Falun Dafa Minghui.org

Iskustva nove praktikantice o važnosti učenja Fa i stvarne kultivacije

(Minghui.org)

Pozdravi Učitelju! Pozdravi kolegama praktikantima!

Ja sam talijanska Dafa praktikantica. Želim sa vama podijeliti svoja iskustva u kultivaciji.

Stvarno razumijevanje važnosti učenja Fa

Po uzoru na supruga i sama sam počela prakticirati Dafa. On me pozvao da se pridružimo lokalnoj grupi za učenje Fa. Odmah sam mogla osjetiti kako mi grupno učenje Fa i razmjena iskustava među praktikantima puno koristi. I sada, kada se već neko vrijeme kultiviram, još uvijek mogu osjetiti pozitivan utjecaj koji je na mene imalo grupno učenje Fa.

Sjećam se da bi praktikanti nakon učenja Fa razmjenjivali međusobno svoja iskustva, što mi je puno pomoglo da bolje razumijem Fa. Naučila sam tražiti odgovore gledanjem unutar sebe.

Moje je iskustvo u kultiviranju maleno, no shvaćam da ako želimo dobro raditi objašnjavanje istine, od ključne je važnosti za praktikante da međusobno dobro komuniciraju i dobro uče Fa. Želimo li biti u harmoniji sa Učiteljevim Fa ispravljanjem, ako želimo doseći standarde u našoj vlastitoj kultivaciji, ako želimo ispuniti naše prapovijesne zavjete, ne smijemo zanemarivati učenje Fa.

Nekoliko mjeseci nakon što sam dobila Fa, po prvi puta sam prisustvovala Europskoj Fa konferenciji. Morala sam se pomiriti s tim da nisam u stanju dobro razumjeti govore i da sam bila pospana. No, po povratku kući, osjetila sam silnu snagu koja me gura naprijed tjerajući me da budem ustrajna u svojoj kultivaciji. Učitelj se već brinuo o mom kultiviranju. Međutim, moje razumijevanje Fa je u to doba bilo veoma površno. Sjećam se dvije stvari.

Jedna je bila da učim Fa koliko god je to moguće kako bih bila u suglasju sa procesom Fa ispravljanja, Druga je bila objašnjavanje istine. Od tada sam počela prisustvovati lokalnim događajima za objašnjavanje istine kao i drugim aktivnostima za objašnjavanje Fa. Poslije sam počela prisustvovati i aktivnostima za objašnjavanje istine na nacionalnoj razini.

Svaki puta kada bih prisustvovala bilo nacionalnim ili pak međunarodnim aktivnostima za razmjenu iskustava, mogla sam u sebi osjetiti ogroman pozitivan impuls. Međutim, sramotno je da kada bih se vratila kući, taj bi impuls počinjao slabiti i svakodnevne ljudske misli bi pokrivale moje pravo ja, onaj dio koji je već spoznao vrijednost Dafa, ona dio koji mi je omogućavao biti na pravom putu.

U podučavanju Fa, Učitelj nam stalno govori o važnosti učenja Fa. Ovo učenje na prvi mah izgleda jednostavno, no ja sam to razumjela postupno u procesu mog sazrijevanja. Gledajući racionalno, shvaćam da ću se tijekom prakticiranja susresti sa još problema, sa mnogo (negativnih) utjecaja, i nizom testova koji će slijediti jedan za drugim.

Iskustvo koje me je najviše dojmilo je bila organizacija projekcije filma „Free China“, koja je održana u našoj gradskoj dvorani. Imali smo nekoliko praktikanata koji su zajedno radili na tom projektu. Jedni su telefonski pozivali lokane izabrane dužnosnike da nam se pridruže na projekciji. Tjedan dana prije projekcije, preostala je još nekolicina političara sa kojima nismo stupili u kontakt, te sam požurila da ih telefoniram. Zbog zauzetosti u pripremama projekcije, provodila sam manje vremena u učenju Fa i izvođenju vježbi, i nisam polagala puno pažnje na moje osobno kultiviranje.

Na dan projekcije, moje kultivacijsko stanje je bilo jako loše, nisam bila u stanju slati ispravne misli zbog svih ljudskih vezanosti koje su se sve odjednom ukazale. Izabrani dužnosnici koje smo pozvali nisu došli. Umjesto njih je na projekciju došlo puno građana. Bila sam veoma uzrujana osjećajući kako događaj neće uspjeti jer se političari nisu pojavili. Nisam bila raspoložena razgovarati sa svim ljudima koji su došli na projekciju.

Nakon toga, imala sam veoma jak i uznemiravajući osjećaj nestabilnosti, te sam odlučila da maksimalno iskoristim svoje vrijeme kako bih učila Fa. Prvotno, želja mi je bila učiti Fa, no nisam se mogla usredotočiti na to sve dok nisam pročitala Učiteljevo Fa predavanje „Što je Dafa učenik.“ U umu su mi ostale Učiteljeve riječi:

„Ono o čemu razmišljam je: Jedini put koji leži pred vama, Dafa učenicima, put je istinske kultivacije. Nema drugog puta.“(*)

Učitelj je također, kazao:

„Vi ste kultivatori. Ne govorim o vašoj prošlosti, onom što ste nekad bili, ili onom što prikazujete na površini. Govorim o vašoj srži i smislu vašeg života, odgovornosti koju nosite, i vašoj povijesnoj misiji. Samo tada ste pravi Dafa učenik.“ (*)

Budući da nisam dobro učila Fa, izgubila sam svoje temelje. Bez vodstva Fa, kako, doista, mogu pomoći Učitelju u Fa ispravljanju? Kako, uopće, mogu ustvrditi da sam Dafa učenik? Kao sam mogla zaboraviti tko sam zapravo i koja je moja misija. Bez Fa da me vodi, sve moje djelatnosti ostaju ljudske i vođene ljudskim mislima.

Osjećala sam da ne mogu izaći pred lice Učitelja, i bila sam veoma tužna. Bila sam odlučna da ću to napraviti. Razumjela sam kako moram tražiti unutar sebe i stvarno se kultivirati. Moja želja da prikazivanje filma uspije, da to bude priznato, da dobro izgledam u očima drugih ljudi, je zamijenila ispravne misli koje bi praktikant morao imati. Željela sam da puno ljudi dođe na projekciju filma, no imala sam različito mišljenje o različitim ljudima, na način da sam samo gledala njihov društveni položaj; nisam mislila o njima kao o živim bićima koja sva trebaju biti spašena. Učitelj nam je kazao da pri objašnjavanju istine trebamo ciljati na ljudska srca, pružajući im mogućnost da odaberu svoju budućnost.

Nakon što sam naučila ovu lekciju, nisam više zanemarivala učenje Fa. Fa je zrak koji dišem. Sada sve više shvaćam zašto nam je Učitelj kazao „uzmite Fa za Učitelja“, i kako u Fa možemo naći odgovore za sva naša pitanja. Učitelj nam je ponudio sve što nam je potrebno za povratak kući i da možemo ispuniti naše prapovijesne zavjete. Sve dok stvari radimo u skladu s Fa i dok ne stavljamo nas i naše ljudske vezanosti na prvo mjesto, sve će biti u redu.

Izvođenje kultivacije u kućnom okružju

Shvatila sam da nisam surađivala sa kolegama praktikantima u većini onoga što sam činila. Nisam u potpunosti vjerovala lokalnim kolegama praktikantima. I posebno je bilo dosta nesuglasja između supruga i mene.

Budući da smo moj suprug i ja uvijek zajedno prisustvovali događajima na kojima se objašnjava istina, bilo je za mene veoma važno da dobro surađujem s njim. Izražavam zahvalnost Učitelju što mi je ponudio takvo kultivacijsko okružje. Osjećala sam kako moram biti stroga prema sebi, kako bih mogla biti odgovornom za svoju kultivaciju, a istodobno odgovornom i prema Fa. U puno slučajeva kada sam trebala zajedno djelovati sa mojim suprugom nisam bila u stanju tražiti unutar sebe, i nisam bila u stanju biti suosjećajna i tolerantna prema njemu. Bila sam veoma daleko od toga da živim u skladu prema Učiteljevim zahtjevima.

Učitelj nam je rekao:

„Trpeljivost je ključ za poboljšanje xinxinga. Izdržati s ljutnjom, pritužbom ili suzama je trpeljivost obične osobe koja je vezana za svoje brige. Izdržati potpuno bez ljutnje ili pritužbe je trpeljivost kultivatora.“

( „Što je Ren?“ , iz Bitno za daljnje napredovanje)

Uvijek sam više kritizirala supruga nego što sam ga hvalila. Nisam bila u stanju vidjeti njegovu dobru stranu i uvijek sam željela da on čini stvari u skladu a mojim shvaćanjem i zahtjevima. Zato sam ga uvijek kritizirala. Shvatila sam kako ovo nije pošteno prema njemu, te da moje ponašanje nije u suglasju sa zahtjevima Učitelja niti sam bila u stanju iskoristiti priliku tragati unutar sebe da bih se poboljšala. Shvatila sam da uvijek kada vidim njegove slabosti, trebam pogledati na sebe i poboljšati se. Spoznala sam da imam jaku vezanost za borbu, dok pri kultivaciji trebamo moramo biti skromni.

Jedne sam prilike prevodila članak za Clearharmony stranicu, koji je napisao mladi praktikant iz Kine. Opisivao je svoja iskustva u proizvodnji materijala za objašnjavanje istine i pisanju članaka za Minghui. Sadržaj sa objašnjavanjem istine koji je on priredio je bio odabran i pročitali su ga urednici sa Minghui web stranice, koji su ga potom preuredili i nadopunili sa još jačim materijalima za objašnjavanje istine. Prevodeći ovaj dio, pomislila sam: njegov je rad bio izmijenjen, mora da je bio veoma povrijeđen. No odgovor praktikanta je bio u potpunosti suprotan od mog. On je zahvalio Minghui uredniku, i bio je veom ganut njegovim promjenama teksta, budući da je razumio da su Dafa učenici jedno tijelo i da svi bezuvjetno podupiru jedni druge. Cilj je postići bolju efikasnost u objašnjavanju istine i spasiti više živih bića.

Bila sam posramljenom svojim neispravnim mislima, no bila sam zahvalna Učitelju što mi je dao priliku da spoznam važnost od oslobađanja moga jakoga osjećanja sebe. Trebamo staviti Fa na prvo mjesto. No tokom moga zajedničkog djelovanja sa suprugom nisam bila spremna prihvatiti kritike. Uvijek sam imala osjećaj da je ispravno ono što ja radim. Moj stav nije bio skroman.

Pokatkada se, izgleda teško riješiti privezanosti, no sjećam se što je Učitelj rekao: „Naslućujem kako razmišljate: „Teško je, jako teško.“ Ali niste li hiljadama godina čekali samo zbog ovog danas?! Može li se vaše buduće Ispunjenje usporediti sa ovo malo muka koje danas podnosite? („Fa-predavanje za vrijeme Festivala lanterne na Fa-konferenciji na zapadu SAD“
Razumjela sam da sam daleko ispod zahtijeva koje nam je Učitelj postavio. Imam puno ljudskih privezanosti kojih se trebam osloboditi. No znam kako moram biti stroga prema sebi i kako moram biti savjesna u vlastitoj kultivaciji. Ovu sam istinu dobro shvatila. Shvaćam da samo onda kada smo dobri u vlastitoj kultivaciji možemo dobro surađivati sa drugima praktikantima.

Hvala, Učitelju što nam je podario tako lijep Dafa i ponudio nam priliku da postanemo Dafa učenici. Hvala mojim kolegama praktikantima za njihovu pomoć i podršku. Ovdje, također želim zahvaliti uredniku Minghui websitea, i svim praktikantima koji rade na talijanskoj Clearharmony internetskoj stranici. To što sam u mogućnosti čitati iskustva drugih praktikanata veoma mi pomaže u mom kultiviranju i poboljšanju.

Ako u ovome bilo što nije točno molim da mi se na to dobrodušno ukaže .
Hvala Učitelju! Hvala kolegama praktikantima!

(Izlagano na Europskoj Falun Dafa konferenciji za razmjenu iskustava u Kopenhagenu, 2013.)

(*)Šta je Dafa učenik
Li Hongzhi, Fa-predavanje na Fa-konferenciji u Njujorku 2011, 29.08.2011