Falun Dafa Minghui.org

Preispitivanje i eliminiranje vezanosti tijekom rada na medijskom projektu

(Minghui.org)

Medijski projekti su moj način objašnjavanja istine živim bićima te važno okruženje koje mi omogućava otkriti i odbaciti ljudske predodžbe i vezanosti. U posljednje tri godine sam tijekom suradnje s kolegama praktikantima doživio mnoge neočekivane dobitke.

Vezanost isticanja

Naišao sam na sljedeću rečenicu memorizirajući Fa: „Ja sam sposoban i jak.“ („6. lekcija“ iz Zhuan Faluna) Ista je snažno dirnula moje srce, poput eksplozije te je otkriveno mnogo dubokih skrivenih predodžbi i loših supstanci.

Stekao sam novo razumijevanje iako sam pročitao istu rečenicu već mnogo puta. Shvatio sam da misao „Ja sam sposoban i jak“ nije u skladu sa karakteristikama univerzuma. Kako malo ljudsko biće može smatrati sebe jakim budući da nije stvorilo univerzum, vrijeme i prostor, ili neizmjernost života i vrsta?

Smatrao sam kako ne gajim hvalisavo srce. Ovaj sam put, međutim, otkrio u sebi ovu duboko skrivenu vezanost.

Nemam puno vještina. Moje su ocjene bile prosječne, a također sam slab u komunikaciji s drugima. Duboko u mojoj podsvjesti sam želio biti sposoban i jak kroz kultivacijsku praksu i mnogi moji postupci bili su ukorijenjeni u ovoj žudnji.

Marljivo sam, primjerice, učio Fa pamteći. Shvaćao sam da trebam gledati unutar u konfliktu sa drugima. Podsvjesno sam vjerovao kako sam marljiv i kvalificirani praktikant koji će svakako dostići ispunjenje. Žudio sam kroz kultivaciju postati „veoma sposoban“, baš poput Boga ili Buddhe. Drugačije rečeno, koristio sam Dafa ne bi li ispunio svoju sebičnu žudnju, no površinski sam bio vrlo marljiv i dostojanstven.

Ovo novo razumijevanje je također riješilo enigmu koja me muči godinama. Izbjegavao sam praktikanta čim bih vidio njegovo ime. Nisam ga poznavao niti sam ikada pričao s njime, ali sam osjećao nelagodu čim bih čuo za njega. Mislio sam da je to uslijed ljubomore i naporno sam se trudio potisnuti taj mentalitet, ali s malo učinka.

Negativne emocije su nestale prema tom praktikantu pošto sam ponovo pročitao članak tog praktikanta te nakon što sam prepoznao i odlučio eliminirati žudnju za isticanjem. Bio sam sretan što je praktikant napisao tako dobar članak. Stvoritelj je stvorio svaki život i svaki život iskazuje izuzetnost života na jedinstven način. Suosjećanje i sposobnosti praktikanata su Stvoriteljev dar, a ja sam jedan od njih. Radosno je i slavno biti životom koji je asimiliran s Fa.

Novo shvaćanje naše forme kultivacijske prakse

Dan pošto sam završio seriju članaka poslavši ga svojem uredniku, rečeno mi je kako će članke pregledati urednik drugog odjela. Bio sam nezadovoljan jer je to značilo više posla za mene. Prvo što sam pomislio je bilo zanemariti uzrujanost, no preduhitro sam to i preispitao razloge svoje uzrujanosti.

Čitali smo Predavanje Fa u San Francisku, 2005. tijekom grupnog Fa učenja prošle noći. Učitelj kaže:

„Neki učenici zaboravljaju da su kultivatori i postanu nesrećni čim naiđu na nešto problematično. Neki učenici postanu nesrećni uvek kad se sretnu s konfliktima ili emocionalnim potresima. U tom slučaju, da li se i dalje kultivišete? Kultivatori upravo na suprotan način posmatraju stvari. Oni vide teškoće i patnju kao dobre prilike za napredak. [Za kultivatore,] sve ovo su dobre stvari, i što ih je više, što brže nailaze, brži je napredak.“ (Predavanje Fa u San Francisku, 2005)

Osvrtom na vlastite negativne misli sam uvidjeo kako se ne radi o tome da urednik gleda na mene s visoka ili da kolege praktikanti nemaju povjerenja u mene. Radi se o jednoj formi kultivacijske prakse, zapravo.

U istom predavanju Učitelj objašnjava da se praktikanti suočavaju s konfliktima koji nisu drugačiji od konflikata među običnim ljudima. Oni praktikantima pomažu napredovati, postići veliko dostignuće, i potvrditi Fa. Dodjela članaka drugom uredniku je predstavljalo malu stvar. Uzrujao sam se jer sam htjeo izbjeći ikakvu nevolju i suprotstaviti se bilo kakvoj patnji ili iskušenjima. A sve to zbog nedostatnog razumijevanja našeg oblika kultivacijske prakse.U stvarnosti mi je Učitelj pomagao ojačati ispravne misli preko drugog praktikanta.

Učitelj kaže:

„…sa suosjećanjem gledati Svijet, samo tada, probuditi se iz kaosa“ („Postizanje Ispunjena, Dovršenje Gonga“, iz Hong Yin)

Natjecateljsko srce

Uvijek bih gasio video kad bih naišao na video programe određene voditeljice praktikantice. Nisam je poznavao niti sreo. Međutim, jednom takvom prilikom sam uhvatio negativnu misao.

Detektirao sam devijantnu misao. Nisam želio vidjeti Dafa praktikante u pozitivnom i izvanrednom svjetlu. Htjeo sam vidjetio praktikante suočene sa iskušenjima. Shvatio sam da misao pripada starim silama koje gledaju s visoka na praktikante smatrajući kako je jedino ispravno da ovi prolaze kroz iskušenja. Dodatnom pretragom sam otkrio da predodžba kako me se nepravedno tretira proizlazi iz natjecateljstva.

Napisao sam mnoge članke na temu tradicionalne kulture i susreo se s puno priča povezanih sa natjecateljskom predodžbom. Natjecateljstvo može uzrokovati mnoštvo zlog ponašanja, poput ubojstva, ljubomore, borbe kontra božanskog, izdaju obitelji i rodbine, profitiranje, opakost, prijezir itd.

U Putovanju na Zapad se spominje devetoglavo čudovište, a vodeća glava je natjecateljska predodžba. Šokirao sam se spoznajom da se iza natjecanja skriva tako puno loših misli. Poslao sam ispravne misli kako bih dezintegrirao ovu lošu misao koja potječe od starih sila. Uskoro mi se um pročistio i srce umirilo.

Ponovo sam pokrenuo video. Shvatio sam da je ona vrlo dobra voditeljica. Nasmijao sam se i nastavio gledati.

Nakon tog incidenta sam sanjao da mi je javno poznati praktikant dao kaligrafsko djelo koje sadrži dva kineska znaka „Kung Fu“ zapisana u Lishu fontu (službeni font) koji Učitelj koristi prilikom pisanja inskripcija. Praktikant je kazao da je Učitelj napisao ta dva znaka. Odjednom sam se sjetio da ih već imam u svojoj kući. Rekoh mu da sad imam dupli „Kung Fu.“

Vjerujem da me Učitelj potiče tim snom jer sam uistinu gledao unutar, čistio svoje dimenzionalno polje, i preispitivao te ljudske predodžbe.

Na površini se možda čini kao mala stvar. Ipak, prokopamo li dublje, često ćemo ispod naići na skrivenu veliku vezanost.

Svi članci, slike i sadržaji objavljeni na Minghui.org zaštićeni su autorskim pravima. Nekomercijalna reprodukcija je dopuštena, ali zahtijeva označavanje s naslovom članka i poveznicom na izvorni članak.