Falun Dafa Minghui.org

68 sekretara PLAC-a se suočilo s posljedicama progona Falun Gonga 2021. godine

Napomena urednika: I u zapadnoj i u kineskoj kulturi, postoji načelo karmičke odmazde, odnosno načelo po kojem smo sami odgovorni za vlastite postupke, i ono je široko prihvaćeno. Osnovno učenje Falun Gonga su načela Istinitosti-Dobrodušnosti-Tolerancije. Univerzum će nagraditi djela koja su u skladu sa ovim principima, dok će premlaćivanje, mučenje i ubijanje ljudi izazvati karmičku odmazdu. Drugačije rečeno, dobra djela će biti nagrađena dobrim, dok će činjenje zla dočekati zasluženu kaznu. Članci poput ovog su zamišljeni kao dobronamjeran podsjetnik na ovaj princip onima koji bi možda počinili loše stvari.

(Minghui.org)

Ugnjetavanje Falun Gonga u Kini je ostalo nesmanjeno otkako je Komunistička partija Kine (KPK) pokrenula kampanju nacionalnih razmjera protiv ove mirne prakse za kultivaciju duha i tijela u julu mjesecu 1999. godine. Potvrđeno je da su 2021. godine 132 Falun Gong praktikanta izgubila živote u progonu, 1.187 praktikanti (najstariji imaju 88) su osuđeni na zatvorske kazne, a 16.413 praktikanata je uhapšeno i maltretirano zbog svoje vjere u Falun Gong u 2021. ili prethodnim godinama.

Ipak, žrtve progona nisu samo oni koji su bili na meti progona. Mnogi ljudi, i obični građani i agenti KPK koji su bili uključeni u progon nevinih praktikanata zbog njihove vjere u Istinitost-Dobrodušnost-Toleranciju, su se suočili sa posljedicama tokom godina, uključujući 68 sekretara Komiteta za politička i pravna pitanja (PLAC) 2021. godine. Među ovim zvaničnicima PLAC-a, neki su bili uhapšeni, neki su se našli pod istragom ili su osuđeni, a drugi su izvršili samoubistvo.

U progonu Falun Gonga, PLAC, vansudska agencija koja ima ovlaštenja da nadzire javnu sigurnost i pravosudne organe, služi kao glavni podstrekać kreiranja politike progona, a policija, javni tužioci i sudovi su bili pod njenom komandom.

Među 68 sekretara PLAC-a koji su se suočili sa posljedicama svoje umiješanosti u progon, osam je bilo iz provincije Guangdong, sedam iz Heilongjianga i pet u Liaoninga. Dvadeset tri druga regiona su imala broj slučajeve između jednog i četiri.

U nastavku slijede detaljne informacije o 68 zvaničnika PLAC-a.

Osam slučajeva u provinciji Guangdong

1. Chen Wenmin

Chen Wenmin

Chen Wenmin je rođen u Puningu, Guangdong, januara 1956. godine. Služio je kao zamjenik sekretara Gradskog komiteta Partije u Zhaoqingu i sekretar PLAC-a u istom gradu u februaru mjesecu 2007. godine, a imenovan je za zamjenika generalnog sekretara PLAC-a u Guangdong u septembru 2009. godine. U maju mjesecu 2013. godine postao je zamjenik sekretara PLAC-a u Guangdongu i direktor Pokrajinske kancelarije za održavanje stabilnosti. Penzionisan je u junu mjesecu 2017. godine, a iz Partije je isključen u avgustu 2021. godine.

Za vrijeme Chenovog mandata, devet lokalnih Falun Gong praktikanata je umrlo od posljedica progona.

2. Jiang Kaixin

Jiang Kaixin

Prijavljeno je 11. maja 2021. godine da je Jiang Kaixin, zamjenik sekretara PLAC-a u Guangdongu, smijenjen. 10. decembra izbačen je iz KPK i nalazi se pod istragom.

Jiang, star 56 godina, je rodom iz Puninga u Guangdongu. Od aprila mjeseca 2006. godine je član partijskog komiteta i zamjenik direktora Gradske policijske uprave u Jieyangu. U decembru 2007. godine je unapređen u zamjenika sekretara policijske uprave grada Jieyanga. Zamjenik gradonačelnika grada Shantou i direktor Uprave policije je postao u oktobru mjesecu 2011. godine. U julu mjesecu 2014. godine imenovan je za zamjenika gradonačelnika i direktora Policijske uprave grada Foshana. U junu mjesecu 2017. godine Jiang je unaprijeđen na mjesto zamjenika sekretara PLAC-a u Guangdongu.

Tokom svog mandata, Jiang je učestvovao u mnogim hapšenjima, ispitivanjima i mučenjima lokalnih Falun Gong praktikanata. On je prvenstveno odgovoran za smrt praktikanata Huang Yongzhonga, Wu Jingfanga i Huang Sujuna.

3. Lin Zhuangsen

Lin Zhuangsen

U decembru mjesecu 2021. godine, Lin Zhuangsen, zamjenik sekretara i zamjenik direktora Stalnog komiteta narodnog kongresa opštine Chaozhou, se našao pod istragom zbog teškog kršenja discipline i zakona.

Lin, rođen u septembru mjesecu 1963. godine, je rodom iz Shantoua u Guangdongu. Tokom svog mandata, radio je kao direktor policijske uprave okruga Raoping, policijske uprave okruga Xiangqiao i policijske uprave grada Chaozhoua, kao i član Stalnog odbora opštinskog odbora Chaozhou, sekretar gradskog PLAC-a u Chaozhou, zamjenik sekretara opštinskog odbora Chaozhou i zamjenik sekretara Stalnog komiteta narodnog kongresa opštine Chaozhou.

Tokom Linovog mandata na mjestu zamjenika direktora i zamjenika sekretara Odjela gradske policije u Chaozhou, jedan je tridesetogodišnji Falun Gong praktikant iz Poštanskog i telekomunikacijskog biroa u Chaozhou umro od progona u januaru mjesecu 2003. godine.

4. Huang Yibin

Huang Yibin

Prijavljeno je 14. decembra 2021. godine da je Huang Yibin, član Stalnog komiteta Opštinskog partijskog komiteta Puninga i sekretar PLAC-a Opštinskog komiteta partije, bio suspendovan zbog ozbiljnih kršenja zakona. On se sam predao i trenutno se nalazi pod istragom.

Huang, rođen u aprilu mjesecu 1963. godine, je rodom iz Puninga u Guangdongu. Bio je zamjenik gradonačelnika Opštinske vlade Puninga, član Stalnog komiteta Opštinskog partijskog komiteta Puninga, sekretar PLAC-a Opštinskog partijskog komiteta, zamjenik sekretara i zamjenik direktora Partijske grupe Stalnog komiteta Narodnog odbora opštine Puning.

5. Zheng Jia

Zheng Jia

Zheng Jia, rođen u decembru mjesecu 1960. godine, je rodom iz grada Lufenga u provinciji Guangdong. Od decembra 2005. do januara mjeseca 2006. godine je bio zamjenik sekretara Opštinskog odbora Lufenga i sekretar PLAC-a. Između septembra 2015. i decembra mjeseca 2016. godine je bio član opštinskog odbora Shanweia i sekretar PLAC-a u Shanweiu.

6. Huang Tiansheng

Huang Tiansheng

Huang Tiansheng je bio član Stalnog komiteta Opštinskog partijskog komiteta u Yunfuu i sekretar PLAC-a. U junu mjesecu 2021. godine Huang je suspendovan zbog ozbiljnog kršenja zakona. On se sam predao i trenutno je pod istragom.

Huang je bio odgovoran za progon lokalnih Falun Gong praktikanata, Shen Xuemei, Chen Yuanying, Chen Jianguo i drugih, tokom svog mandata u Luodingu i gradu Fuyunu.

7. Chen Junqin

Chen Junqin

Bilo je prijavljeno 15. oktobra 2021. godine da se Chen Junqin, zamjenik gradonačelnika grada Meizhou, direktor odjela komunalne policije i zamjenik sekretara PLAC-a u Meizhouu, nalazi pod istragom zbog teških kršenja zakona.

Tokom Chenovog mandata, mnogi Falun Gong praktikanti su bili uhapšeni i osuđeni, uključujući Guo Yafena, Zeng Haipinga, Li Qunzhaoa i Li Yixiua. On je također bio domaćin mnogih propagandnih aktivnosti protiv Falun Gonga u gradu Meizhou.

8. Qiu Xiaoliang

Qiu Xiaoliang

Qiu Xiaoliang je u aprilu 2020. godine bio imenovan za člana Stalnog komiteta i sekretara PLAC-a u okrugu Meixian u gradu Meizhou. On je naredio hapšenje i maltretiranje mnogih lokalnih praktikanata tokom kampanje „Nula praktikanata“. Trojica od njih, Li Linglian, Li Qunzhao i Li Yixiu su bili uhapšeni i osuđeni. U septembru mjesecu 2021. godine Qiu je postao član Stalnog komiteta i šef odjela za rad Ujedinjenog fronta u okrugu Meijiang. Samo dva mjeseca kasnije, 3. novembra 2021. godine, protiv njega je bila pokrenuta istraga zbog kršenja zakona.

Sedam slučajeva u provinciji Heilongjiang

1. He Jianmin

He Jianmin

U junu mjesecu 2021. godine, He Jianmin, zamjenik sekretara PLAC-a provincije Heilongjiang i glavni počinitelj progona u provinciji Heilongjiang, se našao pod istragom zbog ozbiljnog kršenja zakona.

Rođen je u novembru mjesecu 1963. godine. U decembru mjesecu 2001. godine je postao zamjenik šefa i sekretar partijskog komiteta Odjeljenja za javnu bezbjednost provincije Heilongjiang. U oktobru mjesecu 2016. godine unapređen je u zamjenika direktora pokrajinskog Odjeljenja za javnu bezbjednost. U novembru mjesecu 2018. godine je postao zamjenik sekretara PLAC-a provincije Heilongjiang.

Provincija Heilongjiang je jedna od provincija u kojima je progon Falun Gonga najteži. Broj praktikanata Falun Gonga koji su uhapšeni, pritvoreni i osuđeni je uvijek bio na vrhu u cijeloj zemlji.

Tokom Heovog mandata, najmanje tri lokalna Falun Gong praktikanta su umrla od posljedica progona.

2. Wo Lingsheng

Wo Lingsheng

U julu mjesecu 2021. godine, Wo Lingsheng, bivši zamjenik sekretara PLAC-a partijskog komiteta pokrajine Heilongjiang, se našao pod istragom zbog ozbiljnih kršenja zakona.

Wo je rođen u gradu Longjiang, provincija Heilongjiang u junu mjesecu 1958. godine. Bio je viši politički instruktor.

Od februara mjeseca 2004. godine do novembra 2006. godine Wo je bio član Stalnog komiteta Opštinskog partijskog komiteta u gradu Qiqiharu i sekretar PLAC-a. Od oktobra mjeseca 2012. godine do novembra 2014. godine obavljao je dužnost sekretara Partije i direktora Odjeljenja za pravosuđe provincije Heilongjiang i prvog političkog komesara Pokrajinske zatvorske uprave. Od novembra mjeseca 2014. do decembra 2017. godine bio je i član Pokrajinskog PLAC-a. Od decembra 2017. do novembra 2018. godine bio je unapređen na mjesto zamjenika sekretara PLAC-a u Heilongjiangu.

Tokom njegovog mandata na mjestu sekretara PLAC-a u Qiqiharu, devet Falun Gong praktikanata, uključujući Xu Linshan i Ma Wenshenga, je umrlo od posljedica progona.

3. Sun Bo

Sun Bo

Sun Bo je bio član Stalnog komiteta opštinskog komiteta Shuangyashana i sekretar PLAC-a. U junu mjesecu 2021. godine, Sun se našao pod istragom zbog ozbiljnih kršenja zakona.

4. Yang Gang

Yang Gang

Izvješteno je da se 15. marta 2021. godine Yang Gang, bivši član Partijskog komiteta prefekture Daxing’anling i sekretar PLAC-a, našao pod istragom.

Yang, rođen u septembru mjesecu 1964. godine, je rodom iz Funinga u provinciji Hebei. Bio je načelnik i sekretar partijskog komiteta Huma. Bio je član komiteta prefekture Daxing’anling i sekretar PLAC-a od novembra mjeseca 2017. do septembra 2020. godine. Smijenjen je sa funkcije u septembru 2020. godine.

5. Du Xiangshan

Du Xiangshan

Prijavljeno je 20. jula 2021. godine da se Du Xiangshan, član Stalnog komiteta Opštinskog partijskog komiteta Nenjianga i sekretar PLAC-a, nalazi pod istragom zbog teških kršenja zakona.

6. Wang Enlong

Wang Enlong

Izvješteno je 29. novembra 2021. godine da je Vang Enlong, sekretar partijskog komiteta okruga Zhaozhou, stavljen pod istragu zbog teških kršenja zakona. Smijenjen je sa funkcije i isključen iz Partije. Oduzeta mu je imovina stečena mitom.

Wang je rođen u martu mjesecu 1968. godine u gradu Mingshuija u Heilongjiangu. Od novembra mjeseca 2006. do juna 2009. godine je bio zamjenik sekretara Okružnog odbora u Longfengu i sekretar PLAC-a grada Daqingau. Od juna mjeseca 2009. do aprila 2012. godine bio je zamjenik sekretara PLAC-a u Daqingu. Od aprila mjeseca 2012. do decembra 2015. godine unapređen je na mjesto izvršnog zamjenika sekretara PLAC-a u Daqingu. A od jula mjeseca 2018. do avgusta 2021. godine bio je sekretar partijskog komiteta okruga Zhaozhou.

Samo od juna 2009. do aprila 2012. godine osam je Falun Gong praktikanata u gradu Daqing umrlo zbog progona.

7. Yu Zhongyuan

U maju mjesecu 2021. godine, Yu Zhongyuan, izvršni zamjenik sekretara i glavni član osoblja PLAC-a u okrug Zhaoyuan u gradu Daqingu u provinciji Heilongjiang, se našao pod istragom zbog ozbiljnih kršenja zakona.

Yu, rođen 1969. godine, je rodom iz okruga Zhaoyuan u provinciji Heilongjiang. U martu mjesecu 2020. godine prebačen je iz transportnog biroa okruga Zhaoyuan u PLAC okruga Zhaoyuan. Tokom svog mandata, aktivno je sarađivao u kampanji maltretiranja “Nula praktikanata”. Mnogi lokalni praktikanti su bili maltretirani i naređeno im je da potpišu izjave o odricanju od Falun Gonga. Neki koji su odbili da se povinuju degradirani su ili su im smanjene plate.

Pet slučajeva u provinciji Liaoning

1. Xue Heng

Xue Heng

Izvješteno je 3. avgusta 2021. godine da je Xue Heng, bivši potpredsjednik Političke konsultativne konferencije pokrajine Liaoning i direktor Odjelenja za javnu sigurnost Liaoning, pod istragom zbog teških kršenja zakona.

Xue, rođen u novembru 1955. godine, je rodom iz Suizhonga, provincija Liaoning. U martu mjesecu 2011. godine je radio kao direktor Odeljenja za javnu bezbednost provincije Liaoning, zamjenik guvernera Liaoninga i zamjenik sekretara pokrajinskog PLAC-a. U januaru mjesecu 2016. godine bio je imenovan za potpredsjednika Političke konsultativne konferencije pokrajine Liaoning.

Tokom Xueovog mandata, on je aktivno provodio politiku progona Falun Gonga. Uz izgovor „održavanja stabilnosti“, on je usmjeravao i raspoređivao sistem javne bezbjednosti da progoni praktikante. Tokom dvije godine koliko je služio kao direktor Odjeljenja za javnu sigurnost Liaoninga, dogodilo se nekoliko masovnih hapšenja praktikanata, nakon što je tajna policija neko vrijeme pratila živote praktikanata. Dvadeset i devet lokalnih praktikanata je umrlo od posljedica progona.

Xueova supruga, Yang Jiuying, je također učestvovala u progonu nakon što je postala sekretarica PLAC-a u Jinzhou u junu mjesecu 2008. godine.

2. Yang Jiuying

Yang Jiuying

Supruga Xue Henga, Yang Jiuying, je bila sekretarica PLAC-a u Jinzhou od juna mjeseca 2008. do maja 2013. godine, a bila je i važan član Biroa 610 u Jinzhou. Tokom njenog mandata kao sekretarice PLAC-a Jinzhou, stotine praktikanata je bilo uhapšeno i zatvoreno. Također je zabranila lokalnim advokatima da brane praktikante. Kao rezultat progona, preminula su tri lokalna praktikanta, Xiao Yubin, Huang Cheng i Hu Fengkui.

Ona je sada i pod istragom za korupciju.

3. Cong Zhihong

Cong Zhihong

Ujutro 13. decembra 2021. godine, Cong Zhihong, zamjenik sekretara gradskog PLAC-a Chaoyang, je izgubio život u padu sa zgrade. Cong, rođen 1974. godine, je počeo da radi u sistemu javne sigurnosti grada Chaoyang 1997. godine. Bio je instruktor policijske stanice Guangming. Kasnije je postao direktor zatvorskog centra u gradu Chaoyang, a potom sekretar stranke i direktor policijske uprave okruga Jianping. U periodu od maja mjeseca 2021. do 13. decembra 2021. godine bio je zamjenik sekretara PLAC-a grada Chaoyanga, zadužen za kampanju “Nula praktikanata”.

4. Yin Xun

Yin Xun je rođen u avgustu mjesecu 1964. Od oktobra mjeseca 2013. do decembra 2015. godine bio je član Stalnog komiteta i sekretar PLAC-a okruga Guta u gradu Jinzhou. Tokom njegove više od dvije godine provedenih na tim funkcijama, uhapšeno je skoro 20 lokalnih Falun Gong praktikanata. Šestero ih je kasnije osuđeno, a od nekolicine je iznuđena ogromna svote novca. Wang Yanqiu i Qu Wei su umrli od posljedica progona. U izvještaju od 2. septembra 2021. godine navodi se da je Yin sada pod istragom za korupciju.

5. Zhang Mingyou

Zhang Mingyou, bivši sekretar PLAC okruga Xinbin grada Fushun, je stavljen pod istragu u novembru mjesecu 2020. godine i osuđen na 18 godina zatvora 2021. godine. Njegova je supruga umrla od raka 2018. godine.

Zhang, rođen u februaru 1964. godine, je rodom iz Liaoyuana, provincija Jilin. Od marta mjeseca 2012. do maja 2019. godine je bio član Stalnog komiteta autonomnog okruga Xinbin Manchu i sekretar PLAC-a. U avgustu mjesecu 2019. godine je radio kao direktor Stalnog komiteta Narodnog kongresa autonomne oblasti Xinbin Manchu.

Tokom svog mandata na mjestu sekretara PLAC-a, Zhang je mobilisao odjel za javnu sigurnost, pravni sistem, radnike u zajednici i radio i televizijske stanice da provode politiku progona. Najmanje 52 lokalna praktikanta su uhapšena, 214 je bilo maltretirano, 10 je osuđeno, a jedan je umro. Još jedan praktikant je otpušten sa posla, a dvojici su obustavljene isplate penzija.

Četiri slučaja u provinciji Sechuan

1. Xu Min

Bilo je prijavljeno 5. novembra 2021. godine da je Xu Min, izvršni zamjenik sekretara PLAC okruga Pengshan u gradu Meishan, pod istragom zbog korupcije.

Xu je rođen u decembru mjesecu 1975. godine. Od avgusta 2000. do septembra 2003. godine imenovan je za zamjenika direktora policijske stanice Guanyin u okrugu Pengshan. Postao je politički direktor Policijske uprave okruga Pengshan 2014. godine, a zatim i direktor Biroa 610, 2015. godine. Od 2017. do februara 2019. godine bio je zamjenik sekretara PLAC-a distrikta Pengshan i direktor Biroa 619 (Kancelarija za održavanje stabilnosti). Od februara mjeseca 2019. godine obavljao je dužnost izvršnog zamjenika sekretara PLAC-a okruga Pengshan. Striktno je pratio politiku progona i aktivno je naređivao progon. Tokom svog mandata, Falun Gong praktikant Deng Jiangang je umro od posljedica progona.

2. Xian Mingfan

Xian Mingfan

U decembru mjesecu 2021. godine, Xian Mingfan, bivši sekretar PLAC okruga Yilong u gradu Nanchongu, se našao pod istragom za korupciju.

Xian, rođen u martu 1966. godine, je rodom iz okruga Yilong, provincija Sichuan. Bio je zamjenik gradonačelnika grada Langzhong od marta mjeseca 2009. godine do novembra 2011. godine; član Stalnog komiteta Opštinskog odbora Langzhonga i sekretar PLAC-a od novembra 2011. godine do oktobra 2016. godine; kao i član Stalnog komiteta okruga Yilong i sekretar PLAC-a od oktobra mjeseca 2016. do novembra 2021. godine. Tokom svog mandata rukovodio je progonom u oblasti Nanchong i kao rezultat toga su umrla tri Falun Gong praktikanta.

3. Liao Weizhong

Liao Weizhong

Prijavljeno je 7. marta 2021. da je Liao Weizhong, inspektor PLAC-a u gradu Chengdua (bivši direktor Biroa 610), pod istragom zbog korupcije.

Liao, rođen u junu mjesecu 1964. godine, je rodom iz Chengdua, provincija Sechuan. Prethodno je bio sekretar PLAC okruga Shuangliu, zamjenik okružnog sudije i zamjenik sekretara Komisije za razvoj i reformu Chengdua. Bio je direktor Biroa 610 u Chengduu i inspektor PLAC-a od avgusta mjeseca 2017. do januara 2019. godine. Tokom njegovog mandata u Birou 610, 34 praktikanta su osuđena na zatvorske kazne.

4. Xiao Lei

Xiao Lei

U januaru mjesecu 2021. godine, Xiao Lei, bivši predsjednik Guang'ana i predsjednik Kineske narodne političke konsultativne konferencije, se našao pod istragom zbog korupcije. Xiao, rođen u martu 1959., je iz Linshuija, Sechuan. Također je radio kao član Stalnog komiteta Opštinskog partijskog komiteta Guang’an i sekretar PLAC-a od novembra mjeseca 2011. do novembra 2016. godine. Umiješan je u hapšenja skoro 20 lokalnih praktikanata 6. maja 2016.

Četiri slučaja u provinciji Hainan

1. Song Shunyong

Song Shunyong

Prijavljeno je 1. februara 2021. da je Song Shunyong, bivši inspektor Odjela javne sigurnosti provincije Hainan, pod istragom zbog korupcije. Song, rođen u oktobru mjesecu 1956. godine, je porijeklom iz Hengyanga, Hunan. Nekada je bio inspektor Odeljenja za javnu bezbednost provincije Hainan. Također je bio zamjenik direktora Policijske uprave Sanya.

Od septembra mjeseca 2008. do novembra 2015. godine bio je član Partijskog komiteta Odeljenja za javnu bezbijednost provincije Hainan, član Stalnog odbora Opštinskog partijskog komiteta Haikoua, sekretar PLAC-a, direktor Odjeljenja komunalne policije i sekretar Partijskog komiteta. U novembru mjesecu 2015. godine imenovan je za inspektora Odeljenja za javnu bezbijednost provincije Hainan, prije nego što je otišao u penziju u oktobru 2016. godine.

Od 27. maja do 8. novembra 2015. godine, 61 Falun Gong praktikant u gradu Haikou, provincija Hainan, je podnio krivične prijave protiv Jiang Zemina Vrhovnom narodnom tužilaštvu i Vrhovnom narodnom sudu, pozivajući vlasti da privedu pravdi Jianga, bivšeg šefa komunističkog režima. koji je naredio progon. Kao rezultat toga, većina se praktikanata suočila sa odmazdom Hainanske policije.

2. Chen Xiaoya

Chen Xiaoya

Chen Xiaoya, rođen u junu mjesecu 1963. godine, je rodom iz Ledonga, Hainan. Od maja mjeseca 2020. godine do septembra 2021. godine je bio član Stalnog odbora i generalni sekretar Opštinskog partijskog komiteta Sanya, direktor Kancelarije opštinskog partijskog odbora i sekretar Opštinskog odbora Partije. U septembru mjesecu 2021. godine je objavljeno da je stavljen pod istragu.

3. Li Deshen

Li Deshen, bivši izvršni zamjenik sekretara PLAC-a grada Dongfang i bivši direktor Opštinskog biroa za pravosuđe, je stavljen pod istragu u novembru mjesecu 2021. godine.

4. Wu Chuan Zhu

Wu Chuanzhu

Wu Chuanzhu, rođen u decembru 1961. godine, je rodom iz Haikoua, Hainan. Nekada je bio sekretar Partijskog komiteta autonomnog okruga Ledong Li. Od oktobra mjeseca 2015. do septembra 2017. godine bio je zamjenik sekretara Opštinskog partijskog komiteta Haikou, sekretar PLAC-a i predsjednik Partijske škole. Od septembra 2017. postao je član Partijskog komiteta autonomnog okruga Ledong Li, provincija Hainan.

Godine 2015. 61 osoba u gradu Haikou je tužila Jiang Zemina zbog progona Falun Gonga. Penzionisana profesorica sa Hainan civilnog univerziteta je uhapšena. Wu je glavna osoba odgovorna za progon.

Wu je 29. juna 2021. godine osuđen na 14 godina zatvora i novčanu kaznu od 3,6 miliona yuana.

Tri slučaja u provinciji Hunan

1. Yuan Weixiang

Yuan Weixiang

Yuan Weixiang, bivši član Stalnog komiteta opštinskog partijskog komiteta Chenzhou i sekretar PLAC-a, je stavljen pod istragu 2. februara 2021. godine. Također je isključen iz Partije i smijenjen sa javnih funkcija.

Yuan, rođen u septembru mjesecu 1966. godine, je rodom iz okruga Rucheng, provincija Hunan. Od jula mjeseca 2019. do februara 2021. godine je bio član Stalnog komiteta Opštinskog partijskog komiteta Chenzhou i sekretar PLAC-a.

2. Chen Lijun

Chen Lijun

Chen Lijun, bivši član Stalnog komiteta okruga Longhui i sekretar PLAC-a, je isključen iz Partije i smijenjen s javnih funkcija u januaru mjesecu 2021. godine.

Chen, rođen u julu mjesecu 1962. godine, je rodom iz Longhuija, Hunan. Od septembra mjeseca 2016. godine službovao je kao član Stalnog komiteta okruga Longhui i sekretar PLAC-a. On je odgovoran za hapšenje gospođe Wang Lijuan i još jednog starijeg praktikanta 29. jula 2019. godine.

3. Zhou Xinhui

Zhou Xinhui

Zhou Xinhui, sekretar Partijskog komiteta okruga Qiyang, je stavljen pod istragu 15. juna 2021. godine.

Zhou, rođen u avgustu 1968. godine, je rodom iz Dong'ana, Hunan. Od avgusta 2002. do marta 2012. godine je bio član Stalnog odbora okruga Daoxian, sekretar PLAC-a, izvršni zamjenik okružnog načelnika i zamjenik sekretara Okružnog odbora stranke. Aktivno je učestvovao u progonu Falun Gong praktikanata.

Tri slučaja u provinciji Henan

1. Gan Rongkun

Gan Rongkun

Gan Rongkun, član Stalnog komiteta, Partijskog komiteta pokrajine Henan i sekretar PLAC-a, 1. juna 2021. godine je pod istragom zbog teških kršenja zakona.

Od avgusta 2013. do jula 2016. godine, Gan je bio zamjenik guvernera provincije Hubei i član Grupe rukovodstva pokrajinske Partije. Bio je sekretar PLAC provincije Heilongjiang između jula 2016. i avgusta 2019. godine, a zatim sekretar PLAC provincije Henan od septembra 2019. do juna 2021. godine.

2. Wang Wenhai

Wang Wenhai

Wang Wenhai, direktor Odeljenja za pravosuđe provincije Henan i sekretar partijskog komiteta, pod istragom je od 14. jula 2021. godine zbog teških kršenja zakona.

Wang je bio zamjenik sekretara PLAC-a u Henanu od februara 2006. godine. Također je imenovan za šefa pokrajinskog Biroa 610 u februaru 2007. U martu 2008. godine postao je šef Odjeljenja za pravosuđe provincije Henan i sekretar partijskog komiteta. Penzionisan je u junu 2017. godine. Tokom Wangovog mandata, najmanje desetak Falun Gong praktikanata je umrlo od posljedica progona.

3. Yu Donghui

Yu Donghui

Yu Donghui je bio član Stalnog komiteta opštinskog komiteta Zhengzhou provincije Henan i sekretar PLAC-a. Bio je potpredsjednik i član Pravosudne komisije Drugostepenog suda Puyang, kao i predsjednik i partijski sekretar Drugostepenog suda Luoyang. Od septembra 2018. do maja 2021. godine bio je član Stalnog komiteta Opštinskog partijskog komiteta Zhengzhou i sekretar PLAC-a. U maju 2021. godine, Yu se našao pod istragom zbog ozbiljnog kršenja zakona. Učestvovao je u pogrešnom izricanju kazni mnogim praktikantima.

Tri slučaja u provinciji Zhejiang

1. Sheng Xiafeng

Sheng Xiafeng

Sheng Xiafeng, zamjenik sekretara gradskog komiteta Shengzhoua i sekretar PLAC-a, je bio otpušten zbog istrage u januaru 2021. godine. Tokom njegovog mandata, održano je nekoliko sesija za ispiranje mozga u gradu Shengzhou. Praktikanti Zhang Liangsu i Guo Youqin su vođeni na sesiju ispiranja mozga u jedan hotel. Još dvoje praktikanata, Xu Zhufen i Wang Wenjun, su bili osuđeni na Gradskom sudu u Shengzhouu u periodu između 2020. i 2021. godine.

2. Tao Chenghua

Tao Chenghua

Tao Chenghua, bivši sekretar i predsjedavajući političke konsultativne konferencije Jinhua u provinciji Zhejiang, je smijenjen s javnih funkcija u januaru 2021. godine zbog primanja mita.

Od jula 1999. do septembra 2000. godine Tao je bio sekretar Komisije za disciplinsku inspekciju okruga Wuyi i sekretar PLAC-a. Od septembra 2006. do januara 2012. godine bio je član Stalnog komiteta grada Jinhua i ministar propagande. Od avgusta 2012. do marta 2016. godine bio je zamjenik sekretara opštinskog partijskog komiteta Jinhua i sekretar PLAC-a. U martu 2016. godine postao je sekretar i predsjednik vodeće Parijske grupe narodne političke konsultativne konferencije Jinhua.

Tao je odgovoran za smrt gospođe Shao Yunzhu, iz grada Jinhua, 12. jula 2015. godine, koja je umrla samo mjesec dana nakon hapšenja 2. juna 2015. godine.

3. Jiang Xunbo

Jiang Xunbo

Jiang Xunbo, rođen u aprilu 1957. godine, je rodom iz okruga She, provincija Anhui. Nekada je bio zamjenik sekretara opštinskog odbora Quzhou i sekretar PLAC-a. Optužen je za primanje mita u septembru 2021. godine.

Tri slučaja u provinciji Anhui

1. Xu Gang

Xu Gang

Xu Gang, rođen u septembru 1964. godine, je rodom iz okruga Si, provincija Anhui. Osuđen je na 13,5 godina zatvora i novčanu kaznu od 700.000 yuana 28. septembra 2021. godine.

Između januara 2002. i 2018. godine, Xu je bio direktor i sekretar Partijskog komiteta Odjela gradske policije Suzhou, sekretar i direktor Partijskog komiteta Policijske uprave Lu'an, član Stalnog komiteta Opštinskog partijskog komiteta Fuyanga, sekretar PLAC-a grada Fuyanga, partijski sekretar Policijske uprave Fuyanga, zamjenik partijskog sekretara i izvršni zamjenik direktora Odjeljenja za javnu sigurnost provincije Anhui.

Između septembra 2018. i marta 2020. godine bio je izvršni zamjenik sekretara PLAC-a provincije Anhui.

Tokom Xuovog mandata na vlasti, najmanje su tri lokalna Falun Gong praktikanta umrla od posljedica progona.

2. Ling Yong

Ling Yong

Ling Yong, sekretar PLAC okruga Susong, provincija Anhui i direktor Odjela za javnu sigurnost, je pod istragom od 10. maja 2021. godine zbog teških kršenja zakona.

Ling, rođen 1973. godine, je iz okruga Dongzhi, provincija Anhui. Od 2013. godine je bio na važnim pozicijama u političkom i pravosudnom sistemu okruga Susong, kao što su mjesta načelnika javne sigurnosti i sekretara PLAC-a. Kako bi postigao svoje političko napredovanje, Ling je aktivno progonio Falun Gong praktikante.

3. Hou Hua

Hou Hua

Hou Hua, bivši član Stalnog komiteta Partijskog komiteta opštine Suzhou i sekretar PLAC-a, je bio pod istragom zbog teških kršenja zakona u novembru 2021.

Hou, rodom iz Bozhoua, provincija Anhui, je rođen u novembru mjesecu 1963. godine. Bio je član Stalnog komiteta opštinskog komiteta Suzhou i sekretar PLAC-a. Od juna 2018. do marta 2019. godine bio je član Stalnog komiteta Opštinskog partijskog komiteta Bozhou, generalni sekretar Opštinskog partijskog komiteta i sekretar PLAC-a.

Tri slučaja u provinciji Jilin

1. Tian Ye

Tian Ye, rođen u septembru 1954, je iz Gongzhulinga, provincija Jilin. Dana 22. jula 2021., Tian, ​​bivši potpredsjednik Narodne političke konsultativne konferencije u Sipingu, je bio pod istragom zbog teških kršenja zakona.

Od decembra 2001. godine, Tian je radio kao sekretar gradskog PLAC-a Siping. U januaru 2007. godine postao je član Stalnog odbora Opštinskog odbora Siping, sekretar PLAC-a i direktor Uprave komunalne policije. U junu 2011. godine imenovan je za člana Opštinskog odbora Sipinga i sekretara PLAC-a. A u januaru 2012. postao je potpredsjednik Narodne političke konsultativne konferencije u Sipingu.

Tokom Tianovog mandata, najmanje su četiri Falun Gong praktikanta umrla od posljedica progona.

2. Xia Mingjun

Xia Mingjun

Dana 19. oktobra 2021. godine, Xia Mingjun, sekretar PLAC-a Novog okruga Changchun i direktor policijske uprave, je stavljen pod istragu.

Dok je služio kao direktor policijske uprave u zoni visoke tehnologije u gradu Changchun, Xia je naredio policiji da progoni lokalne praktikante.

Xia je rođen u junu 1963. godine i porijeklom je iz Linqua u provinciji Shandong. U julu 2012. godine imenovan je za šefa odjeljenja za upravljanje zatvorom Policijske uprave Changchun. Između jula 2013. i avgusta 2017. godine, Xia je bio zamjenik gradonačelnika grada Dehuia i direktor policijske uprave grada Dehui. U avgustu 2017. godine imenovan je za direktora policijske uprave Novog okruga Changchun. U maju 2018. godine postao je zamjenik direktora Upravljačkog odbora visokotehnološke zone industrijskog razvoja Changchun. U martu 2019. godine imenovan je za sekretara PLAC-a Novog okruga Changchun.

Tokom njegovog mandata, stotine Falun Gong praktikanata je uhapšeno, šesnaest je osuđeno, a dvoje je i umrlo.

3. Zhang Kainan

Zhang Kainan

Zhang Kainan, bivši sekretar PLAC-a okruga Nong’an, je bio pod istragom za korupciju 10. novembra 2021. godine.

Zhang, rođen u novembru 1978. godine, je imenovan za zamjenika okružnog nivoa kadra okruga Nong'an u novembru 2012. godine. Imenovan je za člana Stalnog odbora okruga Nong'an i ministra Ujedinjenog fronta u julu 2015. godine. Između augusta 2016. i jula 2021. godine bio je sekretar PLAC-a okruga Nong'an.

Tokom Zhangovog mandata na mjestu sekretara PLAC-a, stotine Falun Gong praktikanata u okrugu Nong'an su uhapšeni, a njihovi domovi bili pretraženi. Osuđena su najmanje 33 Falun Gong praktikanta. Troje Falun Gong praktikanata, Huo Runzhi, Yu Fengzhen i Jiang Quande, su umrli od posljedica progona.

Tri slučaja u Xinjiangu

1. Yang Fulin

Yang Fulin

Jang Fulin, član Stalnog komiteta Komunističke partije Kine i sekretar PLAC-a Xinjang proizvodnog i građevinskog korpusa, je stavljen pod istragu 2. decembra 2021. godine.

Yang, rođen u oktobru 1957, je iz Wudua, provincija Gansu. Od jula 2013. do aprila 2017. godine bio je član Stalnog komiteta i sekretar PLAC-a autonomne Uygurske regije Xinjiang. Tokom ovog perioda, on je aktivno provodio politiku KPK progona Falun Gonga. Praktikanti iz cijelog Xinjianga su osuđeni, a sve zatvorske kazne odredio je PLAC Xinjianga.

Tokom Jangovog mandata u periodu između jula 2013. i aprila 2017. godine, nekoliko praktikanata, uključujući Zhao Shuyuan, Bai Yun, Bai Wanzhen i Kong Qiuge, je umrlo od posljedica progona. Osuđena su 44 praktikanta. Stotine praktikanata je uhapšeno, maltretirano ili odvedeno u centre za ispiranje mozga.

2. Meng Fangang

Meng Fangang

U avgustu mjesecu 2021. godine, Meng Fangang, član Komiteta prefekture Hotan i sekretar PLAC-a, je stavljen pod istragu.

Meng, rođen u decembru 1968. godine, je porijeklom iz Hezea, provincija Shandong. Od novembra mjeseca 2010. do jula 2011. godine bio je zamjenik sekretara okruga Qitai i sekretar PLAC-a. U periodu od juna 2018. do decembra 2020. godine bio je imenovan za člana Komiteta prefekture Hotan i sekretara PLAC-a. U decembru 2020. godine unaprijeđen je za zamjenika direktora Odjeljenja za poljoprivredu i ruralna područja autonomne Uygurske regije Xinjiang. Meng je glavna osoba odgovorna za progon Falun Gonga u oblasti Hotan.

3. Miao Yi

Miao Yi

Miao Yi, rođen u decembru 1966. godine, je bio sekretar PLAC-a i član Stalnog komiteta grada Hami, Xinjiang. Pod istragu je stavljen u novembru 2021. godine.

Miao je bio zamjenik direktora Policijske uprave grada Aksu, direktor policijske uprave okruga Shaya, direktor policijske uprave okruga Kuqa, sekretar partijskog komiteta i direktor i glavni inspektor regionalne policijske uprave Aksu.

Od juna 2016. godine do decembra 2016. godine obavljao je dužnost direktora Policijskog odjeljenja prefekture Aksu i zamjenika sekretara PLAC-a. Od decembra 2016. do oktobra 2018. godine bio je zamjenik sekretara Hotanskog PLAC-a i direktor Uprave policije; U oktobru 2018. godine imenovan je za člana Stalnog odbora Opštinskog odbora Hami i sekretara PLAC-a.

Tri slučaja u Unutrašnjoj Mongoliji

1. Wu Guorui

Wu Guorui

Od 26. februara 2021. godine, Wu Guorui, bivši izvršni zamjenik sekretara PLAC-a Partijskog komiteta Autonomne regije Unutrašnja Mongolija, je pod istragom.

Wu, star 60 godina, je rodom iz okruga Wenshui, provincija Shanxi. Nekada je bio glavni prokurist Gradskog tužilaštva Ordos. U julu 2010. godine bio je unapređen u zamjenika sekretara PLAC-a Unutrašnje Mongolije. U aprilu 2021. godine premješten je u Narodni kongres Autonomne regije Unutrašnja Mongolija.

Kada je Wu bio zamjenik sekretara PLAC-a, aktivno je učestvovao u progonu. On je odgovoran za smrt praktikanata Liu Zhanyu, Wang Xia, Yu Zhenjie i Tian Sufang.

2. Li He

Li He

Pod istragu je 16. januara 2021. godine stavljen Li He, bivši inspektor Biroa za turizam Autonomne regije Unutrašnja Mongolija. Li je izbačen iz Partije u julu 2021. godine, a uhapšen u avgustu iste godine.

Li, koji je otišao u penziju u decembru 2014. godine, je službovao kao član Stalnog komiteta opštinskog komiteta Hohhot i sekretar PLAC-a u Hohhotu od septembra 2001. do avgusta 2011. godine. Tokom Lijevog mandata kao sekretara PLAC-a, od posljedica progona su umrla dva lokalna praktikanta.

3. Suyi Rabatu

Suyi Rabatu

Suyi Rabatu je rođen u oktobru 1971. godine. Od juna 2019. do decembra 2021. godine je bio član Stalnog komiteta i sekretar PLAC-a Sunite Prave Zastave, Autonomne Regije Unutrašnja Mongolija. U decembru 2021. godine biva isključen iz Partije i smijenjen sa javnih funkcija. Tokom svog mandata, aktivno je učestvovao u progonu Falun Gonga.

Dva slučaja u provinciji Jiangsu

1. Wang Like

Wang Like

12. oktobra 2021. Vrhovno narodno tužilaštvo je naložilo hapšenje Vanga Likea, sekretara PLAC-a Komiteta Partije u pokrajini Jiangsu i direktora Odjela za javnu sigurnost, zbog sumnje da je primao i nudio mito.

Wang, rođen 15. decembra 1964. godine, je služio kao zamjenik direktora Odjela gradske policije Jinzhou u Liaoningu, bio direktor odjeljenja gradske policije Huludao, zamjenik direktora odjela policije provincije Liaoning, direktor odjeljenja gradske policije Dalian i direktor odjeljenja policije provincije Jiangsu, član Stalnog komiteta partijskog komiteta pokrajine Jiangsu i sekretar PLAC-a pokrajine Jiangsu.

Tokom svog mandata u Liaoningu i Jiangsuu, Wang je lično organizovao, usmjeravao i učestvovao u progonu Falun Gong praktikanata. Najmanje 99 Falun Gong praktikanata je umrlo kao rezultat progona, više od 3.000 je uhapšeno, a stotine bio osuđeno.

2. Wang Libin

Wang Libin

Wang Libin, sekretar opštinskog odbora Lianyungang i sekretar PLAC-a, je pod istragom od 28. avgusta 2021. godine zbog teških kršenja zakona.

Kada je Wang bio sekretar PLAC-a u Lianyungangu, naredio je hapšenje mnogih praktikanata. Gospođa Zhong Jinjun, šezdeset sedmogodišnja Falun Gong praktikantica iz grada Lianyungang, je osuđena na tri godine zatvora. Njen mlađi brat, gospodin Zhong Chongbin, koji je također osuđen na tri godine, je preminuo 14. avgusta 2018. godine, dva mjeseca nakon što je pušten iz zatvora Hongzehu.

Dva slučaja u provinciji Jiangxi

1. Gong Jianhua

Gong Jianhua

Gong Jianhua, zamjenik direktora Stalnog komiteta Narodnog kongresa provincije Jiangxi, je stavljen pod istragu 29. novembra 2021. godine.

Gong, iz okruga Nanchang, provincija Jiangxi, je rođen u junu 1962. godine. Službovao je kao sekretar PLAC-a grada Nanchang od decembra 2002. do februara 2004. godine. Aktivno je rukovodio progonom praktikanata. Lan Hu i Wan Liji su umrli od posljedica tih progona.

2. Ye Guobing

Ye Guobing

Ye Guobing, rođen u februaru 1961. godine, je rodom iz Jinxiana, provincija Jiangxi. Nekada je bio zamjenik direktora Političke konsultativne konferencije provincije Jiangxi. U septembru 2021. godine Ye je isključen iz Partije i javnih funkcija zbog teških kršenja zakona.

Od decembra 2000. do maja 2002. godine bio je zamjenik sekretara i direktor Partijskog komiteta Policijske uprave Shangrao. Od maja 2002. do decembra 2006. godine bio je član Stalnog komiteta grada Jiujiang i direktor policijske uprave Jiujiang. Od decembra 2006. do marta 2011. godine bio je član Stalnog komiteta Opštinskog partijskog komiteta Jiujiang, sekretar PLAC-a, sekretar partijskog komiteta i direktor Odjeljenja opštinske policije.

Šesnaest lokalnih Falun Gong praktikanata je umrlo od posljedica progona za vrijeme Yeovog mandata.

Dva slučaja u provinciji Shandong

1. Liu Maode

Liu Maode

Liu Maode je izbačen iz Partije i javnih funkcija 11. oktobra 2021. godine.

Liu, rođen u decembru 1958, je iz Weihaija, provincija Shandong. U januaru 2012. godine imenovan je za zamjenika gradonačelnika grada Weihai i sekretara PLAC-a. U februaru 2016. godine imenovan je za sekretara vodeće partijske grupe i PLAC-a u Weihaiju.

Tokom Liuovog mandata, dvoje lokalnih Falun Gong praktikanata je umrlo od posljedica progona.

2. Wang Xinghua

Wang Xinghua

Wang Xinghua, član Stalnog komiteta grada Linyi i sekretar PLAC-a, je pod istragom od 8. septembra 2021. godine zbog teških kršenja zakona.

Wang, rođen u novembru 1961. godine, je rodom iz Junana, provincija Shandong. Od februara 2013. godine je bio član Stalnog odbora Opštinskog partijskog komiteta Linyi i sekretar PLAC-a.

U februaru 2013. godine postaje sekretar PLAC-a gradske oblasti Linyi i tu je funkciju obavljao osam godina. Tokom njegovog mandata, dvoje Falun Gong praktikanata, Xing Ximei i Li Changfang, su umrli od posljedica progona.

Pored samog Wanga, bio je uhapšen i pritvoren i njegov mlađi brat, Wang Xingjun, bivši direktor policijske uprave u okrugu Lanshan, grad Linyi, koji je učestvovao u progonu.

Dva slučaja u provinciji Yunnan

1. Shi Hongjia

Shi Hongjia

Shi Hongjia, rođen u septembru 1956. godine, je rodom iz grada Qujing, provincija Yunnan. Bio je član Stalnog komiteta Partijskog komiteta Qujing, sekretar Partijskog komiteta grada Xuanwei, član Stalnog komiteta grada Qujing i sekretar PLAC-a grada Qujing.

Shi je otišao u penziju u oktobru mjesecu 2019. godine. Manje od dvije godine kasnije našao se pod istragom i bio isključen iz Partije.

2. Zhu Jiajian

Zhu Jiajian

Zhu Jiajian, bivši istražitelj Tajvanskog udruženja prijateljstva u Kunmingu, je pod istragom, prema izvještaju od 9. aprila 2021. godine.

Zhu, rođen u maju 1963. godine, je rodom iz grada Xuanwei, provincija Yunnan. Od oktobra 2006. do avgusta 2010. godine bio je član Stalnog komiteta okruga Xundian i sekretar PLAC-a.

Dva slučaja u Tibetu

1. Li Yunfeng

Li Yunfeng

Li Yunfeng, rođen u martu 1963. godine, je rodom iz Suzhoua, provincija Anhui. Od januara 2015. do septembra 2017. godine je bio član Stalnog komiteta Opštinskog komiteta Linzhi Autonomne regije u Tibetu, sekretar PLAC-a i sekretar Partijskog komiteta Odjeljenja opštinske policije. Od septembra 2017. do marta 2021. godine bio je zamjenik generalnog sekretara PLAC-a za Tibet. Uhapšen je zbog primanja mita u oktobru 2021. godine.

2. Zhu Jiang

Zhu Jiang

Zhu Jiang, bivši član Stalnog komiteta Opštinskog komiteta Linzhi Autonomne regije Tibet, sekretar PLAC-a, i sekretar partijskog odbora Uprave komunalne policije, navodno je stavljen pod istragu 27. aprila 2021. godine.

Zhu je nekada bio direktor partijskog komiteta okruga Yadong, zamjenik generalnog sekretara regionalnog administrativnog ureda Shigatse, član Stalnog komiteta opštinskog odbora Shigatse, sekretar PLAC-a i sekretar Partijskog komiteta odjela komunalne policije.

Od juna 2018. do aprila 2021. godine je bio član Stalnog komiteta Gradskog komiteta Linzhi, sekretar PLAC-a i sekretar Partijskog komiteta Odjeljenja komunalne policije. U novembru mjesecu 2019. godine unaprijeđen je u inspektora prvog stepena. Zhu je bio odgovoran za progon Falun Gonga u tom regionu.

Jedan slučaj u provinciji Hebei

1. Yin Huiqiang

Yin Huiqiang

Yin Huiqiang, član Stalnog komiteta okruga Pingshan i sekretar PLAC-a, je striktno provodio politiku progona Falun Gonga otkako je preuzeo dužnost u julu 2021. godine. Naređivao je hapšenja, pretrese po kućama i maltretiranje lokalnih praktikanata. Nakon samo dva mjeseca na funkciji, biva smijenjen.

Jedan slučaj u provinciji Guangxi

1. Li Yongheng

Li Yongheng

Prijavljeno je 29. oktobra 2021. godine da je Li Shuiheng, direktor Stalnog komiteta opštinskog narodnog kongresa Guigang i sekretar PLAC-a, pod istragom zbog ozbiljnih kršenja zakona.

Li, rođen u februaru 1962. godine, je rodom iz Guiganga, provincija Guangxi. Od januara 2005. do juna 2005. godine bio je zamjenik sekretara Okružnog komiteta Gangbei i sekretar PLAC-a. Između avgusta 2011. i januara 2020. godine unaprijeđen je za člana Stalnog komiteta grada Guigang i sekretara PLAC-a, kao i predsjednika Opštinskog pravničkog društva.

Od januara 2020. do oktobra 2021. godine bio je direktor Stalnog komiteta Narodnog kongresa opštine Guigang, sekretar Partijske grupe, Stalnog komiteta Opštinskog partijskog komiteta, sekretar PLAC-a i predsjednik i sekretar partijske grupe Opštinskog pravnog društva.

Tokom svog desetogodišnjeg mandata na mjestu sekretara PLAC sekretara grada Guigang, Li je aktivno slijedio politiku progona Falun Gonga.

Jedan slučaj u Ningxiji

1. Xie Guowang

Xie Guowang

Xie Guowang, rođen u decembru 1970. godine, je iz Yanchija, Ningxia. Od februara 2003. do januara 2008. godine je radio kao zamjenik direktora policijske uprave okruga Yanchi. Od januara 2013. do januara 2019. godine je bio član Stalnog komiteta okruga Tongxin, zamjenik sekretara PLAC-a, sekretar Partije i direktor okružne policijske uprave. Od januara 2019. do avgusta 2021. godine bio je zamjenik sekretara PLAC-a grada Wuzhong.

Od 30. aprila 2021. godine, Xie je pod istragom zbog primanja mita. U avgustu je isključen iz Partije i javnih funkcija. Suđenje mu je u Okružnom sudu u Litongu 15. decembru 2021. godine.

Jedan slučaj u provinciji Qinghai

1. Rou Zhi

Rou Zhi

Rou Zhi, bivši zamjenik šefa vlade okruga Maqin, sekretar partijskog odbora i direktor okružne policijske uprave, je stavljen pod istragu 27. avgusta 2021. godine.

Rou je rođen u maju 1967. godine u Gandeu, Qinghai. Od septembra 2006. do srpnja 2011. godine bio je član Stalnog odbora okruga Maduo i sekretar PLAC-a. Od septembra 2011. do septembra 2020. godine bio je zamjenik načelnika okruga Maqin i načelnik Uprave policije. Od septembra 2020. godine bio je viši direktor policijske uprave prefekture Guoluo. Tokom svog mandata, aktivno je učestvovao u progonu Falun Gonga.

Jedan slučaj u Chongqingu

1. Li Chuan

Li Chuan

Li Chuan, rođen u martu 1966. godine, je rodom iz Changzhija, provincija Shanxi. Od decembra 2016. do maja 2020. godine bio je zamjenik sekretara Partijskog komiteta i sekretar PLAC-a zone ekonomskog razvoja Wansheng, Chongqing. Pod istragu je stavljen 1. aprila 2021. godine.

Jedan slučaj u provinciji Shanxi

1. Li Xiaomiing

Li Xiaomiing

Li Xiaoming, rođen u junu 1960. godine, je rodom iz Yuanpinga, provincija Shanxi. Od septembra 2016. do januara 2019. godine je bio član Stalnog komiteta grada Luliang i sekretar PLAC-a. Penzionisan je u julu 2020. godine. U novembru 2021. godine je objavljeno da je isključen iz Partije zbog ozbiljnog kršenja zakona.

Jedan slučaj u Tianjinu

1. Sun Baoshun

Sun Baoshun

Sun Baoshun, je rođen u julu 1962. godine, rodom je iz Tianjina. Od decembra 2016. do aprila 2021. godine je bio član Stalnog komiteta okruga Jinnan i sekretar PLAC-a. Pod istragu je stavljen u aprilu 2021. godine.

Jedan slučaj u provinciji Fujian

1. Wu Rongcai

Wu Rongcai

Wu Rongcai, rođen u septembru 1959. godine, je rodom iz Gutiana, provincija Fujian. Od oktobra 2015. do oktobra 2019. godine je bio član Stalnog komiteta opštinskog komiteta Nanping provincije Fujian i sekretar PLAC-a. Penzionisan je u oktobru 2019. godine. Prijavljeno je 6. avgusta 2021. godine da je stavljen pod istragu.

Jedan slučaj u Pekingu

1. Wang Yu

Wang Yu

Izvješteno je 31. maja 2021. godine da je Wang Yu, bivši sekretar PLAC-a okruga Miyun, Peking, i zamjenik direktora Biroa za žalbe u Pekingu, stavljen pod istragu.

Wang, rođen u martu 1966. godine, je postao član Stalnog komiteta i sekretar PLAC-a okruga Miyun u Pekingu u decembru 2016. godine. Imenovan je za člana Partijskog komiteta i zamjenika direktora Biroa za žalbe u Pekingu u avgustu 2019. godine.

Tokom Wangovog mandata od manje od tri godine na mjestu sekretara PLAC-a okruga Miyun, aktivno je učestvovao u progonu. Gospođa Wen Mulan, stara 75 godina, je umrla 27. februara 2018. godine, četiri mjeseca nakon hapšenja 14. oktobra 2017. godine.

Povezani izvještaji:

Nova lista počinitelja umiješanih u progon Falun Gonga dostavljena u 36 zemalja na Dan ljudskih prava

Prijavljeno u 2021. godini: Preko 550 kineskih državljana suočilo se s posljedicama progona Falun Gonga

Kako se progon širi sa Falun Gong praktikanata na širu javnost, sve više zvaničnika KPK se suočava s posljedicama