Falun Dafa Minghui.org

Jw_banner_bs

Samo iskreno učeći Fa možemo se osloboditi svojih vezanosti

(Minghui.org)

Kao praktikanti Falun Dafe, svi znamo koliko je važno dobro učiti Fa. To je osnovna garancija da ćemo moći dobro da radimo tri stvari. Kada naiđemo na probleme, moramo razmišljati o sebi na osnovu Fa i gledati unutra.

Gledajući unazad na moju kultivaciju, postojao je proces u mom razumevanju šta znači dobro učiti Fa. U prošlosti, moje shvatanje učenja Fa bilo je da nađem vremena da čitam Džuan Falun ili slušam snimke Učiteljevih predavanja svakog dana, kao i da razmišljam o onome što sam rekao i uradio na osnovu zahteva Džuan Faluna, glavne knjige Falun Dafe. U isto vreme, takođe sam želeo da se prosvetlim u neke Fa principe, da pronađem svoje vezanosti i da dam sve od sebe da ih uklonim. Međutim, otkrio sam da su neke vezanosti i hobiji koje je trebalo potpuno eliminisati samo delimično uklonjeni i da se polako vraćaju.

Na primer, voleo sam da gledam strane filmove i televizijske drame. Čak sam našao i izgovor - da bi mi ovo moglo pomoći da poboljšam svoj engleski. Kada sam počeo da shvatam da treba da napustim ovu vezanost, pomislio sam da treba da se potrudim da ne trošim toliko vremena na njih. Ali ipak bih ponekad gledao film i uživao, opuštajući se neko vreme. Kada sam čitao iskustva iz kultivacije kolega praktikanata, podsećao sam sebe da treba da radim bolje. Vremenom sam olabavio napore i ponovo sam počeo da gledam drame.

U isto vreme, takođe sam primetio da kada učim Fa, moj um često nije dovoljno fokusiran. Shvatio sam da je ovo pogrešno stanje, jer nisam dostizao stanje u kojem je Učitelj zahtevao da budemo kada učimo Fa.

Kasnije sam počeo da učim Fa napamet kako ne bih jednostavno ispunjavao formalnost učeći. Dok sam učio Fa napamet, drugi praktikanti koji su delili članke o memorisanju Fa na Minghui su mi mnogo pomogli. Kad god sam imao vremena, trudio sam se da se setim sadržaja Džuan Faluna. Postepeno, stekao sam naviku da svakodnevno učim Fa napamet.

Napuštanje loših navika

Jednom sam slučajno počeo da gledam film. Nakon što sam ga neko vreme gledao, ništa u vezi sa njim nije se činilo zanimljivo i promenio sam na drugi film. Imao sam isti osećaj u vezi s narednim - bilo je dosadno i nezanimljivo. Onda sam se prisetio nekih filmova koje sam često gledao i shvatio da nisu nimalo zabavni. Sada svi hard diskovi s filmovima koje sam snimio trošeći puno truda i vremena samo stoje tako. Mogu da ih gledam svaki dan, ali me to ne dotiče. Tako sam se oslobodio ove vezanosti. Isto osećam i prema drugim vezanostima i hobijima.

Gledajući unazad na dva načina eliminisanja vezanosti, raniji fokus na njihovo pronalaženje i pokušaj da prestanem da ih radim bio je kao čupanje divlje trave. Koliko god se trudio, jednostavno nisam mogao da ih se otarasim u korenu. Ponekad sam tražio izgovore, koji su se običnim ljudima činili razumni. Ali zapravo sam obmanjivao sebe i druge. Razlog zašto Učitelj ostavlja neke elemente običnih ljudi u nama je da nam dozvoli da se kultivišemo u običnom ljudskom društvu. Ne možemo to koristiti kao izgovor da ne eliminišemo svoje vezanosti i tako ostanemo u zoni konfora.

Znam da moram da razmišljam na osnovu Fa kada naiđem na problem. Međutim, pošto se kultivišemo u običnom ljudskom društvu, naš um lako bude ometen našim vezanostima ako ne upijemo Fa u svoj um kada učimo Fa. Kada posmatramo probleme sa jakim ljudskim vezanostima, teško je prepoznati vezanost i osloboditi je se. Kada su naše ljudske vezanosti prejake, tvrdoglavo ćemo se držati svojih misli, čak i kada nam drugi praktikanti ukažu na njih.

Dobro učiti Fa

U kasnijoj fazi, shvatio sam da je najbolji metod za napuštanje vezanosti više učiti Fa i dobro ga učiti. Da bismo dobro učili Fa, moramo se srcem dati u učenje Fa. Učenje Fa napamet je dobar način da ojačamo naše učenje Fa celim srcem i umom. Postoji mnogo članaka praktikanata koji dele iskustva o memorisanju Fa na Minghui, koji se mogu koristiti kao referenca. Kada zaista dostignemo stanje dobrog učenja Fa, imaćemo manje ljudskih vezanosti kada budemo nailazili na probleme i Fa će moći da pokaže svoje moći.

Iz ovoga, sećam se da je na Minghui pomenuto da mali broj praktikanata odbacuje tuđa mišljenja kada praktikanti pokušavaju da im ukažu na njihove probleme, pošto nešto od njihovog ponašanja nije u okviru Fa. Bio sam tužan kada sam to pročitao. Mislio sam da mora da postoji problem sa učenjem Fa, koji je izazvao problem. Kada ne učimo dobro Fa, mi ćemo negovati ljudske vezanosti i ograničiti sebe unutar svog malog znanja o Fa. Međutim, to malo znanja o Fa je pomešano sa veoma jakim ljudskim vezanostima. U ovom slučaju, ako i dalje ne uložimo svoje srce u učenje Fa, mi ćemo se sve tvrdoglavije držati tog svog malog razumevanja. Konačno, možda ćemo na kraju krenuti pogrešnim putem.

Po mom ličnom shvatanju, a ovo važi posebno za one praktikante koji imaju izvanredne sposobnosti, ne bi trebalo da postanemo egocentrični i da se tvrdoglavo držimo svog mišljenja samo zbog ovih sposobnosti.

Možemo se kultivisati samo kada imamo ljudske vezanosti. Međutim, snažne ljudske vezanosti će nas navesti da odstupimo od Dafe. Šta da radimo? Mislim da, iako naša ljudska strana ima mnogo vezanosti koje stvaraju poremećaje, svi znamo da je Dafa dobra. Prema tome, trebamo više da usredsredimo svoj um na učenje Fa svaki dan. Kada imamo želju da se asimilujemo sa Fa dok učimo Fa, naše stanje kultivacije će se nastaviti popravljati, tako da ćemo krenuti ispravnim putem u našoj kultivaciji i dobro raditi tri stvari.