Falun Dafa Minghui.org

Poziv za slanje članaka za 19. kinesku fahui na Minghui.org

(Minghui.org)

Od sada se primaju prijave članaka praktikanata iz kontinentalne Kine za 19. godišnju kinesku fahui na Minghui.org.

Falun Dafa je predstavljena javnosti pre 30 godina. Kultivacija u periodu Fa-ispravljanja traje već 23 godine, što je možda prolazan trenutak u određenoj dimenziji kosmosa, ali na Zemlji je bilo dovoljno vremena da se skuju prosvetljena bića novog kosmosa. Trenutno se završava ispravljanje kosmosa pomoću Fa i prelazi na ispravljanje ljudskog sveta.

U današnjem haotičnom ljudskom svetu, koliko se marljivo kultivišu Dafa učenici – kao kada smo svojevremeno počeli, kako nastavljamo putem ka nesebičnosti i kako koristimo trenutak i vodimo živa bića nazad prema njihovom nebeskom domu – je ključno za budućnost čovečanstva i kosmosa.

Minghui.org je platforma za razmenu iskustava i ideja za učenike Dafe iz celog sveta. Godišnju Kinesku Fahui na Minghui željno očekuju praktikanti kako unutar, tako i izvan Kine. Nadamo se da će više praktikanata u Kini učestvovati na ovogodišnjoj Fahui i poslati svoje članke. Radujemo se što ćemo čitati eseje koji govore o procesu napuštanja jedne ljudske predstave za drugom i hoda ka božanstvenosti. Članci takođe mogu biti o ljudima koje poznajemo, a koji saznaju činjenice o Dafi, dok mi nastavljamo da se usavršavamo u kultivaciji.

Putovanje učenika Dafe od ljudskog do božanskog, kao i spašavanje živih bića, svedočanstvo je bezgranične milosti i moćne vrline Dafe. Pisanje članaka kojima se dele iskustva deo je našeg puta kultivacije. Svaki članak u kome sa iskrenim i čistim umom pišemo o našim iskustvima iz kultivacije, je zabeležen u kosmosu. Osvrtom i negovanjem puta kojim smo prošli, moći ćemo još da ojačamo naše ispravne misli i da koračamo postojano. Članci će takođe biti odlična inspiracija za druge praktikante.

Eseji treba da budu fokusirani, čisti, čvrsti i iskreni. Trebalo bi da izbegavamo izgovaranje parola, pisanje članaka samo radi pisanja i iskazujemo druge vidove partijske kulture. Nema potrebe pokrivati celokupan proces kultivacije. Dovoljno je odabrati tri najupečatljivija iskustva tokom našeg kultivacionog putovanja ili tokom pandemije.

Poštujmo i cenimo svaku Kinesku Fahui. To je prilika da damo izveštaj našem milostivom Učitelju i podržimo jedni druge u marljivosti.

Napomene za podnošenje članaka:

  1. Konkurs se otvara 9. avgusta i zatvara se 15. septembra 2022. Počnite ranije da biste imali dovoljno vremena za pisanje i reviziju članaka. Pokušajte da pošaljete svoje članke do kraja avgusta kako bi urednici imali dovoljno vremena da ih obrade.

  2. Ovaj poziv je namenjen samo učenicima Dafe u Kini.

  3. Prilikom pisanja, koordinacije i slanja članaka, nastavite da vodite računa o njihovoj čitljivosti i bezbednosti.

  4. Molimo vas da šaljite članke na namensku adresu za Kinesku Fahui: fahui@minghui.org i navedite „Za Fahui“ u naslovu.

Uredništvo Minghui
10. avgust 2022