Falun Dafa Minghui.org

Snaga dobrodušnosti

(Minghui.org)

Nakon što je čuo da prijateljima praktikantima u zabačenim selima nedostaju Dafa materijali, praktikant A im je ubrzo pružio novčanu potporu za kupnju e-knjiga i preuzimanje Dafa materija. Kada je bio prisilno zatvoren u radnom logoru, praktikant A je istupio naprijed i suprostavio se glavnom čuvaru kada su praktikanti bili fizički zlostavljani.

Glavni čuvar je bio dosta ozloglašen i poznat po zlostavljanju praktikanata. Neki praktikanti doživjeli su živčani slom zbog toga što ih je neprekidno mučio s visokonaponskim električnim palicama. Neki su bili teško ozlijeđeni, a drugi su umrli zbog posljedica mučenja.

Kada mu je glavni stražar prišao držeći električnu palicu, praktikant A se nije bojao. Bez i trunka mržnje, on ga i nije pokušao zaustaviti. Umjesto toga, on je jedino osjećao duboku samilost za to jadno biće, misleći kako čuvar glupo povrjeđuje i sebe i druge. Praktikant mu je tiho rekao: "Vi ste izgubljeni u iluziji."

Čuvar je udario praktikanta A dva puta s električnom palicom. Međutim, A je i dalje tamo nepomično stajao. Čuvar se, začuđeno, povukao par koraka i rekao: "Ako se ne promijeniš, ponovo ću to učiniti." Ali čim je to izrekao, čuvar je bacio palicu na stranu, i brzo pobjegao. Nastavio je trčati, izletio kroz vrata, i naposlijetku se zaustavio u dvorištu.

Nekoliko dana poslije, glavni stražar je rekao u hodniku: "Vidio sam četiristo, petsto praktikanata. Ali dosad, nisam susreo ni jednog sa stvarnim nadnaravnim sposobnostima." U prošlosti, on je često mahao električnom palicom uzvikujući: "Koji praktikant ima nadnaravne sposobnosti? Istupi naprijed. Daj da vidim." Bila je to njegova omiljena izreka. Međutim, ovaj put praktikant A je zaista šokirao zlotvora.

Usprkos tim okrutnim okolnostima, postoje i mnogi drugi praktikanti koji se ne boje i imaju jake ispravne misli. Međutim, nekoliko praktikanta bi se moglo prikloniti ili direktno činiti loše. Nakon pažljivog čitanja Učiteljevog predavanja "Predavanje Fa na međunarodnoj Fa konferenciji u Washingtonu, 2009.", shvatio sam razliku. Učitelj je jasno naglasio:

"Kada se ova samilosna dobrota pojavi, njena snaga je bez premca, i to će dezintegrirati sve loše faktore. Veća samilost, veća moć."