Falun Dafa Minghui.org

Devetnaest je zvaničnika u jednom satu, napustilo organizacije Komunističke partije Kine putem telefona

(Minghui.org)

Otkako je Komunistička Partija Kine (KPK) počela progon Falun Gonga u julu mjesecu 1999. godine, praktikanti unutar i izvan Kine su naporno radili na podizanju javne svijesti o progonu. Kao dio svojih napora na objašnjavanju istine, Falun Gong praktikanti izvan Kine su također telefonima zvali ljude u Kini, pozivajući ih da se povuku iz KPK i njene dvije organizacije za mlade (Omladinske lige i Mladih pionira). Mnogi ljudi su raskinuli svoje veze sa KPK zahvaljujući takvim telefonskim pozivima. U nastavku donosimo nekoliko takvih priča.

Policajac u Pekingu

Wang, policajac u Pekingu, je primio takav telefonski poziv u oktobru mjesecu ove godine od gospođe Li, volonterke na Vrućoj liniji za napuštanje KPK u Torontu, Kanada.

Gospođa Li mu je kazala da je preko 400 miliona Kineza, uključujući visoke zvaničnike, napustilo KPK i njene dvije organizacije za mlade. Pozvala je Wanga da učini isto nakon što je saznala da je član KPK.

„Kako bi bilo da koristite pseudonim jin fu (zlatni blagoslov) da napustite KPK?” upitala ga je gospođa Li.

Wang joj je dao svoje pravo ime i zamolio gospođu Li da ga koristi da mu pomogne da napusti KPK.

Dok su nastavili ćaskati, gospođa Li je pitala ima li drugih članova osoblja u Wangovoj kancelariji.

„Da, postoji policajac koji se prijavio za članstvo u Partiji, ali još čeka da mu to bude odobreno”, odgovorio je.

Wang je tada provjerio s tim policajcem, koji je pristao da napusti organizacije za mlade KPK, Ligu mladih i Mlade pionire.

„Daću sve od sebe da zaštitim praktikante”

Gospođa Li je zahvalila Wangu što je pomogao svome kolegi i kazala: „Daću vam i broj dežurne linije. Imamo volontere koji dežuraju 24 sata na dan da odgovaraju na telefonske pozive o napuštanju KPK.”

Dok je Wang zapisivao broj, gospođa Li je kazala da su mnogi ljudi patili od ruku KPK tokom njenih brojnih političkih kampanja. „Značilo bi mnogo i drugim ljudima kad bi i oni mogli čuti takve informacije”, nastavila je. „U stvari, također možete pomoći Falun Gong praktikantima, na primjer, obavijestiti ih [da pobjegnu] prije nezakonitog hapšenja.”

„Naravno. Ako se budu planirale bilo kakve akcije protiv Falun Gong praktikanata, ja ću ih obavijestiti”, rekao je. „Pored toga, ovdje je broj mog mobilnog telefona i svaki praktikant me može kontaktirati preko njega. Ljudski životi su važni i dat ću sve od sebe da zaštitim praktikante.”

Vidjevši da je Wang voljan da priča više, gospođa Li mu je kazala kako je Falun Gong dobro prihvaćen u preko 100 zemalja i da se samo u Kini potiskuje.

„Gdje bih mogao pronaći Falun Gong knjige?” - upitao ju je Wang.

Gospođa Li mu je kazala kako da koristi softver za prevazilaženje blokade interneta i besplatno čita informacije o Falun Gongu. Wang joj se radosno zahvalio.

Tri policajca na dužnosti

Drugom prilikom, gospođa Li je pozvala jednog drugog policajca. On joj je kazao: „Radim u policijskoj upravi i danas smo nas trojica ovdje na dužnosti.”

Gospođa Li ih je pozdravila i kazala da bi željela podijeliti neke informacije koje policajci možda ne znaju. Ministarstvo javne sigurnosti je 2005. godine izdalo dokument broj 39., u kojem je navedeno 14 kultova, od kojih nijedan nije bio Falun Gong.

„U stvari, bivši vođa KPK Jiang Zemin je Falun Gong počeo progoniti zbog vlastite ljubomore. Falun Gongu je učinjena nepravda”, objasnila je.

„Hajde da snimimo ovaj [razgovor]", predložio je jedan policajac.

„Da molim vas. Na taj način više ljudi to može čuti i znati šta se dešava”, odgovorila je gospođa Li.

Nakon što je snimanje počelo, gospođa Li je nastavila objašnjavati da progon nema zakonsku osnovu. Biro 610, koji sprovodi politiku progona, je vansudsko i vanpravno lice slično Centralnoj kulturnoj revolucionoj grupi. „Središnja vlada je kazala da će sada zvaničnike smatrati odgovornim za sva nedjela koja su počinili u posljednjih 20 godina na vlasti. To znači da kada se jednog dana bude istraživao progon Falun Gonga, možete biti pozvani na odgovornost, čak i ako mislite da sada samo slijedite naredbu”, kazala je.

„Da, također ima mnogo ljudi u našim porodicama [koji bi mogli biti pogođeni]“, dodao je jedan policajac.

Gospođa Li se složila. „Da, moramo dobro voditi brigu o članovima naše porodice. Pogledajte samo kulturnu revoluciju. Šef pekinške policije, Liu Chuanxin, je izvršio samoubistvo odmah nakon završetka Kulturne revolucije – jer je znao da će se njegova porodica i mnogi zvaničnici naći pod istragom.”

Zatim je spomenula knjigu Devet komentara o Komunističkoj partiji. Nakon njenog objavljivanja 2004. godine, preko 400 miliona ljudi je napustilo organizacije KPK, uključujući i visoke zvaničnike.

Gospođa Li je također podijelila informacije o tome kako je moguće zaobići blokadu interneta i pristupiti necenzurisanim informacijama. Ona je također kazala da se 25 profesora u Centralnoj partijskoj školi odreklo i članstva u organizacijama KPK.

Na kraju su sva tri dežurna policajca pristala da se povuku iz KPK organizacija.

Devetnaest zvaničnika

Tokom sastanka vladinih zvaničnika u jednom okrugu provincije Hunan, zazvonio je telefon u sali za sastanke. Kada je jedan zvaničnik digao slušalicu, s druge strane je došlo pitanje: „Kako ste? Ovdje Zhang i zovem iz Kanade. Zanimaju li vas informacije o tome kako biti siguran tokom pandemije?”

„Naravno“, odgovorio je zvaničnik.

Gospođa Zhang je bila volonterka na vrućoj liniji za napuštanje KPK. Ona je kazala da je talas za talasom političkih kampanja u Kini odnio brojne nevine živote otkako je KPK preuzela vlast 1949. godine, zbog čega je veliki broj Kineza posljednjih godina odlučio raskinuti veze s KPK.

Primijetivši da je zvaničnik šutao, gospođa Zhang je zastala u razgovoru na nekoliko minuta, a onda upitala: „Nadam se da vam ovo što sam kazala ima smisla. Želite li da napustite Partiju pod pseudonimom wan shun (sve je glatko i uspješno)?”

On je na to pristao.

Nakon toga je gospođa Zhang govorila o tome kako je KPK izmislila dokaze da bi klevetala Falun Gong, kao što je insceniranje Incidenta sa samospaljivanjem na Trgu Tiananmen. Također je navela nekoliko primjera propagande mržnje KPK i objasnila istinu.

„Jeste li još tamo? Jesmo li još uvijek na vezi?” - upitala je gospođa Zhang nakon nekoliko minuta. „Da, ovdje sam i čujem vas jasno i glasno“, rekao je zvaničnik.

Gospođa Zhang je nastavila pričati, od mučenja Falun Gong praktikanata u pritvorima i prisilnoj žetvi organa vršenoj od strane KPK, o tome kako je Rimsko Carstvo propalo nakon vjerskih progona i o aktuelnom pokretu za napuštanje KPK. Ona je također spomenula i priče o ljudima koji su bili blagosloveni nakon recitovanja „Falun Dafa je dobar” i „Istinitost-Dobrodušnost-Tolerancija su dobri”.

Drugi kraj linije je ostao tih. Gospođa Zhang je upitala: „Da li ste sami ili ima još nekoga?“

“Ovo je konferencijska sala i ovdje ima mnogo ljudi – svi slušaju”, rekao je zvaničnik. „Još nisu napustili KPK.”

Gospođa Zhang je nastavila da razgovara sa njima. Nakon 66 minuta telefonskog razgovora, ukupno je 19 zvaničnika napustilo organizacije KPK, to jest 8 članova je napustilo KPK, a 11 članova su napustili Omladinsku ligu i Mlade pionire.

„Molim vas, imajte na umu 'Falun Dafa je dobar' i 'Istinitost-Dobrodušnost-Tolerancija su dobri, i bit ćete blagoslovljeni", rekle im je gospođa Zhang prije nego što je spustila slušalicu.

„Da hvala vam!" odgovorili su zvaničnici.