Moj uvid u učenje Fa

(Minghui.org)

Jednog dana sam otišao u kuću koleginice praktikantkinje da učim Fa s njom napamet i poneo sam knjigu Hong Yin VI. U početku sam mislio da je većina pesama o modernim shvatanjima i ponašanjima, ateizmu i evoluciji, pa sam želeo da odaberem nekoliko pesama da ih naučimo napamet.

Ali ta osoba je smatrala da su sve pesme Učiteljev Fa i da treba da učimo pesme jednu za drugom, umesto da biramo određene.

Nakon što smo završili sa učenjem pesama napamet, neko vreme sam razmišljao o tome šta je značenje učenja Fa. Takođe sam se setio članka koji sam pročitao na Minghui pod naslovom „Šta je praktikant iz Ujedinjenog Kraljevstva video tokom nastupa Shen Yun.“ Pomislio sam: „To je tako spektakularan prizor u drugoj dimenziji kada nekultivatori gledaju Shen Yun. Kako je u drugoj dimenziji kada praktikanti uče Fa?”

Shvatio sam da učenjem napamet Hong Yin VI, zar Učitelj ne pomaže svojim učenicima da očiste svoje moderne predstave i ponašanja, ateizam, evolucionizam, partijsku kulturu i druge iskrivljene predstave?

Čak i da znam šta je partijska kultura, da li mogu da je uklonim, zajedno sa modernim shvatanjima i ponašanjima? Shvatio sam da je to nemoguće jer je Fa taj koji uklanja ove loše stvari, a kako se one mogu ukloniti ako ne učim Fa?

Učitelj je to ranije naglašavao,

Govorio sam vam da puno učite Fa, učite Fa, učite Fa, učite Fa...” Podučavanje Fa na Konferenciji u Chicagu 2004.

Učitelj je četiri puta zaredom rekao da se „uči Fa“ . Upravo tada sam shvatio da nisam u potpunosti razumeo pravo značenje učenja Fa.

Učitelj je takođe rekao:

,,Da predstavimo još jednostavnije, dok god čitate Dafu, vi se menjate; dok god čitate Dafu, vi se uzdižete.” “Stopiti se s Fa” Bitno za dalje napredovanje

Pošto ne mogu da vidim promene na sebi koje se dešavaju u drugim dimenzijama, i nemam percepciju o tome kako sam se promenio, često nisam u stanju da dostignem odgovarajuće stanje dok učim Fa. Osim toga, razne ideje koje sam imao ometale su me u učenju Fa i primanju Fa.

Gledao sam predstavu Shen Yun svake godine dugi niz godina i shvatio sam da je moje prethodno gledanje Shen Yuna bilo pomalo kao laičko stanje.

Zato što sam stekao novi uvid u učenje Fa; kada sam ove godine gledao Shen Yun otkrio sam da je to sasvim drugačije. Shvatio sam da je to predstavljanje tradicionalne kulture, a od nošnje do pokreta i pripovedanja video sam ispravna, plemenita, hrabra i verna drevna bića i shvatio devijaciju i ružnoću savremenih shvatanja koje ljudi sada imaju. Božanstvo je vodilo drevne ljude, ali savremeni ljudi slede đavola. Pogodio me osećaj tuge.

Takođe sam shvatio da nam je istorija dala mnogo priča o lojalnim, zlim, ljubaznim i lošim, tako da ljudi koji danas gledaju Shen Yun mogu razlikovati dobro od lošeg i mogu se spasiti.

Hvala vam, Učitelju, i hvala vam, kolege praktikanti za članke koje ste napisali. Sada imam bolji uvid u to šta znači učiti Fa i bolje razumem Shen Yun.

Ovo je moje razumevanje na mom nivou. Molimo vas da istaknete sve što nije u skladu s Fa.

Copyright © 2024 Minghui.org. All rights reserved.

Mediji

Prijavite se

na naš newsletter

© Copyright Minghui.org 1999-2024