Falun Dafa Minghui.org

Telefoniranje u Kinu - pomaganje ljudima da istupe iz KPK

(Minghui.org)

Pozdrav Učitelju! Pozdrav kolegama praktikantima!

Ja sam nova praktikantkinja koja je počela da se kultiviše u Falun Gongu u martu 2013. Mislim da sam imala sreće i htela bih da zahvalim Učitelju zbog njegove velike milosti.

Iako se ne kultivišem odavno, ipak želim da radim tri stvari koje Učitelj očekuje od nas. Prošlog novembra sam se priključila timu koji telefonira u Kinu s ciljem da se ljudima kaže kakva je zlodela počinila Kineska komunistička Partija (KPK), u nadi da će radi sigurne budućnosti istupiti iz partije.

Vezanost za strah

Jednog dana sam okrenula jedan broj da bih osobi rekla da istupi iz KPK. Prvo sam govorila o tome zašto treba da istupi iz KPK, a onda sam ga direktno upitala da li je ikada bio član Partije.

Odgovor je bio kratak: “Ne.” Onda sam pitala da li je u mladosti pristupio bio u Omladinskom savezu. Ponovo je odgovorio odrečno.

Nisam odustala i upitala sam da li je u osnovnoj školi bio pionir. “Ako ste bili član pionira,” rekla sam, “potrebno je da obznanite da istupate iz te organizacije; u suprotnom, kad nebo bude kaznilo KPK za njihova zlodela, i vi ćete biti deo toga.” Malo je zaćutao i rekao da je on policajac.

Shvativši da on radi u jednoj od glavnih službi odgovornih za sprovođenje progona, počela sam da pričam o progonu, o insceniranom samo-spaljivanju na Tjenanmenu, koji je lažirala propaganda KPK da bi oklevetala Falun Gong. Takođe sam pričala o drugim brutalnostima koja su se desila tokom progona, poput vađenja organa živim praktikantima.

Iznevši ove informacije, upitala sam ga da li shvata te činjenice, a on je rekao da shvata. Onda sam mu predložila da istupi iz KPK organizacija radi sigurne budućnosti. Složio se i dao mi svoje ime.

Pre nego što sam prekinula vezu, podsetila sam ga da zapamti “Falun Dafa je dobra ” i “Istinitost-Blagost-Trpeljivost su dobri.” Odgovorio je da će zapamtiti.

Tokom celog procesa, on je delovao veoma ljubazno i tiho je govorio. Ja sam, s druge strane, sve vreme bila vrlo nervozna.
Sa strahom i nedovoljnim samopouzdanjem, u početku sam imala slabe rezultate. Malo po malo, shvatila sam da mi čitanje teksta ne ide dobro. Zato sam pokušala da pričam svojim rečima i postepeno sam napredovala.

Onda sam imala san, što me je navelo da se prebacim u drugi tim, za spašavanje praktikanata. U tom snu, oko 20 do 30 ljudi je sa mnom došlo na ovaj svet, svi iz dimenzije na višem nivou. Činilo se da svi imamo različite uloge, a šest nas bilo je policajci ili službenici suda, i svi smo nosili uniforme.

U početku su tri policajca stala na moju stranu—u snu sam znala da su oni spaseni. Iako su ostalo troje bili predamnom, oni nisu stali na moju stranu, kao da nas je razdvajao jedan providni sloj nečega. Jedan od njih je pričao i rekao nešto u stilu da su se oni potrudili da odigraju svoje uloge.
Postepeno, to troje ljudi je shvatilo da oni ne mogu biti spaseni i glasovi su im bili sve tiši i tiši. Kasnije, svi su prestali da pričaju. Gledajući u mene žalosno, nadali su se da ću ih spasiti...

Budeći se iz sna, i dalje sam se sećala živopisnog prizora i bila sam vrlo žalosna. Shvatajući da su ti ljudi možda bili uključeni u progon praktikanata, odlučila sam da se priključim spasilačkom timu, i pomognem praktikantima u zatvoru, kao i da spasem te policajce.

Iskustva iz tima

U početku sam i dalje čitala tekst i bojala se. Kad bi mi policajci govorili ružne stvari, moja vezanost za borbu je izlazila na površinu i htela sam da se branim.

Dok sam nastavljala da telefoniram, srce mi je raslo. Postala sam nesebičnija i dobila jake ispravne misli. Takođe sam zapazila svoje vezanosti i dala sve od sebe da ih uklonim.

Jednom mi nekoliko dana telefoniranje nije dobro išlo. Pozvani su me često opsovali pre nego što će prekinuti vezu, ne ostavljajući mi vreme da objasnim činjenice. Pogledavši unutar, znala sam da sam nešto učinila pogrešno. Umirivši se i pogledavši unutar, shvatila sam da je moja motivacija za telefoniranje želja da sama napredujem, umesto da njih zaista spasim. Zapazivši ovaj problem, odlučila sam da budem bolja.

Sutradan sam korigovala način razmišljanja pre nego što ću okrenuti telefon, da bih zaista spasila one koje pozivam. To je bila policijska stanica i puno policajaca je bilo prisutno.

Čak i pre nego što sam završila dve ili tri rečenice, policajac je prekinuo vezu. Ponovo sam pozvala, i javila se policajka. Onda je prebacila vezu na muškarca, koji je počeo da me vređa.

Nisam bila uznemirena, i nastavila sam da pričam s njim mirno: “Ovaj telefonski poziv je vrlo važan za vas. Molim vas da mi verujete i ne spuštate slušalicu.” Objasnila sam inscenirani incident na Tjenanmenu i vađenje organa živim praktikantima. Takođe sam rekla da je načelnik Službe 610 uhapšen, i da će i oni sami odgovarati za svoja zlodela.

Policajci su mi se u početku podsmevali. Ali nisam se predala, i nastavila sam da pričam. Malo po malo, oni su ućutali i slušali su me. Rekla sam im: “Ja vam ovo mogu reći telefonom, ali od vas zavisi hoćete li biti spaseni. Molim vas da obećate da više nećete progoniti Falun Gong; inače, ko će vam pomoći?”
Posle tih reči, bila sam sva u suzama.

Onda sam im rekla na koji način da istupe iz KPK i to ponovila to nekoliko puta, da bi oni mogli zapisati. Na kraju sam čula da je slušalica tiho spuštena, kao da nisu hteli da me povrede.

I dalje sam plakala posle spuštanja slušalice. Ali znala sam da su ti policajci čuli moje reči. Tada sam se setila reči Učitelja iz Hong Yin II, “Milost može otopiti nebo i zemlju u proleće.” Ranije, ja sam sebe smatrala milostivom. Ali posle ovog iskustva srce mi je naraslo.

Moja iskustva s timom za hitne slučajeve

Kasnije sam se priključila novoj grupi, timu za hitne slučajeve, koji je pozivao da bi oslobodio uhapšene praktikante.
Jednog dana sam pozvala načelnika Javne bezbednosti. Čovek na drugoj strani, u početku me je žestoko psovao. Bez šanse da išta kažem, samo sam slala ispravne misli. Posle nekog vremena je prestao, da vidi da li i dalje slušam. Shvativši da sam i dalje tu, nastavio je.

Ovo se nastavilo duže vreme, a onda je stalo. Tako sam počela da pričam i objasnila mu činjenice o Falun Gongu i progonu. Posle nekog vremena, ispričala sam mu na koji način može da istupi iz KPK, kao i informacije o Svetskog organizaciji za istragu o progonu Falun Gonga, i zatražila da mi obezbedi podatke o progonu i time ispravi štetu koju je naneo. U skladu s mojom sugestijom, sve je zapisao.

Posle nekoliko dana, ponovo sam ga pozvala. Rekao je da ima problem da istupi iz KPK jer još živi u Kini. Ipak mi je dao neke telefonske brojeve svojih saradnika i šefova. Kad sam ga ponovo pozvala, rado je prihvatio da istupi iz KPK.

Ohrabrenja

Telefonirajući za vreme Kineske Nove godine, plašila sam se da im ne pokvarim praznično slavlje. Zbog toga sam obavila samo nekoliko razgovora i osećala sam se loše zbog toga.

Onda sam na Minghui našla povratnu informaciju. Zbog naših poziva, mnogi praktikanti su oslobođeni, a u tome je bilo i mog doprinosa. Konkretno, jedan članak je pomenuo incident u kom je neko prijavio praktikante policiji. Došli su policajci i poterali praktikante rečima: “Sad morate ići; inače ćemo morati da vas uhapsimo, a onda će izvan Kine morati da telefoniraju da vam pomognu.”
Drugom prilikom, spasilačkim timovima je poslato više povratnih informacija, gde su nam se zahvaljivali na pomoći. Ohrabrili su nas da nastavimo jer naš doprinos nije se mogao zameniti nikakvim naporima unutar Kine.

Nedavno nisam bila dobra u telefoniranju. Pogledavši unutar, zapazila sam ljudsku predstavu—zabrinutost zbog ovog ili onog, umesto da se fokusiram na spašavanje ljudi. Našavši ovaj nedostatak, uskoro sam pristigla ostale i nastavila spasilački rad.

Vrlo sam srećna zbog ove prilike da se kultivišem, radim s kolegama praktikantima i spašavam živa bića.

Hvala Učitelju!