Falun Dafa Minghui.org

Posljedice požude (1. dio)

(Minghui.org)

Drevni Kinezi naglašavali su vođenje svojeg ponašanja, tako da se slijede nebeski principi i povećava vrlina putem poboljšavanja moralnog karaktera. Mnogi tekstovi naglašavali su akumuliranje vrline putem činjenja dobrih djela i priznavali obuzdavanje požude kao jedan od najboljih načina za akumuliranje vrline.

U raspravi Božanstva Wen Chang-a o Mirnom Putu piše: „Oni koji se odavaju požudi i neprilično se ponašaju, poništavaju njihovu dobru prirodu i čast. Oni djeluju protiv nebeskih principa i u skladu s tim biti će kažnjeni. Nesreća se, posljedično tome, prikrada griješnicima i na njih pada karmička odmazda. Ako se neki ljudi ne boje karmičke odmazde i nastave s nepriličnim željama, kazna može slijediti u svakom trenutku. Samo oni koji cijene vrlinu i sebe discipliniraju biti će blagoslovljeni.“

Drevni Kinezi su vjerovali da će oni koji sebe mogu disciplinirati po pitanju požude, biti blagoslovljeni. Čak i ako netko ne djeluje, nečiste misli su jednako neprihvatljive. Oni koji krše nebeske principe donijeti će sebi i svojim budućim generacijama nesreću. Mnogi primjeri su zapisani u povijesti.

I. Blagoslovi od odolijevanja požudi

Lin Maoxian je živio u pokrajini Jiangxi tijekom Sjeverne Song dinastije. On je bio sklon akademskom izučavanju, ali je njegova obitelj bila siromašna. Tako je on provodio najveći dio njegovog vremena čitajući knjige. Žena bogatog čovjeka zapazila je g. Lin-a kao vrlo atraktivnog i iskoristila mogućnost da ga s namjerom posjeti.

Lin joj je ozbiljno rekao: „Nemojmo prljati naš dobar glas i karakter čineći nešto neprilično. Bogovi nas promatraju.“ Žena je posramljeno otišla.

Slijedeće godine, car je Lin-a imenovao službenikom učenjakom najviše razine. Njegova četiri sina su također postali uspješni učenjaci i njegova je obitelj napredovala.

Drevni Kinezi su poštivali discipliniranje, čak i u osami. „Ne bojati se ničega“ se obično koristi da se opiše ljude s nižim moralnim karakterom.

Discipliniranje zahtijeva dvije karakteristike: poštivanje i strah. Poštivati nebeske principe, a ako ne, bojati se posljedica. Mudar čovjek zna da ništa ne može izmaknuti višim bićima. Svaka misao i akcija vode ka karmičkoj odmazdi, dobroj ili lošoj.