Falun Dafa Minghui.org

Posljedice požude (4. dio)

(Minghui.org)

Požuda uništava budućnost

Od mladih dana je Lu Zhongxi iz Ming dinastije bio poznat kao čudo, jer je imao fotografsku memoriju. On je mogao zapamtiti duge odlomke, nakon što ih je samo jednom pročitao. U dobi od 17 godina on je otputovao u Peking zajedno sa svojim učiteljem g. Qiu, na nacionalni učenički ispit.

Na putu, oni su zastajali da provedu noć u različitim gradovima. U Pekingu, zapazili su privlačnu ženu preko puta hotela. G. Qiu, umjesto da se fokusira na pripremu ispita, savjetovao je Zhongxi-ja: „Čuo sam da postoji hram izvan Vrata Xuanwu, koji obećava. Zašto ne odeš tamo da se moliš božanstvima za ostvariti vezu s tom djevojkom?“

Tako je Zhongxi posjetio hram.

Te noći Zhongxi je imao objavu: „Vidio sam kako božanstvo proganja mene i g. Qiu, ozbiljno nas opominjući. Ja sam bio planiran da postignem najbolju ocjenu na ispitu, ali zbog naših neispravnih misli, moj put je promijenjen na lošije i život mog učitelja je skraćen.“

Uskoro nakon toga, dobio je vijest da je g. Qiu umro od kolere. Život Zhongxi-ja je također potvrdio njegov san – on na osnovu rezultata ispita nije dobio položaj i živio je je ostatak svog života u siromaštvu.

Moral ove priče ponovo potvrđuje, da treba raditi na oslobađanju od svojih vezanosti. Ljudi ne bi trebali mijenjati svoje ponašanje zbog straha od kazne, već bi se trebali ponašati moralno, jer je to jednostavno način na koji plemenita osoba treba sebe voditi.