Falun Dafa Minghui.org

Arhitektica koja je bila progonjena jer prakticira Falun Gong tuži Jiang Zemina

(Minghui.org)

Gospođa Dong Jingya, arhitektica iz grada Shenyang, provincija Liaoning, je jedna od stotina Falun Gong praktikanata koji su manifestirali svoje pravo da podignu pravnu tužbu protiv Jianga Zemina, bivšeg šefa Kineske Komunističke Partije.

Gospođa Dong (43 godine), je 28. maja. 2015. godine podnijela krivičnu prijavu putem brze pošte Vrhovnom Narodnom Prokuratu i Vrhovnom Narodnom Sudu.

Potvrda o slanju krivične prijave gospođe Dong, upućene Vrhovnom Narodnom Prokuratu i Vrhovnom Narodnom Sudu

Pismena potvrda njene tužbe Vrhovnom Narodnom Prokuratu i Vrhovnom Narodnom Sudu

U svojoj žalbi, ona tereti Jiyanga za progon kojem je bila izložena, što uključuje hapšenje, mučenje, mučenje električnim palicama, prinudno hranjenje i razne druge oblike torture i mučenja.

Progonjena je dobra osoba

Gospođa Dong je uhapšena u martu 2005. godine i zatočena pune tri godine u zloglasnom logoru za prinudni rad Masanjia, jer se brinula o svojoj prijateljici, gospođi Gao Rongrong, koja je bila mučena u logoru za prisilni rad.

Gospođa Dong Jingya

Odbijajući da se odrekne Falun Gonga, morala je napustiti vlastiti dom, kako bi izbjegla progon započet 1999. godine.

U logoru Masanjia je bila podvrgnuta mučenju, uključujući vezivanje lisicama za instalacije centralnog grijanja, prisilno hranjenje i ubrizgavanje injekcija sa drogama štetnim po čovjekov živčani sistem. Kada se našla na granici smrti, otpuštena je iz logora Masanjia iz „zdravstvenih razloga“.

Gospođa Dong je vrhunski nacionalni arhitekt. Počela je prakticirati Falun Gong u maju 1998. godine, od kada živi u skladu sa principima Falun Gonga, Istinitost- Dobrodušnost-Tolerancija. Bila je poznata kao ljubazan, iskren i u svemu izvanredan službenik.

Neki detalji iz progona gospođe Dong

Prisilno hranjenje u radnom logoru Masanjia

Gospođa Dong je počela štrajk glađu u znak protesta zbog njenog utamničenja u zloglasnom logoru za prinudni rad Masanjia.

Dr. Cao Yujie i sestra Chen Bin su je svakodnevno prisilno hranili kukuruznom kašom.

Njene bi ruke bile vezane za strane željeznog krevetom, a kosa za cijev za hranjenje. Dr. Cao je koristio željeznu šipku da bi joj rastavljao zube. Kao posljedica ovog prisilnog hranjenja oštećeni su joj grlo i jednjak.

Injektiranje nepoznatih droga

Osoblje radnoga logora je putem injekcija unosilo svakoga dana u tijelo gospođe Dong najmanje šest bočica nepoznatih supstanci. Nakon testova njene krvi obavljenih u maju 2005. godine, ljekar je rekao da je ovo predoziranje napravilo disbalans elektrolita u njenoj krvi tako da bi nastavak ovakve prakse uzrokovao njenu smrt.

Međutim, čim su je vratili na odjeljenje, doktori u kampu su nastavili sa ubrizgavanjem nepoznatih droga. Zbog toga je u više navrata bila hitno hospitalizirana u Kineskoj Univerzitetskoj Bolnici.

Svim praktikantima, uključujući i gospođu Dong, koja je započela štrajk glađu u septembru 2005. godine, ubrizgavano je dnevno oko 5 bočica nepoznatih supstanci. Od ovih injekcija srce gospođe Dong bi počinjalo ubrzano kucati. Nije mogla stajati na nogama, a nastupalo bi i obilno znojenje.

Preporučuju joj operaciju bubrega

Gospođa Dong je odvedena na fizičke pretrage u Kinesku Univerzitetsku Bolnicu u maju 2005. godine. Fei Feng, vođa tima u logoru za prisilni rad Masanjia joj je saopštio da su joj našli kamen u bubregu i da mora hitno na operaciju. Ona je odbila operaciju te je vraćena u logor. U narednim godinama nije imala bilo kakvih problema sa svojim bubrezima.

Pozadina

Jiang Zemin je 1999. godine sa mjesta šefa Kineske Komunističke Parije, preglasao članove Stalnog komiteta Politbiroa i pokrenuo nasilan progon Falun Gonga.

Veliki broj praktikanata Falun Gonga je umro od posljedica progona koji traje već šesnaest godina. Puno ih je mučeno zbog njihovog vjerovanja i ubijeno da bi im se uzeli organi za transplantaciju. Jiang Zemin je direktno odgovoran za pokretanje i vođenje brutalnog progona.

Po njegovom ličnom nalogu, Kineska Komunistička Partija 10. juna 1999. godine formira „Ured 610“, sigurnosno tijelo izvan pravnog sistema države. Ova organizacija zaobilazi policijske snage i pravosudni sistem i izvršava direktivu Jiang Zemina u vezi sa Falun Gongom: da se uništi ugled Falun Gonga, da mu se presjeku finansijska sredstva, i da ga se i fizički uništiti.

Kineski zakon dopušta građanima da podnose žalbe u krivičnim predmetima, te tako sada mnogi praktikanti koriste to svoje pravo i podnose krivične prijave protiv bivšeg diktatora.