Falun Dafa Minghui.org

Vladanje cara Taizong-a u dinastiji Tang u odnosu na današnji komunistički režim

(Minghui.org)

U Zizhi Tongjian (Povijest kao ogledalo) zapisano je nekoliko priča o caru Taizong-u iz dinastije Tang. Kad se usporede drevne priče sa sadašnjom kineskom situacijom, može se vidjeti zašto danas Kina moralno propada.

Unaprijediti one koji su sposobni i puni vrlina - ili prijatelje i rođake

Nakon što je Li Shimin, princ Qin u dinastiji Tang, postavljen za cara, ljudi koji su radili za njega su se žalili da su mu služili puno godina, ali da nisu bili unaprijeđeni. Car Taizong im je rekao: "Car mora voditi i vladati nesebično. Mi radimo za ljude. Mi moramo razmotriti kako će koristiti ljudima kad postavljamo vladu i stoga moramo izabrati ljude sposobne i pune vrlina da vode urede. Kako možemo unaprijediti naše podređene, bez razmatranja da li su sposobni i ispunjavaju li zahtjeve?" Oni koji su se žalili su bili dirnuti riječima cara Taizong-a i nastavili su mu služiti najbolje što su mogli.

Međutim, u današnje vrijeme vladini službenici kineske komunističke partije (KKP) se ponašaju jako drugačije. Od partijskih vođa na vrhu do službenika na svim razinama, istina je da svugdje u Kini, ako netko dođe do vrha, svi njegovi prijatelji i rođaci se unapređuju zajedno s njim.

Prije 20 godina, nekoliko starijih ljudi je vani razgovaralo. Ja sam slušao njihov razgovor. Jedan je rekao: "Čovjek koji je upravo prošao je najstariji sin gradonačelnika Li-a. Njegova žena radi u upravi za financije. Ti si sretan jer je tvoj otac državni službenik! Niti jedan od sinova gradonačelnika Li-a ne može raditi zbog lošeg zdravlja, ali oni imaju lijepe stanove i dobre poslove. Oni ne trebaju ići na posao, ali ipak dobivaju povišice."

On je potom rekao drugoj osobi: "Vidiš, iako je tvoj sin doktorirao, on i dalje ne može naći posao. To je sve zbog tebe, njegovog oca! Ti si samo šef nižeg ureda bez ikakve moći."

Druga osoba je rekla: "Čuo sam da sin zamjenika gradskog sekretara partije također ima dobar posao, iako je mentalno ograničen."

Pridržavati se principa - ili zahtijevati apsolutnu poslušnost

Dok je car Taizong bio na vlast, neki su službenici iznudili novac i uzeli mito. On je bio zbog toga zabrinut i poslao nekoga da se pretvara da je nepošten da testira službenike.

Kad je jedan službenik prihvatio svitak svile kao mito, Taizong ga je htio osuditi na smrt. Ministar Pei Ju ga je savjetovao: "Službenik koji prihvaća mito je zaista počinio veliki zločin. Međutim, način na koji je vaše veličanstvo poslalo ljude da podmite i iskušaju službenike, ne slaže se s drevnim učenjem: 'Vođen snagom morala i održavaj red među njima putem rituala.'"

Taizong je bio zadovoljan s njegovim odgovorom. Ispred svih civilnih i vojnih ministara on je rekao: "Kao službenik, Pei Ju može inzistirati na slijeđenju principa i nije se slijepo pokorio carevoj volji. Ako svatko može tako raditi, da li će biti potrebe za zabrinutost u vezi dobrog vođenja države?"

Suprotno od ovog, partijski vođa ili vladin službenik, ne može biti prosuđivan o lošim stvarima koje je mogao napraviti. Ako ga kritiziraš, biti ćeš obilježen kao "anti -partijski". Možeš izgubiti svoj posao, biti utamničen ili ubijen. Pod KKP, mora se apsolutno biti poslušan nadređenim službenicima, da bi se sebe zaštitilo. To je jedan način na koji ljudi gube njihov smisao za pravdu.

Povjeriti moć - ili monopolizirati moć

Jednog dana je car Taizong pitao Fang Xuanling-a i Xiao Yu-a: "Kako ti uspoređuješ cara Wen-a iz dinastije Sui i mene?" Fang Xuanling i Xiao Yu su rekli: "Car Wan je marljivo vodio zemlju. On je raspravljao pitanja sa svojim službenicima. On je radio tako dugo i naporno da mu je straža morala nositi jelo. Iako nije imao karakteristike suosjećanja, bio je marljiv car."

Car Taizong je rekao: "Vi vidite samo jedan aspekt situacije. Car Wen iz dinastije Sui je o svemu donosio odluke osobno, umjesto da se je oslanjao na svoje službenike."

"Svijet je tako velik i ima puno stvari za pozabaviti se njima. Osoba može raditi do smrti ali i dalje ne može sama sve dobro obaviti! Njegovi službenici su znali kako je vodio svoje carstvo i svi su čekali njegovu odluku. Oni su držali svoje misli za sebe i nisu se usudili progovoriti. Zato je dinastija Sui trajala samo 2 generacije."

"Ja ne radim na taj način. Ja pronalazim talentirane ljude širom države i dajem im pozicije u vladi. Ja im dajem ovlasti da se bave s državnim poslovima i oni moraju meni javljati njihov napredak. Ja ih nagrađujem za dobra postignuća i kažnjavam za neuspjehe. Tko ne bi radio najbolje što može u takvoj situaciji? Na ovaj način ne moram se brinuti da li ova država može biti dobro vođena."

Car Taizong je respektirao talentirane ljude. On im je davao šanse da upotrijebe svoje talente tako da ih je nagrađivao ili kažnjavao u skladu s njihovim postignućima. To ih je zaista motiviralo.

Od 1949. g. vrhovni partijski vođe su monopolizirali moć i vodili Kinu silom. Kad je jedan državi službenim istupio iz KKP, rekao je Falun Gong praktikantu: "Državni službenici su sada jako iskvareni i nemaju morala ili sposobnosti. Ako si povezan s direktorom odjeljenja ili ga podmitiš, biti ćeš unaprijeđen. Inače nećeš, bez obzira koliko bio sposoban. Nema nade za Kinu, ako se KKP ne raspadne. Ima previše korupcije u sustavu."

Uzimajući u obzir dobro za druge - ili samo za sebe

Jednog dana kad je car Taizong raspravljao sa svojim službenicima kako spriječiti lopove, netko je preporučio strože zakone. Taizong je rekao: "Ljudi kradu jer ih država puno oporezuje i oni moraju puno raditi za vladu. Ne samo to, državni službenici su jako pohlepni."

"Ako ljudi žive u siromaštvu, oni će krasti bez obzira je li to sramotno ili ne. Mi trebamo zaustaviti nepotrebnu potrošnju, smanjiti troškove i uštedjeti te unaprijediti poštene službenike. Na taj način će ljudi imati dovoljno hrane i odjeće i neće trebati krasti. Zašto bi trebali strože zakone?"

I sigurno, za nekoliko godina, dinastija je uživala mirno i napredno razdoblje, tijekom kojeg nitko nije uzimao novac izgubljen na ulici. Osoba je mogla ostaviti svoja vrata otvorena cijele noći bez brige.

Danas u Kini su korumpirani službenici posvuda, te čak i policija potajno surađuje s razbojnicima. Bogati postaju bogatiji, a siromašni siromašniji. Radnici se otpuštaju, a seljaci se prisiljavaju da se presele i izgube obradivu zemlju. Kad pokušavaju ići u vladu da traže pravdu, državni službenici šalju agente da ih spriječe. Prije nekoliko godina je istraživanje Ministarstva javne sigurnosti izvijestilo da su se masovni nemiri pojavljivali svakih 7 minuta.

Prihvatiti dobar savjet - ili neuko raditi krivo

Car Taizong je često govorio ljudima oko sebe: "Osoba treba gledati u ogledalo da vidi svoj lik. Car ovisi o poštenim ministrima, da uči na svojim greškama. Ako car ne dopusti svojim ministrima da otvoreno govore i ako budu drski i samouvjereni, te ako njegovi ministri samo slijede njegovu volju da bi mu laskali, car će u konačnici izgubiti svoju državu, a i njegovi ministri neće moći sebe zaštititi!"

"Yu Shiji je laskao caru Yang-u iz dinastije Sui da bi održao svoju poziciju. Rezultat toga je bio da je car kasnije ubijen, kao i Yu Shiji. Vi trebate zapamtiti ovu lekciju. Vi morate slobodno govoriti i reći mi da li ja radim ispravno."

Car Taizong je često govorio svojim ministrima: "Ljudi kažu da je car najdostojanstvenija, najmoćnija i najplemenitija osoba, koja se ničega ne boji. Ja nisam takav. Ja se bojim božjih ispita i pogleda mojih ministara. Iako ja jesam marljiv, ja se i dalje bojim da nisam sposoban prilagoditi se božjoj volji i željama ljudi."

Također je rekao: "Ja volim principe Yao-a, Shun-a, Zhou-a i Konfucija za upravljanje državom. Za mene su oni jednako važni kao i krila pticama ili voda ribama. Ako ih izgubim, sve sam izgubio. Ne mogu ih odbaciti niti trenutak."

Car Taizong je uvijek osjećao da je od najveće važnosti biti u skladu s božjom voljom i željama ljudi. Stoga mu je bog pomagao, a ljudi su ga poštivali. S obzirom da je obožavao nebesa i boga te vodio državu s vrlinom i poštenjem, on je izvršio svoju misiju te utemeljio uspješnu dinastiju Tang. Njega su ljudi podržavali i poštivali.

KKP progoni Falun Gong praktikante već 15 godina. Deseci milijuna praktikanata su mučeni i mnogi su umrli ili su postali invalidi. Neki su ubijeni zbog njihovih organa, koji su im živima izvađeni.

KKP promovira ateizam i potiče klasnu borbu. Kineska tradicionalna civilizacija se uništava. Ljudi kojima je partija isprala mozak, ne vjeruju u postajanje Buddha, Tao-a ili Bogova i ne boje se kazne. Oni su iskvareni i ne shvaćaju da rade loša djela - oni sebe nesvjesno uništavaju.