Falun Dafa Minghui.org

Minghui izvještaj o ljudskim pravima za 2015. godinu: 501 slučaj novih sudskih procesa praktikantima Falun Gonga

(Minghui.org)

Godina 2015. se završila sa 501 prijavljenim novim slučajem suđenja praktikantima Falun Gonga zato što su se odbili odreći prakse.

Kao što je to pokazala i prethodna godina, prijavljeni slučajevi sudskih procesa protiv praktikanata Falun Gonga u 2015. godini ponovno pokazuju kako kineski režim koristi pravosudni sistem samo kao gumeni pečat na slučajevima progona Falun Gonga.

Jiang Zemin, bivši šef Komunističke partije Kine, je 1999. godine uspostavio Biro 610, ( kršeći tako kineski ustav) kako bi provodio svoju kampanju iskorjenjivanja Falun Gonga, i dao je (toj) organizaciji moć nad cijelim policijskim i pravosudnim sistemom.

Pod pritiskom i naređenjima Biroa 601, razne agencije unutar sudskog sistema su tijesno sarađivale u stavljanju praktikanata iza zatvorskih rešetaka: policija je hapsila praktikante bez valjanog razloga, tužioci su ih optuživali sa fabrikovanim optužbama, dok su im sudovi izricali teške kazne u insceniranim sudskim procesima.

Ali je bilo, također, ohrabrujućih naznaka okončanja beskrajnog kršenja zakona, počinjenog od strane pravnog sistema u progonu praktikanata. Sa novim talasom krivičnih prijava podnesenim protiv Jiang Zemina, mnogi su policajci, tužioci i sudije počeli praviti stanku i počinju vagati svoje učešće u progonu.

U nekim prijavljenim slučajevima, sudije su pokazale da su puno prijemčiviji na dokazivanje odbrane da praktikanti nisu prekršili nikakav zakon upražnjavajući svoje ustavom zagarantovano pravo na slobodu vjere. Jedan je sudija čak oslobodio praktikanta za vrijeme suđenja.

U ovom godišnjem izvještaju, donosimo pregled sudskih proces praktikantima tokom 2015. godine. Zbog lakšeg čitanje dolje je dat sadržaj:

 • Pregled sudskih procesa objavljenih u 2015. godini.

 • Raspored po pokrajinama

 • Umiješanost advokata odbrane

 • Tajna suđenja

 • Viši sud je potvrdio protuzakonitu kaznu bez održavanja ročišta

 • Malom broju članova porodica je dopušteno prisustvovanje suđenju praktikantima

 • „Javno suđenje“ u strogo čuvanom Sudu

 • Advokat odbrane napadnut u sudnici

 • „Što je više budete branili, to će joj biti dosuđena strožija kazna“

 • Kineski pravni sistem nije ništa više od gumenog pečata

 • Od sudija stižu znaci ohrabrenja

 • Završne primjedbe

Pregled sudskih procesa objavljenih u 2015. godini

U toku 2015. godine Minghui.org je objavio 501 novi slučaj sudskih procesa protiv praktikanata Falun Gonga. Od ovih slučajeva 403 se odnose na nova suđenja u 2015. godini, dok se ostatak odnosi na slučajeve započete prije 2015 godine.

Raspored po pokrajinama

Sudski procesi prijavljeni u 2015. godini se odnose na praktikante iz 22 pokrajine, 4 oblasti pod direktnom upravom vlade u Pekingu (Peking, Tianjin, Šangaj, Chongqing), i 3 autonomne oblasti (Unutrašnju Mongoliju, Ningxia i Xinjiang)

Provincija Liaoning je najbrojnija u zbiru sa 83 sudska procesa protiv Falun Gonga prijavljena u 2015. godini, slijede provincije Heilonjiang i Hebei (obje sa po 54 slučaja).

Umiješanost advokata odbrane

Među 501 prijavljenim slučajem za 95 (19%) nedostaju podaci o učešću advokata.
Ostatak od 406 slučajeva sadrže podatke o tome jesu li Falun Gong praktikanti – kojima je suđeno, koristili advokate kako bi branili svoje ustavom garantovano pravo na slobodu vjerovanja.

U 103 od 406 slučajeva, nisu bili uključeni advokati obrane, bilo da su praktikanti ili odabrali da neće koristiti pravne zastupnike ili pak nisu bili u stanju obezbijediti advokate za svoje suđenje.

U 303 slučaja koji se odnose na umiješanost advokata, 51 slučaj se odnosi na praktikante kojima je suđeno bez pravnih zastupnika u stvarnim sudskim procesima. Ovi su praktikanti uzeli advokate, no tim je advokatima ili bilo onemogućeno da uđu u sudnicu ili su izostali kao rezultat prijetnji ili prevara od strane vlasti.

Advokatima u preostala 252 slučaja je bilo dozvoljeno da brane svoje klijente u sudnici, ali se pokazalo da su koristili različite strategije. U ogromnom broju od 242 slučaja, koji predstavljaju 48% od svih slučajeva, uključeni advokati su se izjašnjavali da njihovi klijenti nisu krivi. Preostalih deset slučajeva (2%) se odnosi na advokate koji su se iz raznih razloga izjasnili da su njihovi klijenti krivi.

Sažeti slučajevi za 303 predmeta sa učešćem advokata:

1. Praktikanti su imali advokate, ali im je suđeno bez njihovih pravnih zastupnika (51 slučaj)

Zbirno 51 slučaj uključuje praktikante koji su imali advokate, no ipak im je suđeno bez pravnih zastupnika. U nekim se slučajevima ovo događalo jer su sudski službenici koristili različite načine da spriječe advokate odbrane da uđu u sudnicu.

Suđenje četvorici praktikanata Falun Gonga u provinciji Heilongjiang je tipično za ovakve slučajeve. Sud u Qianjinu je 21. maja 2015. godine osudio ove praktikante nakon održana tri saslušanja. Gosp. Shi Mengwen je osuđen na tri godine, gđa. Wang Yangxin, gđa. Meng Fanli su sve osuđene na po dvije godine zatvora.

Prema izvještajima objavljenima na Minghui.org, za vrijeme prethodna dva saslušanja održana u decembru i januaru, policija je pokušala da omete advokate stavljanjem nekoliko kontrolnih punktova na njihovom putu prema sudu i kroz fizičko zastrašivanje.

Prije najnovijeg ročišta kada je izrečena presuda, sud nije obavijestio advokate odbrane niti porodice branjenika, sve do zadnjeg trenutka, te su tako samo dva od četiri advokata bili u stanju doputovati u Jiansanjiang.

Nadalje, policija je postavila pet kontrolnih punktova, svaki od njih čuvan od teško naoružanih policajaca koji su nosili automatske puške. Oni su pretraživali kola advokata i članova porodica, snimali ih video kamerama, stalno iznova tražeći i bilježeći njihove osobne identifikacijske dokumente.

Kada su ta dva advokata na kraju stigla do sudnice, sudski im službenici nisu dopustili ulazak, tvrdeći da oni nisu sa sobom imali poziv na suđenje od suda.

U nekim drugim slučajevima praktikanti i članovi njihovih porodica su bili prevareni pa su otpustili svoje advokate. Umjesto da budu osuđeni na lakše zatvorske kazne ovi su praktikanti završili sa teškim kaznama. Dolje je dat primjer jednog takvog slučaja:

Porodica nasjela na prevaru vlasti pa je njihov voljeni osuđen na 7 godina robije

Porodica gosp. Xu Yongfana je na njega vršila pritisak da otpusti svog advokata nakon što su im lokalne vlasti obećale da će ga pustiti u roku od tri dana nakon okončanja suđenja.
Umjesto toga on je osuđen na sedam godina robije u avgustu mjesecu 2015. godine zbog dijeljenja materijala kojim se razotkriva progon Falun Gonga.

2.Advokati su branili praktikante izjašnjavajući se da njihovi klijenti nisu krivi (242 slučaja).

Ukupno 242 slučaja se odnose na praktikante koji su imali advokate koji su branili njihovu nevinost u sudnici. Mnogi su advokati bili šokirani otkrićem kršenjem raznih pravnih postupaka počinjenih od strane tužitelja, suda i policajaca.

Gospodin Li Chunfu i gosp. Chen Jiangang su se izjasnili da njihova četiri klijenta nisu krivi. U toku suđenja njihovim klijentima 17. marta 2015. godine, dva su advokata otkrili da je tužiteljica Wang Wanfang potpisala vlastito ime na izjave svjedoka. Ona je hitro napustila sudnicu kada su advokati doveli u pitanje izjave svjedoka optužbe. Sudija je onda odložio suđenje, a da nije objasnio pravni lijek za praktikante.

3.Advokati se potvrdno izjasnili o krivici (10 slučajeva)

Deset od 501 slučaja uključuje praktikante čiji su se lokalni advokati izjasnili potvrdno o njihovoj krivici. Neki su advokati osjećali da bi priznanjem krivice možda povećati šanse za dobivanje lakše kazne, dok su drugi imali dugo vremena održavane veze sa lokalnim sudovima.

Gđa. Zong Yanchun iz Shenyanga, u provinciji Liaoning je angažovala dva advokata za svoju odbranu. Za vrijeme suđenja 19. marta 2015 godine njeni su advokati išli na priznanje krivice, što je rezultiralo osudom od dvije i po godine zatvora za nju.

Kada je gđa. Li Guirong iz Shenyanga u provinciji Liaoning unajmila dva advokata za svoju odbranu, nije mogla očekivati da su ta dva advokata u dosluhu sa sudskim dužnosnicima kako bi je osudili na kaznu zatvora. Advokati su čak rekli porodicu prije početka suđenja da će se gospođa Li suočiti sa pet godina zatvora. Na suđenju održanom 23. juna 2015 godine advokati su se izjasnili da je njihova branjenica kriva i ona je zaista bila osuđena na kaznu od pet godina.

Tajna suđenja

Od 501 slučaja, za 275 ne postoje podaci jesu li porodice bile prethodno obaviještene o predstojećem suđenju. Od preostalih slučajeva 92 slučaja se odnose na suđena o kojima ništa nisu znali ni advokati niti porodice.

U nastavku je tipičan primjer u kome su praktikanti bili osuđeni a da njihovi najbliži o tome ništa nisu znali:

Praktikantu iz Shandonga je suđeno u tajnosti i odveden je u zatvor

„Sud grada Rongchenga je sudio gosp. Zhang Baoina 11. maja 2015. godine, a da nije obavijestio porodicu branjenika.

Porodica gosp. Zhanga nije ništa znala o suđenju sve dok nisu vidjeli novinsko izvješće na internetskom portalu. Postavili su pitanje sudiji Wang Liju zašto porodica nije bila obaviještena o suđenju, no bilo im je odgovoreno da „Nije obavezno da se obavještavaju članovi porodice“. Sudija im je također kazao da je gosp. Zhang osuđen na četiri godine zatvora kako je tužilac odlučio prije početka suđenja“.

Viši sudovi potvrđuju ilegalne presude bez održavanja rasprava

Postoji 10 drugih predmeta sličnih gore pomenutim 92 slučaja. Oni uključuju više sudove koji donose odluke o potvrđivanju početne kazne nižeg suda bez provođenja otvorenog saslušanja.
Slijede tri takva predmeta:

1. Primjer: Niže stepeni sud žuri sa ponovnim suđenjem čovjeku u teškom stanju

Gosp. Song Zhenhai iz pokrajine Linzhang, provincija Hebei je po drugi put bio suđen nakon što je Drugostepeni sud u Handanu ukinuo prethodnu presudu od tri godine zatvora.
Pokrajinski sud u Linzhangu mu je ipak, presudio po drugi put istu kaznu nakon ponovljenog suđenja. On se žalio, no ovaj put je viši sud, pod pritiskom Biroa 610, podržao presuđenu kaznu, a da nije održano saslušanje.

2. Primjer: Podržana ilegalna presuda za četvoricu praktikanata Falun Gonga

„Drugostepeni narodni sud u gradu Hanzongu je sudio četverici praktikanata 17. marta 2015, godine, i potvrdio originalne kazne izrečene 26. decembra 2014. godine: Gđa. Du Shuming na 7 ½ godina, gđa. Wang Xinliqn na 3 ½ godine i gđa. Zhang Xinwue na 3 godine.“

3. Primjer: Nastavniku osnovne škole iz Chengdua na tajnom suđenju potvrđena zatvorska kazna

Gđa. Yan Hongmei nastavnica umjetnosti u Eksperimentalnoj osnovnoj školi br. 2.u Tianhou je uhapšena i osuđena na zatvor u trajanju od četiri godine. Mada je uložila žalbu na ovu presudu drugostepeni sud u Chengduu joj je na tajnom suđenju potvrdio već izrečenu kaznu. Njenom advokatu je bio uskraćen pristup bilo kakvim informacijama o saslušanju, i nije mu dopušteno pravo na reviziju njenog predmeta.

Samo malom broju članova porodica dopušteno prisustvo na suđenjima

U mnogim slučajevima kada su porodice praktikanata primile obavijest o suđenju, samo je malom broju (ili nikome) u stvari bilo dopušteno prisustvo suđenju.

U jednom ekstremnom primjeru, sudija iz provincije Sichuan je članovima porodice branjenika dao krive informacije o mjestu održavanja suđenja kako bi izbjegao njihovo prisustvo.

Kada je porodica gđe. Luo Lingong stigla u sud u distriktu Jiangyang 6. januara 2015. godine kako bi prisustvovala suđenju utvrdila je da se tu ne održava suđenje i da su bili prevareni. Gđi. Luo je u stvari bilo suđeno miljama dalje u improvizovanoj sudnici u pritvorskom centru Anfu u Naxiu, gdje je ona bila držana u pritvoru od njenog hapšenja u maju mjesecu 2014. godine.

Budući je porodica gđe. Luo bila prevarena, zakasnili su na suđenje. Stražari ih nisu htjeli pustiti u sudnicu. Kada su dvije druge osobe iz toga kraja tražile da prisustvuju suđenju kako bi podržale gđu. Luo, nekoliko ih je ljudi strpalo u zasebne automobile i odvezlo ih na suprotnu stranu.

U dva odvojena predmeta gosp. Zhao Chengxiao i njegovoj supruzi gđi. Gao Xiulan iz grada Daqinga u provinciji Heilongjiang je suđeno 15. januara 2015. godine. Toga je dana samo za četiri člana porodice bio dopušten ulazak dok su druga sjedišta bila popunjena ljudima koji su pretvarali da su članovi porodice. Međutim prisutni članovi porodice nisu mogli prepoznati nikoga od tih ljudi.

Nekoliko dana kasnije, 29. januara 2015. godine, gđi. Liu Chang'e iz grada Yingtan, provincija Jiangxi je suđeno a da na raspravi nije bilo dozvoljeno prisustvo advokata, članovima njene porodice ni njenim pristalicama.

„Javno suđenje“ u čuvanoj sudnici

Vlati nastoje uvjeriti javnost da su suđenja praktikantima Falun Gonga javna, dok su u stvarnosti sudnice strogo čuvane, a njihove pristalice blokirane u pokušaju da prisustvuju suđenju. Slijede tri primjera:

1. Primjer: Šestorici stanovnika Lanzhoua je suđeno istog dana zbog širenja informacija o Falun Gongu

Sudski su službenici bili razmješteni u dvorištu suda. Ispred suda su bila smještena tri kombija puna naoružanih policajaca. Uz to policajci u civilu su patrolirali u blizini suda.

Dvjema osobama koje su prolazile pokraj suda su bile pretresene torbe. Trećoj su osobi zatraženi identifikacijski dokumenti dok je prolazila pokraj suda.

2. Primjer: Osmerici praktikanata je ilegalno suđeno u sudu u distriktu Changqing, provincija Shandong

„Gosp. Du Zezhou, Gđa. Cheng Shuxiang, Gosp. Li Weiguo, Gđa. Wang Hongfeng, Gđa.
Sun Yuzhi, Gđa. Yao Chuanrong, Gđa. Yao Chuanfen, and Gđa. Sun Moqing su ilegalno suđeni 13. januara 2015 godine u sudu distrikta Changqing.

U jutro toga dana više od 100 policajaca je bilo razmješteno ispred sudnice. Oni u napravili policijski kordon oko tog područja i video kamerom snimali sve osobe koje su njime prolazile.
Dvije grupe policajaca su u intervalima od 20 minuta patrolirali tim područjem.

Više od deset policijskih vozila i nekoliko autobusa je bilo parkirano sa obje strane ulice gdje se nalazio sud. Dodatna policijska vozila su bila parkirana na obližnjem stadionu.

Policajci su bili razmješteni na razmaku od 20 metara uključujući obližnje prodavnice, bolnicu, poštanski biro i stadion. Prije početka suđenja nekoliko je policajaca otišlo u spremište po električne palice i štitove.“

3.Primjer: Sudnica je bila strogo čuvana, javnosti nije bio dopušten pristup „javnom suđenju“

„Policija je postavila kordon u krugu od 200 metara ispred ulaza u sudnicu. Stotine policajaca u civilu i naoružanih policajaca iz Sanhea i obližnjih gradova su napravili tijesni krug, sa desetinama policijskih vozila parkiranih ispred sudnice.

Iako je zvanično suđenje bilo otvoreno za javnost, policajci su odvezli lokalne stanovnike koji su došli prisustvovati saslušanju.

Čovjek srednjih godina koji je došao na suđenje 19. juna je bio uhapšen i pritvoren na nekoliko sati nakon što je upitao sudske službenike zašto nisu podijelili dozvole za posmatrače kao što je bilo obećano.

Advokat odbrane napadnut u sudnici

Kada je nekim advokatima u sudnici bilo dopušteno braniti svoje klijente, sudski službenici su ih napali kada su protestovali protiv kršenja sudskih postupaka na sušenju.

U sljedećem slučaju dva su advokata bila napadnuta kada su prozvala sud zbog maltretiranja branjenika i advokata:

U sudu u Liaoningu su gušili advokata koji je protestvovao protiv maltretiranja svog klijenta

Nakon što je advokat odbrane zatražio od sudskog policajca da prestane fizički maltretirati njegovog klijenta, četiri su ga sudska službenika odvukli iz sudnice, oborili na pod, i stali ga gušiti sve dok nije izgubio svijest.

Kada je došao svijesti, jedan je službenik povikao: „Ono što smo ti uradili se zove provođenje zakona!“

Advokat gosp. Donga nije bio jedini koji je udaljen iz sudnice za vrijeme četiri saslušanja u objedinjenom suđenju trojici Falun Gong praktikanata. Drugi advokat gđe. Wang je također bio izbačen iz sudnice nakon što je protestvovao zbog napad na gosp. Donga.

„Što je više budete branili, to će joj kazna biti strožija“

Mnogo je sudija prijetilo praktikantima da otkažu svoje advokate ili će se suočiti sa težim kaznama. Advokati praktikanata koji su insistirali na pravnom zastupanju su bili suočeni sa različitim preprekama. Nekim je advokatima bio onemogućen pristup dokumentima o predmetu i/ili sa prijetnjama sudskih službenika i prije i za vrijeme suđenja.

Dva slučaja koja slijede i koji su se desili u gradu Dandongu, u provinciji Liaoning pokazuju kako su sudije očigledno zloupotrebljavale svoju moć.

U slučaju praktikantice gđe. Wang Xiangju, sudija Ma Shuhe je kazao njenom advokatu: „Što je više budete branili, to će strožija biti dosuđena joj kazna. Nemate drugu mogućnost nego da se izjasnite da je kriva.“

Isti je sudija također prijetio i advokatu druge praktikantice gđe. Wang Xuemei kazavši: „ Tokom suđenja ne smijete kazati kako Falun Gong nije kult. Samo ću vas jedanput opomenuti, a onda ću vas izbaciti iz sudnice.“

Sudija Ma nije jedini sudija koji ne poštuje zakon i koji šalje praktikante u zatvor. U nastavku slijedi trodijelna serija koja osvjetljava više primjera kako sudije šalju praktikante iza rešetaka, uprkos što za to ne postoji pravna osnova.

Kineski pravni sistem nije ništa više od gumenog pečata

Ovaj 501 slučaj govori o očiglednom kršenju sudskih procedura od strane policije, tužitelja i sudova različitih nivoa. Ko stoji iza bespravnog sudskog sistema?

Jedan izvještaj pod naslovom: „Biro 610. zaobilazi zakonske procedure na suđenju u Chongqingu“ opisuje šta se desilo jednom bračnom paru:

Nakon što je počelo suđenje gosp. Du Yangxiju, gđi. Qin Huanxija advokat odbrane je otkrio razne nepravilnosti u suđenju i odmah zatražio obustavu procesa. Očekivalo se da će to za biti laka odluka za sudiju, koji ju je toga dana odgodio.

Drugog dana suđenja, javni je tužilac predstavio „dodatno pismo“ dostavljeno od strane Biroa 610 prethodne noći, i sudija je dopustio da se suđenje nastavi na bazi tog nevažećeg dokumenta.

Advokati su tada pitali tužitelja. „Šta je tačno taj Biro 610?“ Ima li on ikakvo pravno ovlaštenje da preuzima slučajeve i optužuje bilo koga, i da nadjačava uspostavljeni pravni sistem?“

Biro 610, je van pravna organizacija osnovana sa zadatkom iskorjenjivanjem Falun Gonga po nalozima centralnog rukovodstva kineske komunističke partije. Njemu je data moć nad pravosudnim sistemom u obavljanju svog zadatka.

Ohrabrujući signali stižu od sudija

Dok su mnoge sudije proaktivno ili slijepo slijedile naređenja komunističkog režima da se osude Falun Gong praktikanti, također smo dobili od sudija i ohrabrujuće znakove.

Na primjer, gosp. Pang You praktikant iz Pekinga je bio uhapšen u provinciji Shaanxi, dok je bio na poslovnom putu. On se veoma iznenadio oslobađajućom presudom u junu 2015. godine, kako je to opisano u objavljenom izvještaju:

Sudija iz Shaanxija je oslobodio čovjeka iz Pekinga, uhapšenog po treći puta zbog objašnjavanja progona Falun Gonga.

Gosp. Pan You je uhapšen dok je ljudima govorio o Falun Gongu dok je bio u posjeti poslovnom partneru u Yichuanu u decembru 2015. godine…. Prije zadnjeg hapšenja gosp. Pang je dva puta bio osuđen na ukupno 12 godina pod istom optužbom, da prakticiranjem Falun Gonga potkopava provođenje zakona.

Oslobađajuća presuda sudije iz Yichuana donesena 11. juna je bila iznenađenje za gosp. Panga i njegovu porodicu. U ostalom, oni nisu čuli ni za jednog drugog praktikanta Falun Gonga koji je oslobođen nakon što je bio optužen da je počinio isti takozvani „zločin“.

„Gosp. Pang i njegovi pristalice pretpostavljaju da novi val sudskih tužbi protiv bivšeg kineskog diktatora Jiang Zemina im možda veze sa odlukom ovog sudije.“

U odvojenom slučaju, isti sudija koji je predsjedavao u prva dva ročišta u ponovljenom postupku za dva praktikanta iz Heilongjianga je promijenio stav na trećem ročištu.

Sudija je bio prijemčiviji za argumente odbrane i lično svjedočenje praktikanata. Za razliku od prva dva ročišta, on je precizno snimao advokate odbrane i nije ih prekidao. Prije prekida ročišta, on je naglas pročitao svoje bilješke o postupku i dozvolio advokatima odbrane i dvojici praktikanata da ih provjere prije nego što su ih potpisali. Čak je upitao advokate za njihovo mišljenje koliko je dobro vodio ovo suđenje.

Završne napomene

Ilegalna suđenja i izricanja kazni praktikantima Falun Gonga su prepune bezbrojnih kršenja zakona od strane pravosudnog sistema. Od nezakonitog hapšenja i ispitivanja uz primjenu mučenja, prisiljavanja praktikanata da odustanu od svojih advokata, otvorenih napada na advokate u sudovima do ograničavanja pristupa sudu i hapšenja osoba koje podržavaju praktikanate, bili smo svjedoci da se pravo praktikanata na ispravan postupak i pravično suđenje opetovano krši.

Nadamo se da će ovaj izvještaj pomoći javnost da jasnije sagleda zločine koje je počinio Jiang Zemina. Dok je trenutno Jiang suočen sa talasom krivičnih prijava protiv sebe, pozivamo njegove sljedbenike da prestanu učestvovati u progonu Falun Gong praktikanata.