Falun Dafa Minghui.org

Moje razumijevanje vezano za pitanje hvaljenja kolega praktikanata

(Minghui.org)

Osjećala sam se pomalo nelagodno kada je praktikantica nedavno komentirala da imam jasno razumijevanje Fa principa. Danas, dok smo se pripremali učiti Fa, praktikantica je rekla: „Ne znam zašto bolje učim Fa s tobom nego s drugim praktikantima.“ Pripremala sam se čitati, ali su mi njeni komentari odvratili pažnju. Pokušala sam odbiti i dezintegrirati njene riječi da ne utječu na mene. Trebalo je vremena da se smirim i počnem učiti Fa.

Podijelila sam misli kada smo završili s učenjem Fa. Rekla sam: „Ako nas ne-praktikanti pohvale, to je zbog toga što smo učinkoviti u potvrđivanju Fa. Ali, ako praktikanti hvale jedni druge što mislite kakve posljedice će to imati? Mislim da su to ljudske predodžbe. One nemaju nikakav pozitivan učinak i neće nam pomoći unaprijediti razinu xinxinga. Te riječi samo mogu potaknuti naše ljudske vezanosti obožavanja drugih i ne tretiranja Fa kao Učitelja. To također može kod drugog praktikanta pojačati vezanost za ushit, hvalisavost, potvrđivanje sebe i stvaranju demonskih smetnji u vlastitom umu. Zar onda ne nanosimo štetu kolegama praktikantima? Kakve elemente odašiljemo u polje praktikanata kada ih hvalimo? Koje su dobrobiti od hvaljenja drugih praktikanata? Zar ih ne vučemo prema dolje, napuhujemo njihove ljudske vezanosti i bivamo prevareni uređenjima starih sila? Mislim da to nije ispravno.“

Čim imamo misao da hvalimo druge praktikante, uređenja starih sila mogu iskoristiti taj propust. Možda će pomisliti: „Zar nisi rekla da jedino s njom možeš učiti Fa, a ne s drugima? Ako je to tako, onda ćemo je spriječiti da dolazi na učenje Fa da vidimo možeš li učiti Fa bez nje.“ Zar onda ne čekamo smetnje? Djela, riječi i radnje praktikanata nose određen iznos energije i mogu imati učinka u našem vlastitom polju. Sve dok su naše misli, riječi, djela i radnje u skladu s određenom vrstom elementa, onda je moguće da ti elementi utječu na nas. Stoga naše riječi, djela i radnje moraju dostizati standard i zahtjeve Fa principa.

Sjećam se da je jednom, dok sam učila Fa s drugom praktikanticom, ona rekla da dobro čitam Fa, razgovijetno i bez grešaka. Zamolila sam je da me prestane hvaliti, ali je nastavila to činiti ispred drugih praktikanata. Njene riječi su u meni probudile vezanost za ugled. Stoga, dok sam učila Fa imala sam strah da ne napravim grešku. Kad je ona bila u blizini, fokusirala sam se na razgovijetno čitanje Fa i pokušavala sam ne napraviti bilo kakvu grešku. Čak nisam znala ni što čitam, jer misli mi nisu bile fokusirane na dobro učenje Fa niti na obraćanje pažnje na unutarnja značenja Fa. Na kraju, više nisam mogla učiti Fa s njom. Ta praktikantica je jako dobra u objašnjavanju istine ljudima. Ona s njima razgovara u skladu s njihovim vezanostima i često ih na početku pohvali. Stoga ljudi imaju jako dobro mišljenje o njoj i voljni su je slušati. Ona je tom metodom spasila mnoga živa bića. Međutim, ne trebamo se služiti istim pristupom sa praktikantima, jer hvalospjevi nas mogu spriječiti da vidimo naše nedostatke i probleme, stoga negativno utječući na našu kultivaciju.

Moja opservacija je da praktikanti koji vole hvaliti druge često pokazuju sljedeće oblike ponašanja. Oni često ne ukazuju na tuđe nedostatke izravno. Oni žele sačuvati obraz i tašti su te jedino žele reći dobre stvari o drugima kada se nalaze ispred njih. To su osobine običnih ljudi. Govore o nedostacima i slabostima praktikanata iza njihovih leđa. Drugim riječima, ne pomažu drugim praktikantima da unaprijede njihovu razinu xinxinga nego ih umjesto toga kritiziraju kada oni nisu prisutni. Takvi praktikanti ne kultiviraju govor i stvaraju još više karme.

Svi znamo da bi bez suzdržavanja trebali pomagati jedni drugima da spoznamo naše nedostatke i povisimo razine. Trebamo komunicirati i dijeliti iskustva jedni s drugima čim nastanu problemi. Sve dok izaberemo odgovarajuće vrijeme i mjesto za dijeljenje iskustava, te ako razgovaramo sa suosjećanjem i ljubaznošću, praktikanti će moći osjetiti našu iskrenost i najvjerojatnije će htjeti slušati, gledati unutar sebe i cijeniti tu pomoć. Finalni rezultat je to da ćemo svi zajedno povisiti razine. To je ispunjavanje naših svetih predodređenih veza. Praktikanti ne bi trebali hvaliti jedni druge ispred drugih, a onda govoriti jedni o drugima iza leđa. To je loša navika partijske kulture.

Oni koji imaju tendenciju da laskaju drugima bi trebali gledati unutar sebe, dok oni koje dirne takvo laskanje, poput mene, također trebaju gledati unutar sebe i otpustiti vezanost za reputaciju, natjecanje i ljubomoru.

Dijelim ovo iskustvo kako bih pomogla da kao grupa povisimo xinxing. Molim da ljubazno ukažete na bilo kakve nepravilnosti.