Falun Dafa Minghui.org

Pojačajte slanje Ispravnih misli

(Minghui.org)

Fa ispravljanje se bliži svom završetku, situacija u ljudskom društvu je odraz cjelokupnog napretka Fa ispravljanja Univerzuma, zla su bića već uklonjena i samo ih je nekolicina ostala. Međutim, premda je ostao samo mali broj zlih bića, ona će učiniti sve što je u njihovoj moći da ometaju spašavanje ljudi.

Predlog je da svi Dafa učenici pojačaju svoje slanje Ispravnih misli. Istinski postignite slanje čistih, snažnih Ispravnih misli u četiri predviđena vremena, očistite sami sebe i dezintegrišite zadnje faktore koji mogu biti iskorišteni od strane starih sila, uključujući i crne ruke, trule demone i zle aveti komunizma. U posljednjoj fazi Fa ispravljanja, brzo se poboljšajte i spasite još više živih bića.

Dafa Asocijacija
26. jula 2016. godine