Falun Dafa Minghui.org

Pismo Wang Zhiwena: Šta se desilo nakon moga oslobađanja iz zatvora 2014. godine

(Minghui.org)

Danielle Wang je imala 19 godina kada je njen otac Wang Zhiwen bio uhapšen 20. jula 1999. godine, a potom osuđen na 16 godina robije.

Stari Wang, 67 godina, je bio jedan od prvih koordinatora bivše Kineske Falun Dafa Asocijacije koji je bio uhapšen kada je Kineska komunistička partija pokrenula progon ove duhovne prakse 20. jula 1999. godine.

Otprilike dvije godine nakon što je Wang pušten iz zatvora, njegova kćerka i njegov zet, koji su oboje državljani SAD-a, su doputovali u Kinu kako bi mu pomogli oko pribavljanja dokumenata za emigraciju, da bi im se mogao pridružiti u Americi.

Sa lijeva na desno: Jeff (Daniellin suprug), gosp. Wang i Danielle

Gđa Wang je kazala: „U početku sam bila veoma sretna i puna optimizma, nakon što je (moj otac) dobio pasoš i imigracijsku vizu glatko i bez ikakvih problema. Pomislila sam da ćemo sigurno moći da ga izvedemo iz Kine.“

Njen se san srušio 6. avgusta 2016. godine na postaji granične kontrole u Guanzhou u provinciji Guandong. Reporteru je kazala: „Bez ikakvog razloga, oni su odsjekli ugao pasoša moga oca. Kazali su da je Ministarstvo javne sigurnosti naredilo da mu se poništi pasoš.“

Dok su otac i kćerka sada ponovno razdvojeni, gosp. Wang je uspio dostaviti slijedeće vlastito pismo za Minghui.org.

* * *

Moje je ime Wang Zhiwen. Slijedi opis događaja koji su mi se desili nakon moga oslobađanja iz zatvora.

Na dan moga oslobađanja, 18. oktobra 2014. godine, odmah su me odveli u centar za ispiranje mozga u oblasti Changping. Povratak mojoj kući mi je bio dozvoljen tek sedam dana kasnije.

U blizini moga stana sam otkrio da su postavljene četiri nadzorne kamere, a dvije osobe su me držale na oku non-stop. Svi su moji susjedi znali zašto se ove osobe nalaze tamo svakoga dana.

Komitet moje ulice i ured za upravljanje imovinom su također stalno motrili na mene.

Moj je telefon, također, stalno bio prisluškivan.

To što sam neprestano bio pod nadzorom je ne samo uticalo na moj svakodnevni život već je također otežavalo da imam normalne društvene odnose sa drugim ljudima.

Od kada sam bio oslobođen, stalno sam mislio kako da se pridružim mojoj kćerci u SAD, no moja je prva aplikacija za izdavanje pasoša iz novembra 2014. godine bila odbačena, bez ikakvog objašnjenja kako je to zakonom propisano. Policija je jednostavno kazala da nisam podoban jer se još nalazim pod kućnim pritvorom.

Ponovno sam pokušao u januaru mjesecu ove godine i na moje iznenađenje je ubrzo moj zahtjev odobren.

Otprilike nakon mjesec dana su mi dva policajca iz policijske stanice u Yuetanu, Li Yajun i Wang Tongli, kazali da vratim moj tek dobiveni novi pasoš. Obećali su mi da će mi ga vratiti kad god mi zatreba.

Nisam se složio i kazao sam im: „Budući mi je odobren pasoš, to znaći da je sve po zakonu, i nemate pravo da mi ga oduzimate.“

Kasnije su to isto pokušali još jednom, ali sam ja to opet odbio. Nedugo nako toga su me obavijestili da: „smo ti povukli tvoj pasoš“.

Početkom jula mjeseca 2016. godine, vlasti su pojačali moje nadziranje. Dva su me čovjeka pratila gdje god bih išao. Prije su se ta dva agenta obično držala podalje od mene, no sada su se kretali odmah pored mene.

U jutro 31. jula, mojoj su kući došla četiri policajca i upozorili me: „Ne možeš naputiti Kinu dok se nalaziš u kućnom pritvoru. Svaki puta kada putuješ izvan Pekinga, moraš u policijskoj stanici popuniti odgovarajući formular.“

Ja sam odgovorio: „Ne prihvatam to što kažete. Išao sam legalnim putem za dobivanje pasoša. Nisam prekršio nikakav zakon. Možete i sami dva puta provjeriti sve važeće propise.“

Jedan je policajac kazao da su oni uradili sve kako bi sa mnom komunicirali po ovom pitanju. Kada sam se žalio na smetnje zbog policijskog nadzora, oni su zatražili da uložim žalbu višem nivou vlasti.

Uspio sam te večeri da umaknem nadzoru i krenem na put u Guangzhou kako bih aplicirao za imigracijsku vizu.

Oni su me pronašli dok sam u medicinskom centru u Guangzhou prolazio kroz neophodne preglede.

Potom su se 5. avgusta više od dvadesetak policajaca pojavili pred apartmanom koji sam iznajmio. Na moju sreću, moj ih je stanodavac otjerao.

Narednog jutra, kada sam bio spreman napustiti Kinu i otići u SAD, bio sam zaustavljen na aerodromu. Granični policajac koji me je obrađivao je pogledao u kompjuter i upitao me: „Jeste li ikada izgubili vaš pasoš? U sistemu piše da je vaš pasoš povučen.“

Zatim je kazao: „Ovdje ne piše zašto je to učinjeno. Jednostavno piše da je pasoš povučen od strane Ministarstva javne sigurnosti“. Zatim je odrezao ugao moga pasoša.

Prošao sam dugačak put od kada sam počeo planirati svoju imigraciju u SAD, za to je trebalo skoro dvije godine da obezbijedim tražene pravne dokumente.

Nisam očekivao da će se ovo putovanje ovako završiti. Ovim putem iznosim svoje iskustvo javnosti kako bi ljudi znali da Kineski režim sprečava svoje građane da se spoje sa svojim porodicama.

Wang Zhiwen
7. avgust 2016. godine