Falun Dafa Minghui.org

Nastavlja se progon praktikanata Falun Gonga u zatvoru za žene u provinciji Anhui

(Minghui.org)

Još uvijek mnogi lokalni stanovnici služe kazne u ženskom zatvoru u provinciji Anhui zbog toga što odbijaju da se odreknu Falun Gonga, duhovne discipline koju u Kini progoni kineski komunistički režim.

Zatvorene praktikantice Falun Gonga tamo su često podvrgnute premlaćivanju kao i drugim oblicima zlostavljanja zbog prakticiranja svoje vjere. Neke su od toga pretrpile nepopravljivu štetu. Slijedi prikaz nekih od takvih slučajeva.

Bivša glavna medicinska sestra je izgubila čulo sluha

Gđa Wang Lu, bivša glavna medicinska sestra iz Treće bolnice u gradu Bengbu, je bila uhapšena 15. septembra 2011. godine, a zatim u aprilu mjesecu 2012. godine osuđena na pet godina zatvora. Od njenog dolaska u zatvor u maju mjesecu 2012. godine, bila je podvrgnuta mučenju nekoliko puta.

Gđa Wang je odbijala da reaguje na pozive na prozivku i pozive na prinudni rad, jer ona prakticirajući Falun Gong nije prekršila niti jedan zakon. Ona je također stupila u štrajk glađu protestujući protiv njenog bespravnog zatvaranja. Stražari su naredili grupi zatvorenica da je tuku po cijeli dan. Preko dana su je tukle u toaletu, a noću bi je nastavile tući u njenoj ćeliji. Njenu bi glavu umotale u deku, a onda bi je tako udarale po glavi. Ubrzo je zbog toga izgubila čulo sluha. Međutim njene muke nisu sa time bile završene.

U nastojanju da otvore njena usta da bi je prisilno hranili, stražari su joj pri tome izbili zube.

Gđa Wang je također prisiljavanja da cijelu noć stoji sa rukama vezanim lisicama za dva krevetska okvira. Stražari su joj u usta gurali prljave krpe, a zatim bi je šokirali električnim palicama.

Prisiljena da stoji sa rukama vezanim za dva kreveta.

Žena koja je bila podvrgnuta mučenju u policijskom pritvoru je poludjela

Gđa Wang Ling je postala mentalno dezorjentisana zbog muka koje je pretrpjela u Istražnom zatvoru u Bozhou. Stražari iz zatvora za žene u provinciji Anhui su nastavili da je muče nakon što je tamo prebačena 15 avgusta 2015. godine. Njeno se zdravlja pogoršavalo jer se mučenje nastavilo.

Ona više nije samostalno mogla jesti niti piti. Ona nije mogla kontrolisati nuždu i nije znala kako da se čisti. Stražari su tvrdili da se ona pretvara da je poludjela. Stražarka Zhang Ling joj je nebrojeno puta zavrtala ruke iza leđa.

Kako bi spriječili da njena porodica sazna šta joj se desilo, oni su gđi Wang ukinuli dozvolu za posjete.

Svjedokinja je opisala šta je vidjela: „Ona [gđa Wang] je bila mentalno poremećena kada sam je vidjela u centru za ispiranje mozga u zatvoru za žene. Po cijelome je tijelu imala modrice. Članci na nogama su bili toliko natečeni da nije mogla obuti cipele. Teško je bila prebijena, a uši su joj bile natečene.“

Ni druge praktikantice nisu pošteđene

I gđa Liu Yun i gđa Bai Youhua su također zlostavljane. Stražarke Ding Hua, Zhang Ling i Zhan Yongmei su naredile zatvorenicama da posipaju vrelu vodu posvuda po tijelima gđe Liu i gđe Bai. Drugom su ih prilikom stalno polijevale ledenom vodom. Također su bile prisiljene da stoje duge vremenske periode, a da im nije davana ni voda ni hrana.