Falun Dafa Minghui.org

Kako shvatam oslobađanje od požude i nagona

(Minghui.org)

Već dugo sam na teškom putu da se oslobodim požude i nagona i hteo bih da podelim svoje iskustvo.

Nadam se da ovo što imam da kažem može pomoći drugim praktikantima, sem onih koji su nedavno venčani, koji su novi praktikanti, ili oni čiji bračni drug nije praktikant.

Iskreno govoreći, u ranim fazama svoje kultivacije, ja se uopšte nisam bio oslobodio požude i nagona, već sam umesto toga upražnjavao pravilo. Zato sam ponovo imao problem s vremena na vreme, svakih šest meseci. Takvi neuspesi uvek su činili da se stidim sebe, da se kajem i budem zabrinut. U to doba nisam bio svestan koliko je požuda štetna za praktikanta.

Jednog dana sam se upitao zašto su bogovi priredili da se ljudska bića reprodukuju na isti način kao životinje, i iznenada sam se prosvetlio u jedno: za praktikanta koji ide božanskim putem, najočiglednija osobina koja ga razlikuje od životinja je što on nema požudu, nagon i druge ljudske vezanosti.

Takođe sam imao razumevanje da za obično ljudsko biće, požuda je način da se iskažu nagon i emocije. Za praktikanta, to samo stvara karmu. Nagon i požuda su prljave supstance koje mogu da podriju budućnost praktikanta. Ljudska pohlepa i nagon bi zagadili nebo, pa se praktikant momentalno mora osloboditi nagona i požude.

Nakon što sam se prosvetlio u ovo, postalo mi je lakše da olako uzimam svoja osećanja prema požudi i nagonu. Shvatio sam da su oni prljavi, da mi stvaraju karmu, i sprečavaju me da odem na nebo.

Međutim, dok mi je žena bila živa, ja se nisam oslobodio želje i požude. Pošto je umrla, pogledao sam unutar sebe i osetio da je moja vezanost doprinela njenoj smrti. Osećao sam krivicu i zakleo sam se da ću zauvek ostati sam i osloboditi se svoje požude i nagona. Takođe sam bio odlučan da vežbam Falun Gong i vratim se kući s Učiteljem. Odlučio sam da se svesno oslobodim ove vezanosti, vođen Fa principima.

Iz Učiteljevih Fa predavanja sam shvatio da požudu i nagon treba eliminisati. Kao stari praktikant, ne bi trebalo da imam takve misli svakog dana. Na visokim nivoima, kultivaciono stanje praktikanta je drugačije, što je više nego nemati nikakvih misli. Kad mi je ovaj princip postao jasan, osetio sam da kultivacija po ovom pitanju uopšte nije teška.

Prošle godine sam pokušao da memorišem Fa čitajući uzastopno nekoliko redova ili pasus. Konačno sam mogao da učim Fa u mirnom stanju uma. Viši Fa principi u knjizi Džuan Falun često su mi se razotkrivali.

Jedna rečenica je počela da mi pada na pamet: “Nagoni, požuda i stvari raznih vrsta su sve ljudske vezanosti, i svih se treba osloboditi.” (Džuan Falun) Moje razumevanje je da u ličnoj kultivaciji, ako osoba želi da dostigne ispunjenje, prvi zahtev je osloboditi se požude i nagona.

Ne osloboditi se požude je isto što i kročiti jednom nogom u jedan brod, a drugom u drugi, pokušavajući da budemo pola čovek pola bog. Verujem da je ovo bilo Učiteljevo upozorenje za mene: ako želim da postanem praktikant Dafe, jedini izbor je da se popnem na brod Fa i zaplovim božanskim putem.

Često sam razmišljao o činjenici da mi je Učitelj podesio telo u optimalno stanje zbog toga što sam preuzeo Falun Dafu. Ovo zdravo telo mi služi za kultivaciju i da postanem božanstvo, a ne da uživam zemaljsku sreću. Kako se Fa-ispravljanje bliži završetku, ne smem koristiti milost Učitelja i prepuštati se požudi i nagonu, što bi me sprečilo da se vratim svojoj pravoj kući.

Takođe sam razmišljao o Pigsiju iz "Putovanja na zapad". On nije mogao da se oslobodi požude, nagona i osećanja. Da nije bilo njegove posvećenosti bodisatvi Guanjin da na hodočačću štiti svog učitelja, monaha Tang Senga, i bez pomoći njegovog plemstva, on ne bi zaradio čak ni titulu “glasnika nebeskog oltara.”

Video sam kako mi je žena i nekoliko drugih kolega praktikanata umrlo od karma-bolesti. Dok sam je gledao kako usled karma-bolesti sa 70kg težine dolazi do kostura, bio sam u takvom bolu na pomisao da će me uskoro napustiti.

Konačno sam se oslobodio svojih osećanja prema njoj, napustio dom i ušao u novu sredinu. Osećao sam se toliko spokojno i ugodno noću dok sam bio daleko od ljudske radosti, besa, tuge, sreće, slave, novca, osećanja i mržnje.

Jednom dok sam posmatrao svoju ženu, toliko opustošenu nedaćom s karmom, razmišljao sam o tome kako nakon prepuštanja požudi i nagonu ništa ne ostaje sem nagomilane karme, koju treba otplatiti.

U srcu mi je narasla milost u času kad sam to shvatio. Rekao sam sebi: "Otpisaću ono što mi drugi duguju, jer ne želim da ih vidim kako se muče. Znam da je Učitelj otplatio moje dugove, ali se moram dobro kultivisati i dostići Ispravno dostignuće da bih drugima doneo blagoslove. Ljudska bića trpe toliko bola. Bez obzira za šta se bore, na kraju završavaju samo s karmom."

Znam da smo mi kao praktikanti Dafe jednom davno potpisali ugovore s Učiteljem da spašavamo živa bića u univerzumu. Zato nas je Učitelj odabrao da budemo učenici Dafe. Ako ne radimo dobro tri stvari i ne kultivišemo se dobro dok ih radimo, to znači da ne ispunjavamo svoje zavete. Ako odustanemo od kultivacije, to je "kršenje ugovora" i svodi se na samo-uništenje.

Neću izneveriti Učitelja, jer znam koliko se mučio za mene dok sam silazio nivo po nivo univerzuma. Učitelj se toliko mučio zbog mene da bih ja mogao da dobijem Fa i uspem. Ne smem okrenuti leđa slavi koju nam je Učitelj podario. Neću odbaciti bogove u mom svetu. Svoje vezanosti treba da zamenim nesebičnošću i da postanem nesebično, ispravno prosvetljeno biće.

Znam da su stare sile progonile praktikante i proizvele da budu osuđeni na zatvor, koristeći mnoge izgovore. Jedan od njih je u vezi sa požudom i nagonom. Neki praktikanti nisu mogli sebe smatrati višim bićima i odreći se požude i nagona. Ja sam bio jedan od njih.

Pretpostavljam da su stare sile rekle Učitelju: "Tvoj učenik nije postupao kako si ga savetovao i često je činio loše stvari u vezi s požudom. Čak i praktikanti sporednih puteva mogu dobro da se vladaju po ovom pitanju, zašto ne bi tvoji učenici Dafe? Mi ćemo ih proganjati koristeći zakone KPK i navesti ih da postanu svesni svojih grešaka koje nisu na liniji s Fa, da bismo ih ispravili. Nemamo drugog izbora!"

Jednog dana kad sam razmenjivao iskustva sa kolegom praktikantom koji se borio s teškoćom požude, osećao sam kako ga živa bića ovog sveta posmatraju i plaču! Pomislio sam kako je to glavni razlog koji ga sprečava da shvati Fa principe viših nivoa.

Požuda i nagon su manifestacije sebičnosti u ovoj niskoj dimenziji, što je osobina bića u starom kosmosu. Ako je praktikant u stanju da prigrli nesebičnost radi budućnosti svojih živih bića, tako da ona mogu stupiti u novi kosmos, on koristi priliku da bude ponovo rođen. Kako bih voleo da oni praktikanti koji su i dalje vezani za požudu mogu da vide ovu priliku da se uzdignu u kultivaciji!

Što se tiče praktikanata u braku, koji treba da se uklope među obične ljude što je više moguće, moje razumevanje je da, iako su muž i žena po zakonu, u suštini oni su monah i monahinja, tj. brat i sestra.

Naravno da mladi parovi treba da se reprodukuju da bi održali ljudsku vrstu, pa ako jedno od njih nije praktikant, ili ako su oboje novi praktikanti, prirodno je da ostane malo požude i nagona.

Međutim, kako ja to vidim, stari praktikanti koji su u braku jedni s drugima treba da smatraju poniženjem za buduće bogove ako nastave da se prepuštaju požudi i nagonu. Oni ne treba da flertuju međusobno, ili da se kupaju zajedno, i čak bi trebalo da izbegavaju da se sreću dok menjaju donji veš. Ako ovo imamo na umu, onda nije teško osloboditi se nagona i požude. Fa zahteva od svih nas da budemo ozbiljni po ovom pitanju. Ako zaista želimo da se kultivišemo, moramo zadovoljiti zahteve Fa.

Pitanje požude je prioritet s kojim praktikanti treba da se suoče. Današnja kultivacija u Dafi je mnogo teža od škola kultivacije u prošlosti u starim vremenima. Jedan razlog je što su većina praktikanata u starim vremenima bili monasi i monahinje, koji su ostajali razdvojeni od suprotnog pola.

Kao praktikante, demon požude nas ne može opsesti ako nemamo misli o požudi, jer nas Učitelj i Fa-čuvari štite. Takođe, mi neprekidno šaljemo ispravne misli da eliminišemo loše supstance kako unutar tako i izvan naših tela, pa ostaje malo požude i nagona. Ako ovo radimo dugo vremena, onda nije teško eliminisati požudu i nagon, kao što sam ja to učinio.

Za one koji misle da je to teško, ja mislim da je to zbog toga što oni slede svoje vezanosti onda kad nagon i požuda isplivaju na površinu. Umesto da ih dezintegrišu, oni ih pozivaju da uđu. Mnogi takvi praktikanti su tokom progona izgubili život, ili su odvedeni u zatvor.

Moje razumevanje u vezi oslobađanja od požude i nagona je da moramo agresivno savladati tog demona, bez ikakvog pardona.

Jednog dana je počela da pada kiša odmah pošto sam završio neke poslove za Dafu. Ostavio sam svoj motocikl kod rođaka i pošao na autobus. Dok sam čekao na stanici, neko mi je povikao u mislima: "Idi kući kod Liu (praktikantkinja)."

Osećao sam kako me biće u drugoj dimenziji vuče. Potrudio sam se svojski da se oduprem i rekao sam tom biću: "Uništiću te."

Počeo sam da recitujem formulu za slanje ispravnih misli iznova i iznova.

Konačno sam mogao mirno da stojim i demon požude je bio dezintegrisan.

Drugom prilikom, demon požude je napadao osetljive delove mog tela. Iako sam ulagao velike napore da šaljem ispravne misli i eliminišem loše supstance, on nije odustajao.

Onda sam pomislio kako je Učitelj rekao da "izgled niče iz uma.” (iz Fa-predavanja na sastanku Epoch Times, Predavanja na konferencijama X).

Rekao sam zlu: “Vi ste najsramotnija bića u ovom univerzumu. Vi ste najprljavija bića. Izgledate ogromna, ali ste manje od ničega. Čak vas ne mogu zvati živim bićima.”

Ponovo sam ponovio formulu za slanje ispravnih misli. Demon je nestao.

Ovo je ono kako sam se oslobodio požude i nagona.

Da bismo dostigli Ispravno dostignuće, spasili živa bića i bogove u našim sopstvenim svetovima, i bili vredni onog što je Učitelj propatio za nas, hajde da zajedno radimo na slanju ispravnih misli da se eliminišu požuda i nagon, oslobodimo se požude i nagona i budemo pravi učenici Dafe dok “se više nijedna zamerka ne može naći” (iz “Kultivacija pod opsenom”, Hong Yin)

Hajde da se zajedno vredno kultivišemo. Nadam se da će svaki praktikant dostići Ispunjenje.