Falun Dafa Minghui.org

Šta su preci verovali u vezi opscenih misli

(Minghui.org)

Ima jedna stara izreka koja kaže: "Svo zlo dolazi od požude." Verujem da tu svakako ima istine.

Kršeći moralne standarde po pitanju seksualnih odnosa, ljudska bića su stvorila znatne količine karme. Pre pada moralnog standarda, ljudi su se mrštili na one koji gaje požudu.

U Kini, za vreme Čing dinastije (1644-1911), Ji Šiaolan je bio čuveni političar i glavni urednik Si Ku Quan Shu [primedba: zbirka knjiga iz doba Čing dinastije]. Napisao je knjigu pod nazivom Yue Wei Cao Tang Biji, u kojoj je zabeležio puno fantastičnih priča koje je čuo, ili lično doživeo. Jedna od priča ide ovako:

Car je poslao izaslanika u kraj koji se danas naziva Tajvan, zvaničnim poslom. Na svom putu za Tajvan, on je odseo u hotelu. Jedne večeri dok je bio tamo, ugledao je prelepu devojku kako viri preko zida u dvorište gde je on bio odseo. Glasno i ljutito, on ju je prekorio i poslao sluge da je pronađu, ali je oni nisu našli.

Te noći dok je spavao, izaslanika probudi zvuk komadića crepa koji mu pade na jastuk. On ljutito poviče: "Budući da si monstrum, kako se usuđuješ da uvrediš carevog izaslanika?"

Devojčin glas se začuje iza prozora: "Vi ste zvaničnik. Pokušavala sam da vas izbegnem tokom dana, ali vi ste me videli, izgrdili i poslali da me pronađu. Nisam htela da Bog sazna za ovo, i da budem kriva. Zato sam bila jako zabrinuta."

"Međutim, kad ste otišli u krevet, vi ste pomislili da sam ja sigurno ćerka vlasnika hotela. Smišljali ste plan kako da vam postanem druga žena. Naravno da niste svesni da će Bog znati svaku misao koju pomislite. Uvek kad osoba dobije rđavu misao, ona će namamiti zlog duha da nanese štetu. Pod takvim okolnostima, Bog neće kriviti zlog duha. Stoga, kad sam na vas bacila crep, vi uistinu niste imali prava da budete ljuti."

Čuvši objašnjenje, izaslanik se snuždio i postideo. Pre nego što je svanulo, naložio je slugama da ga spakuju za polazak.

Iz ove priče možemo videti odakle potiču izreke poput "Bog sve vidi", ili "Čim nešto pomisliš, Bog to zna". Čim osoba dobije opscenu misao, Bog će to znati i preziraće tu osobu. Takođe će biti u redu da zli duh unemirava tu osobu. Zato se čovek ne sme ponašati, niti sme da radi opscene stvari, i čak mora izbeći da dobije bilo kakvu opscenu misao.