Falun Dafa Minghui.org

[Proslava Falun Dafa dana] Slika: Prakticiranje meditacijske vježbe u zatvoru

(Minghui.org)

Na slici dole je prikazana praktikantica Falun Gonga kako radi meditacijsku vježbu u zatvoru. Spokojna atmosfera i energetsko polje je ganulo druge u istoj ćeliji.