Falun Dafa Minghui.org

Slediti zahteve Učitelja za slanje ispravnih misli

(Minghui.org)

Zapostavljao sam slanje ispravnih misli u ponoć. Nikad u tome nisam bio dobar, još otkad je 2001 objavljeno predavanje Učitelja "Ispravne misli učenika Dafe su moćne", pa sve do decembra 2008. Takođe nisam dobro slao ispravne misli u dogovorena vremena. Kad bi drugi praktikanti pomenuli ovu stvar, nisam se usuđivao da dam odgovor i uvek sam se trudio da promenim temu ili pronađem neko opravdanje. Mislio sam da neću moći dobro da objašnjavam istinu ako se noću ne naspavam. Pa sam mislio da je u redu ako propustim slanje ispravnih misli u ponoć.

Učitelj je bio zabrinut zbog učenika poput mene. U proteklim godinama, lokalni koordinator me je često podsećao: "Treba da slediš zahteve Fa-ispravljanja." Ali moje navike spavanja bile su mi važnije. Verovao sam da neću moći da objašnjavam istinu o Falun Gongu i progonu ako dobro ne odspavam.

Gornje razmišljanje je rezultovalo povećanim smetnjama. Bivao sam umoran i moja sredina za kultivaciju je bila poremećena. Predsednik Skupštine stanara često je dolazio kod mene da me maltretira. Drugi praktikanti su mi rekli da me zlo prati. U snu sam često viđao zle stvari, ružna bića i ponekad mi je u snove čak dolazio demon požude. To me je sprečavalo da dobro radim tri stvari.

Pošto je moja dimenzija bila poremećena, nisam se mogao umiriti tokom učenja Fa. Često sam podsvesno pogrešno čitao, preskakao ili dodavao slova dok sam čitao Fa. Nailazio sam na probleme objašnjavajući istinu. Na primer, gubio sam skupe stvari, učestvovao u saobraćajnim nezgodama, imao kvarove na biciklu itd.

U septembru 2008, tokom deljenja iskustava posle grupnog učenja Fa, rekao sam ostalima za moje nedostatke. Zatim sam učio nekoliko članaka Učitelja o slanju ispravnih misli. Kad sam pročitao:

"Zapravo, svaki učenik Dafe ima moći. Samo što se te moći ne manifestuju u površinskoj dimenziji, pa oni misle da nemaju natprirodne moći. Ali bez obzira da li se mogu manifestovati u površinskoj dimenziji ili ne, kad se ispolje Prave misli osobe, one su veoma moćne. ("Ispravne misli učenika Dafe su moćne.")

Rekao sam svojoj ženi, takođe praktikantu: "Hajde da sustignemo ostale i posvetimo više pažnje slanju ispravnih misli. Moja žena reče: "Započnimo večeras."

Od 27. septembra 2008, žena i smo napravili novi raspored i šaljemo ispravne misli u ponoć. Takođe smo počeli da nadoknađujemo slanje ispravnih misli kad ih propustimo.

Nekoliko meseci je prošlo, i umesto da se osećam umornim, ja imam više energije. U mojoj sredini više nema smetnji. Prestali su čak i uznemirujući telefonski pozivi, a predsednik Skupštine zgrade više ne dolazi da me gnjavi.