Informativne aktivnosti održane u Istri

(Minghui.org)

Od 23.-25.06. hrvatski praktikanti su održali informativne aktivnosti u Istri.

U Pazinu je 23.06. održan info dan. Praktikanti su demonstrirali vježbe i dijelili letke te upoznavali ljude s činjenicama progona Falun Gonga u Kini. Ljudi bi se zainteresirano zaustavljali da pitaju i čitali bi postere, a neki prolaznici su potpisali peticiju u znak podrške. Djeca su pokazala izrazito zanimanje za vježbe te su gledajući praktikante oponašali pokrete vježbi. Jedna djevojčica je rekla: „Naučit ćemo sve vježbe i pokazati ih mami.“ Jedna druga djevojčica je rekla, gledajući praktikante kako izvode drugu vježbu: „Dok tako drži ruke, ono se okreće.“ Jedan dječak je rekao gledajući letak o progonu: „Kako je to glupo. To su im napravili samo zato što su im rekli što misle.“ Jedan gospodin je prišao praktikantima zatraživši da mu više objasne o praksi. Izjavio je da je izdaleka promatrao praktikante duže vremena te da ga je privukla njihova smirenost, konstatirajući da je to upravo ono što je potrebno današnjim ljudima. Uzeo je letak te rekao da odmah ide kući pokazati ga kćeri, da ne želi da se više svađaju i da bi oni trebali prakticirati Falun Gong. Na samom kraju info dana dok se spremao štand, došao je postariji gospodin i rekao „Ali, ja nisam uzeo letak!“, misleći da je zakasnio. Praktikanti su mu dali letak koji je radosno uzeo. Budući da voli čitati povijesne knjige praktikanti su mu rekli za Devet komentara o Komunističkoj partiji. Pitao je kakav je sadržaj teksta jer on sam je izrazito protiv Partije. Praktikanti su rekli da Devet komentara govore istinu o Komunističkoj partiji. Rekao je da će pročitati i puno se zahvalio na letku.

Sutradan ujutro, u parku u blizini pulske Arene, praktikanti su demonstrirali vježbe i dijelili letke, a nakon toga stavljali ih u poštanske sandučiće u blizini parka. Dok su radili vježbe u parku, prišla im je jedna gospođica i rekla da je to sjajno te pitala do kada su praktikanti u Puli jer bi nakon posla došla meditirati. Uzela je dva lotosova cvjetićima, za sebe i za dečka, za sreću. U blizini je turistima govorila da praktikanti rade Falun Dafa vježbe u parku. Mnogi turisti koji su prolazili kroz park bi veselo uzeli sjajni lotosov cvjetić.

Poslijepodne istog dana, održan je info dan u Rovinju. Bilo je puno ljudi i turista koji su uzimali letke i lotosove cvjetove. I u Rovinju su djeca bila izrazito zainteresirana naučiti vježbe. Dvije djevojčice su meditirale zajedno s praktikantima u petoj vježbi. Djeca su dolazila izravno pitati praktikante da im pokažu vježbe. Jedan dječak je rekao: „Zanima me samo peta vježba. Pokažite mi petu vježbu.“ Jedan dječak je došao s grupom prijatelja i željno htio čuti sve o praksi i progonu. Tijekom objašnjavanja neki od prijatelja su ga pokušavali odvući, no on je ozbiljno rekao da želi čuti i pažljivo saslušao sve, a time su i njegovi prijatelji sve čuli. Rekao da je da ga zanima Falun Gong, uzeo je letak, nakon toga se zahvalio i otišli su dalje. Mnogi ljudi, osobito turisti, bi se zaustavljali, gledali praktikante kako rade vježbe i, želeći znati više o Falun Dafa, uzeli bi letke.

U Pazinu su praktikanti izveli vježbe u parku, a nakon toga su dijelili letke po poštanskim sandučićima u gradu.

Copyright © 2024 Minghui.org. All rights reserved.

Mediji

Prijavite se

na naš newsletter

© Copyright Minghui.org 1999-2024