Falun Dafa Minghui.org

Druga dimenzija mi pokazuje dublje značenje milosti

(Minghui.org)

Dok sam danas u podne slala ispravne misli, ugledala sam Učitelja u drugoj dimenziji. Podsetio me je da dobro radim na spašavanju živih bića, i prosvetlio me u dublje značenje milosti, i ovo želim da podelim sa kolegama praktikantima.

Kad sam počela da šaljem ispravne misli, ugledala sam jednu boginju. Njena sveta veličanstvenost bila je neopisiva ljudskim jezikom. Shvatila sam da sam to ja na nebu. Zatim se pojavio Učitelj, iznad mutnog mora, dok mu je vatra pržila leđa. Nije obraćao pažnju na vatru, već je nastavio da baca mrežu u nemirnu vodu.

Znala sam da Učitelj spašava živa bića. Sve je manje i manje bilo onih koje je mogao da uhvati u mrežu. Dok je bacao mrežu, lice Učitelja je izgledalo uzvišeno. Toliko sam želela da se Učitelj odmori, ali nisam mogla zinuti da govorim. Onda sam postala deo mreže, i trudila se da radim kako najbolje umem.

Zbilja je bilo teško spašavati ljude u prljavom ljudskom svetu, jer ljudska bića su okovana svojim predstavama. Kad bih uhvatila jedno, psi bi me ujedali po rukama, dok su demoni i duhovi vukli ljude nazad, tako da je samo mali deo mogao biti spašen. Učitelj je video da sam predugo u zagađenom ljudskom svetu, i rekao mi je da se očistim. Kad sam dobila tu misao, obmotao me je zrak zlatne svetlosti, temeljito me čisteći, i znala sam da mi Učitelj pomaže.

Kad sam videla da ih ima samo malo koje možemo spasiti bacanjem mreće, Učitelj je rekao da smo gotovi. Osetila sam bol kao nikad ranije. Suze su mi potekle niz obraze, zbog bića koje nismo mogli spasiti. Moje suze su se pretvorile u svetlucave kristale lotosovih cvetova.

Onda se čudo desilo! Nekoliko živih bića se popelo na cvetove lotosa i bilo je spašeno!

Učitelj mi reče: „Znaš li zašto se ovo desilo?“ Jer moć milosti nema potrebe za rečima ili delima. Milost je stanje tvog bića. Tvoje samo postojanje može da eliminiše loše supstance u živim bićima. Zato vam stalno govorim da se fokusirate na kultivaciju.“

Slanjem ispravnih misli, shvatila sam dublje značenje milosti. Osećala sam da kao pojedinac nemam dovoljno milosti, iako radim tri stvari.

Hvala ti, Učitelju, što si me prosvetlio. Dobro ću se kultivisati, ispuniti svoj zavet i spasiti više živih bića.

Ovo je ono što sam videla na svom ograničenom nivou. Treba da uzmemo Fa za Učitelja, i ne treba da budemo vezani za ono što mi ili drugi vide u drugim dimenzijama. Ono što drugi vide ili čuju u drugim dimenzijama ne treba da uzimamo kao nešto što treba da nas vodi.

Molim vas da mi ukažete ako bilo šta nije u redu.