Falun Dafa Minghui.org

Poziv za dostavu članaka za 14. Kineski Fahui

(Minghui.org)

Budući da se približava 14. Kineski Fahui na Minghui.org, od danas prihvaćamo članke praktikanata iz kopnene Kine.

Na „Fa predavanju na Fa konferenciji u New Yorku povodom 25. godišnjice širenja Dafa" Učitelj je rekao:

„Prvo, dobro kultivirajte same sebe, jedino tada možete ispuniti svoju povijesnu misiju. Zato, u cijelom procesu spašavanja živih bića i potvrđivanja Dafa, vi ne možete zanemarivati vlastitu kultivaciju. Zato se u kultivaciji mora biti ozbiljan, i to je za vas, kao kultivatore, najosnovnija garancija."

U posljednjem periodu Fa - ispravljanja, svaki Dafa učenik mora obratiti pažnju da najbolje iskoristi vrijeme za vlastitu kultivaciju, da postojano i dobro radi tri stvari i ispuni svoju misiju i zavjete (zbog kojih smo) došli na ovaj svijet. Ovo je posebno važno u kopnenoj Kini gdje se progon i dalje odvija, društveni moral nastavlja kliziti prema dolje i gdje ima puno ljudi koji trebaju biti spašeni. Zato nam je važno da (međusobno) izmjenjujemo ideje i prepoznamo propuste gledajući unutar sebe i poboljšavamo xinxing u groznom okruženju (koje pruža) (današnja) kopnena Kina, da se oslobađamo svih vrsta ljudskih pojmova, straha i vezanosti za slavu, materijalne interese i osjećaje. Poboljšavanjem u učenju Fa, kultiviranjem xinxinga, i dobrim ispunjavanjem tri stvari postajemo u stanju bolje pomagati Učitelju u Fa - ispravljanju i spašavanju živih bića.

Nadamo se da će (što) više praktikanta iskoristiti preostalo vrijeme do Minghui Fa konferencije kako bi napisali vlastita iskustva o kultivaciji u periodu Fa - ispravljanja, procesu poboljšavanja xinxinga i razumijevanju Fa principa. Ovo će nam omogućiti da se međusobno hrabrimo i da svi zajedno ostanemo marljivi. Ako naš Fahui može pomoći da više praktikanata prihvati Fa za učitelja i da gleda unutar sebe, iskreno uspoređuje sebe sa Fa i otkriva vlastite nedostatke u situacijama kada se susretnu sa konfliktima i poboljšaju svoj xinxing, onda ćemo biti u stanju bolje raditi kao grupa u potvrđivanju Fa i pomagati Učitelju da spašava ljude.

Kako biste poboljšali čitljivost molimo vas da se koncentrišete na samo neke od aspekata kultivacije i ne pokušavate da ih sve odjednom obradite. Izbjegavajte riječi i pozdrave bez supstance kako bismo izbjegli potvrđivanje sebe korištenjem članaka na Minghui. Naslov treba biti upečatljiv i vezan za temu članka. Razmotrite stavljanja podnaslova za duže članke.

Premda su članci na Minghui Fahui namijenjeni za dijeljenje iskustava među praktikantima, Minghui čitaju i ne praktikanti. Molimo vas da vodite računa o objašnjavanju istine pri pisanju članaka.

Nadamo se da će što više praktikanata učestvovati u ovoj manifestaciji. Očekujemo priče o kultivaciji sa čistim srcem, o poboljšavanju xinxinga na bazi Fa i ustrajnim naporima u spašavanju ljudi.

Napomene za dostavu članaka:

1. Dostavljanje članaka u period od 3. avgusta do 15. septembra.

2. Ovaj poziv na dostavu članaka se odnosi samo na učenike iz kopnene Kine.

3. Kada pišete, uređujete ili šaljete članke molimo vas da neprestano vodite računa o sigurnosti.

4. Kada šaljete članak koristeći e-mail sa web stranica, molimo vas da navedete i regiju iz koje dolazite.

5. Molimo vas da kod slanja članaka naznačite: „Dostava članaka za Fahui" kako biste olakšali posao uredništvu.

6. Molimo vas da članke dostavljate na predviđenu adresu za Fa konferenciju za kopnenu Kinu: fahui@minghui. org

Minghui urednici

3. avgusta 2017. godine.