Falun Dafa Minghui.org

Saopštenje

(Minghui.org)

Od početka ove godine, Yang Bo je sa još nekoliko ljudi iz SAD registrovao dvije kompanije, koristeći objašnjavanje istine višoj klasi američkog društva kao razlog. Oni su nagovarali praktikante da investiraju i kupuju dionice. Ovi ljudi dobivaju platu, a ljudi koji kupuju dionice na početku su dobili veliki povrat. Yang Bo je osoba čije je porijeklo nejasno.

Ovo nije po prvi puta da on ozbiljno krši Dafa principe. On je bio osoba koja je bila označena kao "Yang X" u proglasu Minghuija 27. februara 2013. godine. On je tom prilikom od praktikanata iz Kine zahtijevao da mu pribave ozbiljne informacije koje imaju direktan uticaj na sigurnost učenika.

Kompanija i njeni osnivači su pokušavali namamiti praktikante da se uključe pravdajući se potrebom za objašnjavanjem istine. Oni su predstavljali takozvane dobre potencijale uz izazov finansijkog interesa i privukli su priličan broj praktikanata da u tome učestvuju. Njihov je poslovni model koristio učesnike koji su se kasnije uključili za plaćanje ljude koji su se uključili ranije. Oni su naporno radili da uvjere praktikante koji rade za medije da se i oni uključe, ali su im uporo ponavljali da osobe koji su odgovorni za medije za to ne smiju saznati.

Novac Dafa praktikanata je vrijedan resurs, a praktikanti ga trebaju za svoje životne potrebe i spašavanje ljudi. Ni jedan novčić od tog novca ne smije koristiti neko drugi.

Zadnjih godina Dafa učenici su kontinuirano objašnjavali istinu u društvu, uključujući objašnjavanje istine višim slojevima društva i visokoj klasi. Njihova je namjera za to spašavanje ljudi, a ne ostvarivanje vlastitog dobitka putem objašnjavanja stine. Ova je kompanija imala namjeru iskoristiti veze koje su praktikanti iz medija u zadnjih nekoliko godina uspostavili sa visokim društvenim slojevima te proširiti njihov takozvani konsultantski biznis.

Takvo ponašanje ozbiljno krši Dafa principe. Ti ljudi moraju poništiti njihov učinak i nadoknaditi gubitke. Ljudi koji su u tome učestvovali moraju istog trenutka obavijestiti Dafa asocijaciju i objasniti koliko su novaca uložili, koliko su novaca izvukli i ko ih je na to nagovorio.

Osnivači se ne bi trebali suprotstavljati tvrdeći da se radi o kompaniji običnih ljudi te da Dafa Asocijacija nema pravo da ih zaustavi. Ovo ne smiju koristiti kao opravdanje da odbiju ispraviti greške. Vi ste uvjerili praktikante da vam se priključe u ime objašnjavanja istine, i koristili ste njihov novac za plate. Zbog toga praktikanti imaju pravo saznati gdje je otišao novac. Američki zakon ne štiti ovakvo ponašanje. Ako ste praktikanti, onda morate raditi ono što se od vas traži. Kada napravite greške, odmah ih morate i ispraviti.

Mi također moramo podsjetiti kolege praktikante. Zašto vas je bilo tako lako zavesti? Zar niste osjetili da je nešto čudno u igri? Objašnjavanje istine (služi) spašavanju ljudi. Ova je kompanija napravila tako veliku zaradu u tako kratkom vremenskom periodu i bila je u stanju plaćati plate koristeći takav model. Da li je zarada došla od investiranja koje su napravili drugi praktikanti? Zar se usuđujete trošiti takav novac?

Razlog za sve vrste smetnji je taj da praktikanti imaju raznorazna shvaćanja i vezanosti.

Tokom godina bilo je puno ovakvih lekcija. Trebali bismo postajati zreliji. Nadamo se da će svi (iz ovoga) naučiti lekciju kao upozorenje i gledati unutar sebe kada se pojave problemi, čvrsto se kultivirati i glatko ići ostatkom svoga puta (kultivacije).

Faun Dafa Asocijacija

23. avgust 2017.