Falun Dafa Minghui.org

Marljivo napredovati asistirajući Učitelju u Fa - ispravljanju (5.dio)

S 8. internetske konferencije za razmjenu iskustava za praktikante u Kini

(Minghui.org)

Nastavak:

  1. dio: Marljivo napredovati asistirajući Učitelju u Fa – ispravljanju (1.dio)
  2. dio: Marljivo napredovati asistirajući Učitelju u Fa – ispravljanju (2.dio)
  3. dio: Marljivo napredovati asistirajući Učitelju u Fa – ispravljanju (3.dio)
  4. dio: Marljivo napredovati asistirajući Učitelju u Fa – ispravljanju (4.dio)

Objašnjavanje istine o Falun Gongu državnom nadležnom tijelu za pravna pitanja

Bila sam nezakonito pritvorena u prisilnom radnom logoru i osuđena na 3 godine. Čuvari su bili jako ljuti jer sam uvijek pomagala kolegama praktikantima. Mislili su da nisu bili dovoljno brutalni prema meni pa su me poslali u tim br.2. Čuvari su rekli da je tim 1 raj u usporedbi s timom 1, kojeg su nazvali paklom. Za vrijeme transfera su mi čak pokušali produljiti kaznu.

Napisala sam pismo državnom nadležnom tijelu za pravna pitanja, razotkrivajući zli progon u radnom logoru te sam zatražila voditelju tima da ga pošalje. Upravitelj se uplašio, a ja sam mu rekla da nisam počinila nikakvo zlodjelo i da sam protuzakonito pritvorena. „Vi ste zatražili da mi se produži kazna jer nisam bila „transformirana“ i odbijala sam prisilni rad. Ja to nikada neću prihvatiti!“

Član osoblja iz državnog nadležnog tijela me došao posjetiti tri puta. Bio je ljubazan. Rekla sam mu: „Nevina sam. Oni su me zatvorili jer sam otvoreno govorila o Falun Gongu. Zašto ne mogu govoriti o Falun Gongu? Nisam uradila ništa loše. Nisam postavila bombe niti sam ubijala ljude. Zbog toga pitam zašto su me osudili na tri godine.“ Izgledao je kao da suosjeća i rekao mi je: „ Ako želite biti sigurni, ne vraćajte se više u Guangxi provinciju.“ Odgovorila sam mu da se trebam vratiti tamo. Odgovorio mi je da će me ubrzo pustiti i pitao zašto mu se ranije nisam obratila. Počeo je kritizirati čuvare u radnom logoru: „Zašto se tako ponašaju prema Falun Gong praktikantima?“ Upravitelj me odmah premjestio natrag u edukacijski tim.

dobrodušno spašavanje suradnika

U radnom logoru je bilo nekoliko „suradnika“ koji su pokušavali utjecati na mene s lažnim budističkim doktrinama. Lukavo su mi govorili: „Vi ste jako ljubazni. Trebali biste učiti stvari Boddhisattve Guanyin.“ Odgovorila sam im: „Trebali biste se sjetiti Učitelja. Svi ste imali tolike dobrobiti od Dafa. Zar se ne sjećate u kakvom stanju je bilo vaše zdravlje prije nego što ste naučili Dafa? Zar ste zaista toliko toga zaboravili, tako brzo? Nijedan bog u ovom vremenskom periodu ne nudi spasenje. To radi jedino naš Učitelj, a Boddhisattva Guanyin uči Zhuan Falun u drugim dimenzijama. Zbog čega sada učite od Guanyin? Vi ste učili ono što ona sada uči.“ Ponekad je bilo teško proći kroz xinxing testove u tom okruženju. Moje jedine misli su bile da im pročistim neispravne predodžbe i da se što prije ponovno probude i vrate u Dafa.

Jedna suradnica je bila liječnica i praktikanti nisu željeli razovarati s njom, ali ja sam svaki dan s njom radila. Neki praktikanti su joj zamijerali i pitali me zašto radim s njom kad ona svaki dan šalje izvještaje. Odgovorila sam da se ne bojim. „Ako me žele prijaviti, neka me prijave. Na taj način će ranije otići iz radnog logora i nadam se da će se ranije probuditi.“ Obratila sam se suradnicima: „Ako me želite prijaviti, prijavite me da budete ranije pušteni. Ali, ne prijavljujte druge.“ Suradnici su tada počeli prijavljivati samo mene jer su znali da se neću ljutiti na njih.

Nakon što su me suradnici prijavili, stavili su me u samicu, tukli, uskraćivali mi spavanje, vezali me lisicama i nisu mi dopuštali ići u toalet. Nisam se bojala kada su me tukli jer nisam osjećala bol. Iako mi nisu dopuštali spavati također nisam bila umorna. Zatvorenici koji su me nadgledali su trebali raditi do ponoći i uvijek su bili jako umorni. Jedne večeri sam trebala ići u toalet, ali nisam ih željela probuditi iz dubokog sna (imali su naredbu da me u paru nadgledaju kada idem u toalet). Umjesto toga sam se pomokrila u krevet. Ujutro je sve bilo normalno – plahte su bile suhe i čiste. Možda mi je Učitelj pomogao, zbog mog obzira.

U mojoj sobi je bilo puno štakora i po noći su dolazili i grickali ljude. Slala sam ispravne misli da ih eliminiram i ubrzo više nije bilo štakora u našoj sobi. Većina suradnika se vratila nazad u Dafa, uključujući tu liječnicu. Učitelj je dobrodušan i samo gleda ljudsko stajalište naspram Dafa, ne njihove greške.

Sudac u Tri Sfere

Za vrijeme trogodišnjeg boravka u radnom logoru prošla sam kroz brojne teškoće. Za to vrijeme, moja glavna duša je odlazila u druge dimezije i obavljala stvari, nakupljajući vrlinu. Bila sam sudac u Tri Sfere, spašavajući živa bića i eliminirajući zlo. Učitelj me je pitao kakav oblik želim imati u drugim dimenzijama, za ispravljanje Fa. Zatražila sam oblik djeteta. Pomislila sam da možda neće biti dobro ako postanem prestroga, iako sam bila sudac. Također sam željela uzeti u obzir osjećaje drugih. Stoga me je Učitelj pretvorio u dijete.

Domena bez forme je najviša. Ako se želite kultivirati do te razine, potrebno je učiniti mnogo dobrih dijela i prikupiti ogromne zasluge. Kultivirala sam se do razine bez forme dok sam bila u tom radnom logoru. Tog puta su teškoće bile relativno male, u usporedbi s prijašnja dva puta kada sam bila u radnom logoru jer nisam tražila nevolju niti sam imala mnogo vezanosti. Činilo se relativno lagano, jer nije bilo smetnji iz drugih dimenzija. Vidjela sam da sva bića u drugim dimenzijama uče Zhuan Falun, ali da je sadržaj tog Zhuan Faluna drugačiji od ovog na zemlji.

Duboka zahvalnost Učitelju

Kada mi se zatvorska kazna približavala kraju, moja glavna duša je pratila Učitelja svaki put kada bih otišla spavati. Iskultivirala sam se do razine bez forme i vidjela sam brojne Učiteljeve Fashene u drugim dimenzijama. Bilo je predivno. Kada netko dostigne razinu Ispunjenja, to je veliki trenutak: Bića sa viših razina su došla vidjeti Učitelja, koji im je pokazao moj proces kultivacije. Svi su bili duboko dirnuti i rekli su da se ta Dafa učenica (ja) dobro prosvijetlila i, iako je put bio neravan, nije pala niti je predugo stajala na istoj razini. Kultivirala se prema gore.

Učitelj me je transformirao u veliki lotosov cvijet i držao me blizu. Kada je Učitelj počeo izvoditi velike ručne geste, lebdila sam zajedno s okružujućom energijom i bilo je predivno. Učitelju su tekle suze, a ja sam bila jako smirena. Učitelj me držao blizu sebe i rekao mi: „I dalje se trebaš kultivirati.“ Učiteljeve i moje suze su zajedno tekle. Učitelj ih je spojio i pretvorio ih u slatku rosu koju ću moći odnijeti u moj svijet. Bilo kuda sam poprskala rosu, prekrasno cvijeće bi procvalo i, zbog toga što je sadržavalo Učiteljeve suze, u svom svijetu sam bilo kada mogla vidjeti Učitelja.

Bogovi i stare sile u drugim dimenzijama su smatrali da to nije pravedno i bili su ljubomorni. Rekli su da je to bez presedana i kako bi se mogle Učiteljeve suze miješati sa suzama jednog boga? Pitali su Učitelja: „Zašto je tretirate na taj način? Zašto prima tolike dobrobiti?“ ( Razine tih bogova su bile puno više od moje.) Učitelj je rekao: „Svi vi me poštivate i divite mi se, ali nitko od vas nije bio toliko pažljiv i marljiv kao ova Dafa učenica, a povrh toga je imala isto toliko suza koliko i ja. Kada bi svi bili kao ona, na isti način bih vas tretirao.“ Niti jedan bog nije mogao odgovoriti.

Učitelj mi je tada rekao da se i dalje trebam kultivirati. Rekla sam: „Da. Bez obzira na teškoće, kultivirat ću se.“ Ponovno sam došla dolje i kultivirala se od samog početka.

Ponovno kultiviranje od početka

Ponovno započeti kultivaciju je ovog put abilo jako teško – nikad prije nije bilo toliko teško. Kosti su mi bile ukočene i nikako nisam mogla prekrižiti noge u duplom lotosu. Prije sam mogla raditi sjedeću meditaciju cijelu noć i tijelo mi je bilo fleksibilno. Ali taj put čak nisam mogla raditi ni sa jednom nogom prekriženom. Kada sam prvi put sjedila u meditaciji noga mi je bila vrlo visoko. Pomislila sam da ne bi trebala biti takva, ali bez obzira što uradila, noga mi se nije ispravljala. Tek tada sam shvatila koliko su drugi, koji su prolazili kroz te teškoće, morali patiti. Stisla sam zube i na silu prekrižila noge jer sam morala proći kroz taj test i uz zvuk pucanja, noga mi se slomila. Odmah sam se sjetila Učiteljevih riječi. (Prvo se moramo sjetiti Učiteljevog Fa, inače druga bića uopće neće pomoći.) Učitelj je govorio o tome kako je Shen Gongbao mogao vratiti glavu natrag na ramena, nakon što mu je bila odsječena. Moj problem je samo bila noga, stoga se nisam imala čega bojati. Učitelj mi je odmah postavio noge natrag i bila sam u stanju sjediti u duplom lotosovom položaju!

Potrebno je više istrpiti kada se kultivira do visokih razina, jer više karme pritišće. Potrebno je imati dobru kvalitetu prosvjetljenja, biti u stanju gledati unutar sebe i kultivirati srce.

Učitelj je rekao:

„Iskreno rečeno, cijeli kultivacijski proces praktikanta je proces u kojem se neprestano odstranjuju ljudske vezanosti.“

(Zhuan Falun)

Jedne prilike je pored mene prošao autobus i pijesak mi je upao u oči. Pomislila sam da je to moja karma, nevezano za autobus. Za vrijeme tuširanja mi je sapun ušao u oči i ponovno sam znala da je to karma, a ne sapun. Spoznala sam da prosvjetljenje u te stvari podrazumijeva da gledam unutar sebe te da ne bih trebala kriviti niti autobus niti sapun. Tijekom kultivacije sam doživjela tri automobilske nesreće i svaki put sam se prosvijetlila u zahtjeve za Fa na toj razini. Nakon prve nezgode sam se ustala i rekla da sam u redu, pa sam i bila u redu. Drugi put me je udario mali kamion, a ja sam se izvukla od ispod kamiona i otišla reći vozaču da sam u redu. Vozač je bio iz Hong Konga i izgledao je kao da je u šoku, govoreći: „Udario sam nekoga, udario sam nekoga.“ Polagano sam mu privukla pažnju i rekla mu da sam u redu, da sam ja osoba koju je udario. Nije mi vjerovao pa smo prvo sve pomno pregledali prije nego što mi je povjerovao. Taj drugi put sam se potpuno usredotočila na to kako su se drugi osjećali. Treća nezgoda se dogodila kada me udario automobil dok sam hodala pločnikom. Međutim, bilo je kao da automobil uopće nije udario mene jer ja sam bila zauzeta u obavljanju nekih stvari vezanih za Fa- ispravljanje. (Ja sam bila u redu, ali sam vidjela da je u drugoj dimenziji automobil udario Učiteljevog Fashena. Učitelj je puno toga istrpio za nas.)

Ja sam Dafa učenica u periodu Fa- ispravljanja. Služim se nadnaravnim sposobnostima koje su mi se razvile kroz kultivaciju da pomognem Učitelju ispraviti Fa. Ovo je bila moja razmjena iskustava. Molim da ukažete na moje nedostatke.

Heshi!