Falun Dafa Minghui.org

Pobjeda za slobodu vjerovanja: Optužbe protiv dvije praktikantice Falun Gonga odbačene

(Minghui.org)

Policija je u avgustu mjesecu uhapsila gđu Wang Yu i gđu gang Yang Aiping, stanovnice grada Dandonga zato što su slale tekst poruke u kojima su razotkrivale progon Falun Gonga, duhovne discipline koju trenutno u Kini progoni komunistički režim.

Njih dvije su početkom godine pritvorene, a zatim je protiv njih podignuta i optužnica za "korištenje kulta za podrivanje zakona", što predstavlja standardnu izgovor koji koristi kineski režim da bi optužio i zatvorio praktikante Falun Gonga.

Nedavno je lokalni tužilac odbacio takve optužbe, a praktikantice su nakon toga puštene.

Policijska je uprava tražila od njihovih porodica da polože kauciju prije puštanja kućama. Porodica gđe Yang je odbila to uraditi, tvrdeći da policija treba priznati svoju grešku i platiti nadoknadu gđi Yang za patnje koje je propatila za vrijeme 16 mjeseci koje je provela u pritvoru, budući su optužbe odbačene. Nakon toga ju je policija dovezla kući.

Nakon njihovog hapšenja prošle godine, porodice ove dvije praktikantice su često kontaktirale vlasti tražeći njihovo oslobađanje. Porodice su naizmjenično upućivane na tužioca i na sudiju.
Policajci su također upućivali prijetnje njihovim porodicama u nastojanju da ih ušutkaju. Oni su čak kazali porodici gđe Yang da je porodica gđe Wang priznala njene zločine u njenu korist kako bi tako dobila umanjenu kaznu. A zapravo je porodica gđe Wang podnijela krivičnu prijavu tužilaštvu distrikta Zhenxing protiv policije i tužioca zbog korištenja sile za promicanje svojih vlastitih interesa.

Advokat gđe Yang je podnio prijedlog za odbacivanje slučaja. Advokat je tvrdio da niti jedan zakon u Kini ne kriminalizira Falun Gong i da gđa Yang nikada ne bi smjela biti gonjena zato što upražnjava svoje ustavno pravo na slobodu vjerovanja.

Tužilac iz tužilaštva u Zhenxingu je ipak podigao optužbu protiv gđe Yang i gđe Wang 19. januara 2017. godine. Sud u Zhenxingu je dva puta zakazivao ročište i oba ga puta povukao. Sudski spisi praktikanata su oba puta bili vraćeni tužiocu.

Sud je 13. decembra odlučio da tužilac treba odbaciti optužbe protiv obje praktikantice zbog izmjene u tumačenju člana 300. Budući Narodni kongres (kinesko zakonodavno tijelo) nikada nije donijelo zakon koji označava Falun Gong "kultom", bivši je kineski diktator Jiang Zemin naredio Vrhovnom narodnom sudu i Vrhovnom narodnom tužilaštvu da izdaju zvanično tumačenje člana 300. u novembru mjesecu 1999. godine, kojim se traži da svako ko prakticira ili propagira Falun Gong bude progonjen u najvećoj mogućoj mjeri.

Novo tumačenje člana 300 je stupilo na snagu 1. februara 2017. godine i zamijenilo verziju iz 1999. godine. Novo tumačenje ne spominje Falun Gong i naglašava da bilo kakve optužbe protiv nekoga da je umiješan u kult trebaju imati solidnu zakonsku osnovu. Budući niti jedan zakon u Kini ne označava Falun Gong kultom, optužbama protiv praktikantica nedostaje pravna osnova.

Članak u vezi sa ovim slučajem:
Porodica obnovila bitku za oslobađanje praktikantica Falun Gonga