Falun Dafa Minghui.org

Božanske moći učenika Dafe

(Minghui.org)

U Džuan Falunu i u nekim predavanjima, Učitelj govori o božanskim moćima Buda Fa.

Učitelj je rekao:

“Buda treba samo da pomisli – sama misao je dovoljna jer bude imaju mnoge božanske moći, mnoge natprirodne sposobnosti, i takođe imaju svoj sopstveni moćni gong. (“Predavanje Fa u San Francisku“ iz Predavanja u SAD)

“Započinjući od ekstremno mikroskopskog nivoa, on menja strukturu čestica različitih nivoa. A vreme koje oni koriste je vreme najbrže dimenzije, pa se stvar obavlja trenutno. Bude veoma brzo čine stvari, jer nisu ograničene ovom dimenzijom i našim vremenom. One trenutno pretvaraju predmet, iz same njegove osnove, u nešto drugo. Ovako dejstvuje božanska moć Buda Fa. ” (“Predavanje Fa u San Francisku“ iz Predavanja u SAD)

Ove reči Učitelja su mi proširile vidike: Natprirodne moći učenika Dafe su njihove božanske moći.

Članci na Minghui sajtu često pominju epizode oštrog progona U Kini. Dok sam ih čitala, bolelo me je srce i želela sam da kažem tim praktikantima: „Upotrebite svoje božanske moći! Sve imate, imate božanska oružja i svakojake Fa-alate! Kako to da ih ne vidite?“

Proces učenja upotrebe božanskih moći

Često sam pokušavala da vežbam upotrebu božanski moći, da bih mogla da ih imam kad zatreba.

Kad sam bila nezakonito držana u radnom logoru Masanđa, ubrizgali su mi neku drogu. “Učitelju, molim te ukloni ovu drogu iz mog tela“, povikala sam u sebi. „Ne želim je u svom telu!“

Nisam osetila kako mi igla prodire pod kožu, i na mojoj ruci nije ostao nikakav trag. Na drugim praktikantima, međutim, se dugo posle toga videlo gde su dobili injekciju.

Ništa što progonitelji rade, kad muče praktikante, poput ubzizgavanja droge, ili šokiranja električnim palicama, ne sme imati dejstva na učenike Dafe. Ako pomislimo da prenesemo bol na progonitelje, to se može momentalno desiti.

Zašto posle injekcija, neki praktikanti budu otrovani ili dožive mentalni kolaps ? Koliko je mogu da kažem, oni nisu obučeni da koriste svoje moći.

Ako vojnik ne prođe kroz obuku, kako će u borbi znati da koristi oružje? Praktikanti, takođe, treba da se obuče da koriste svoje natprirodne moći.

A mi ih ne koristimo hiljadama godina, i naša ljudska tela imaju puno ograničenja, uključujući aranžane starih sila. Zato je potreban proces da bismo naučili da koristimo svoje božanske moći.

Tvrdoglave ljudske vezanosti

I ljudske predstave nas takođe sprečavaju da koristimo svoje božanske moći.

Učitelj je rekao:

“Ako ne promeniš ljudsku logiku koju si ti, kao običan čovek, formirao duboko u svojim kostima tokom hiljada godina, ti nećeš moći da se otmeš ovoj površinskoj ljudskoj ljušturi i dostigneš Ispunjenje.” (“Opominjući savet” iz Bitno za dalje napredovanje)

Ljudske predstave postoje ne samo u površinskom sloju naših tela, već takođe u mnogim slojevima čestica. Zato je potrebna velika odlučnost i istrajnost da se pronađu predstave prekrivene tim brojnim slojevima.

Zapravo, kad sam htela da upotrebim svoje natprirodne moći, puno puta nisam uspela. Ali se nisam predala. Znala sam da svi imamo te prvobitne, urođene sposobnosti. Čvrsto sam verovala da se te moći mogu povratiti kroz vežbanje Falun Dafe.

Kad su neki praktikanti sumnjali u svoje božanske moći, mogla sam da osetim slojeve i slojeve tvrdoglavih ljudskih vezanosti. To je bilo kao brava koja sprečava božanske moći da se ispolje, a na bravi je pisalo: „To je nemoguće.“ Ako je kultivator ne otključa, on nikad neće moći da prikaže svoje velike božanske moći.

Efektivne, snažne, ispravne

Moje treće oko se nije otvorilo. Kad koristim svoje moći, svoje jake ispravne misli ja stavim u dimenziju najsitnijih čestica. Najpre ih pogledam, a onda „pomislim“ da ih upotrebim.

Ljudska bića prošlosti su prikazivala svoje natprirodne moći. Prepostavljam da kad je čovek u prošlosti želeo da reši neki problem, prva misao mu je bila da upotrebi svoje natprirodne moći.

Kad su ljudska bića postala sebičnija, njihove natprirodne moći su nestale. Danas, kad pominju natprirodne moći, oni ih sklone sa strane kao nekakve „magične trikove“.

Ako učenik Dafe obija da veruje da on i njegove kolege praktikanti imaju natprirodne moći, to je jaka ljudska predstava. Učitelj nam je već puno puta rekao da mi imamo razne božanske moći. Kako je moguće da i dalje ne verujemo u to, a nazivamo sebe učenicima Dafe?

Ako se ne oslobodimo ovih ljudskih predstava i navika, i ako ne pokušavamo da upotrebimo svoje božanske moći, onda ih možda nećemo moći iskoristiti kad se suočimo sa zlom.

Kad praktikanta tuku, ako on to pokušava da izdrži svojim ljudskim telom, rezultat mogu biti povrede. S druge strane, ako smo naučili da koristimo svoje božanske moći, one će nas automatski zaštititi.

Pažnja i svesnost o upotrebi božanskih moći

Proces upotrebe naših božanskih moći je takođe test za naš šinšing. Vezanosti za hvalisavost ili ushićenje će nas sprečiti da koristimo božanske moći.

Mnoge ljudske vezanosti su eliminisane kad sam uspevala da sagledam stvari iz perspektive Fa. Čim sam otpustila svoje vezanosti, moje božanske moći su se probudile. Tada je moje pravo oko ugledalo sićušne čestice kako lebde oko mene.

Kad sam koristila svoje božanske moći, davala sam svojim mislima da uđu u stanje „pravog oka“. Šta god da su moje prave misli tada želele, to bi se desilo. Ponekad, međutim, ne bih uspela, što me je navelo da u svom šinšingu potražim uzroke.

Učitelj je rekao:

“Nadnaravne sposobnosti su u biti mali trikovi,
Dafa je bitan.”
(“Slijediti put ispravnog Fa“ iz Hong Yin)

Ne treba da težimo natprirodnim moćima, jer naša kultivacija je uvek na prvom mestu. Ja sam 1996. započela svoju kultivaciju, i pre nego što je započeo progon, nikad nisam pomišljala na svoje natprirodne moći. Kad je počeo progon, Učitelj nam je rekao da koristimo svoje ispravne misli da eliminišemo zlo.

Čitajući Učiteljev Fa, sagledala sam svoje nedostatke, i tokom poslednje dve godine sam postala svesnija toga kako da koristim božanske moći.

Dok se kultivišemo u Dafi, mi praktikanti se ponovo rađamo iz ljudskih bića u božanska bića. Svo zlo je ušlo u slepu ulicu, i mi treba da se probijemo kroz sve aranžmane starih sila i postanemo božanska bića.

Hajde da budemo marljiviji tokom ovog perioda Fa-ispravljanja.