Falun Dafa Minghui.org

Izbjeći padove kad smo suočeni s karmom bolesti

(Minghui.org)

Kao Dafa praktikanti znamo da će stare sile često koristiti iluziju karme bolesti ili nesreće kako bi nas progonile. Stoga, svi praktikanti, a posebno oni starije dobi, moraju održavati snažne ispravne misli. Moramo sebe tretirati kao prave praktikante i čvrsto vjerovati da se Dafa praktikanti ne razbolijevaju.

Prvo moramo putem ispravnih misli negirati progon koji su nam nametnule stare sile. Također, trebali bismo intenzivirati slanje ispravnih misli te u potpunosti eliminirati stare sile. Potom trebamo gledati unutar da bi potražili propuste ili vezanosti koje omogućavaju starim silama da nam naškode.

Učitelj kaže:

„Ako zaista možeš da se kultivišeš, kad zaista možeš da otpustiš svoju vezanost za život i svoj strah od smrti—a ne samo da se ponašaš tako da bi to videli drugi, dok u sebi bez prestanka misliš o njoj—koju god bolest imao, ona će biti izlečena. U kultivaciji, razlika između ljudskosti i božanstvenosti je razlika u jednoj misli. Ova razlika u jednoj misli zvuči lako, ali se može dostići samo dubokim i solidnim temeljom u kultivaciji. Ako zaista možeš da uložiš puno napora u učenje Fa, to ćeš moći da dostigneš.” (Predavanje Fa na Međunarodnoj Fa konferenciji u Njujorku 2004., prijevod na srpski)

Uobičajeni padovi

Želio bih izdvojiti neke od uobičajenih padova koje su, vjerujem, naštetile mnogim praktikantima.

Oni obmanuti karmom bolesti će vjerojatno činiti ovakve pogreške.

Moramo intenzivno učiti Fa i više slati ispravne misli da bi eliminirali one koje nas napadaju.

Kultivator mora čvrsto vjerovati u Učitelja. Nitko ne bi trebao niti malo sumnjati. Kako se netko može kultivirati ako ne vjeruje u Učitelja i Fa, ili ako se on ili ona čak počinje žaliti u svojem srcu? Problem pripada osobi samoj ako on ili ona imaju dugotrajne zdravstvene poteškoće. Ipak, bit će to veliki propust ako osoba počne kriviti Učitelja ili Dafa.

Neovisno o tome koliko osoba pati od bolesti, nikada ne bi trebala misliti: „Ne želim više živjeti”, kada je suočena s izazovima fizičke prirode koje su joj nametnule stare sile. Kada osoba tako pomisli, ona traži smrt. Tada će joj stare sile „pomoći” realizirati takvu „želju”.

Naš je zadatak pomoći Učitelju ispraviti Fa, pa kako možemo odustati zbog neke privremene boli? Trebamo se držati misli: „Ja sam Dafa praktikant. Nitko, osim mojeg Učitelja, me ne može testirati. Proglašavam ništavnim sve zavjete potpisane sa starim silama i slijedim samo zavjet dan Učitelju. Poričem sve aranžmane koje su stare sile uredile za mene. Sve ću ih eliminirati. Nastavit ću nepokolebljivo pomagati Učitelju ispraviti Fa. Slijedit ću Učitelja i okončati put koji je Učitelj za mene aranžirao. Nitko ne može prouzročiti to da ranije odem.”

Ako osoba uspije održavati takve misli, stare sile je neće moći progoniti.

Priča gospodina Chena

Gospodin Chen je praktikant iz mojeg područja koji je umro jer je pogriješio na takav način. Imao je 70 godina. Bio je uspješan u objašnjavanju istine i spašavanju ljudi. Njegova smrt je mojem području donijela određenu štetu. Osjećamo kajanje te priznajemo da smo djelomično i mi krivi jer mu nismo mogli pomoći.

Gospodin Chen je počeo prakticirati Dafa zbog zdravstvenih razloga. Prakticiranjem su njegove bolesti izliječene. Ipak, nakon nekog vremena iste su mu se povratile.

Lokalni praktikanti su mnogo puta s njime razgovarali, slali ispravne misli za njega, ohrabrivali ga. No, on nije mogao razumjeti problem iz perspektive Fa i nije poricao taj progon.

Sin gospodina Chena, koji nije prakticirao Falun Dafa, preminuo je prije nekoliko godina. Gospodin Chen mu je govorio da ponavlja: „Falun Dafa je dobar; Istinitost-Dobrodušnost-Tolerancija su dobre.” Ponavljali su, i gospodin Chen je zamolio Učitelja da spasi njegova sina, ali je on ipak preminuo.

Njegova supruga je podnijela krivčinu prijavu protiv Jiang Zemina, bivšeg lidera komunističkog režima, nakon čega ju je maltretirala policija. Preminula je uslijed karme bolesti.

Karma bolesti, uz smrti sina i supruge, poljuljale su njegovu vjeru u Dafa i sumnja je rasla. Rekao je drugim praktikantima da mu slanje ispravnih misli i čitanje Fa nisu pomogli. Na kraju je čak gajio prijezir u svojem srcu i postupno je prestao činiti tri stvari.

Lokalni praktikanti su bili zabrinuti za njega. Iako su s njime pričali puno puta, nisu mogli otkloniti stav u njegovom srcu. Bolesti su mu se pogoršale. Rođaci su tražili od njega da posjeti liječnike i podvrgne se operaciji. Nakon operacije je rekao drugima da se osjeća mnogo bolje. Vratio se ljudskim predodžbama misleći da je to bila bolest i bio je sretan što je na vrijeme otišao u bolnicu.

Gospodin Chen se osjećao usamljeno nakon što mu je supruga preminula. Prijatelji ne-praktikanti su vršili pritisak na njega da si pronađe djevojku. Počeo je zajednički život s djevojkom i vratio se životu običnih ljudi, poput šetanja psa, trošenju puno novaca na hranu, itd.

Praktikanti su pokušavali s njime razgovarati, govoreći mu da je to opasno, poticali ga da iskorači iz ove zamke i vrati se Dafa.

„Ne mogu živjeti sam”, rekao je praktikantima. „Ako nikoga nema u mojoj blizini, ljudi neće ni znati ako umrem.” Umro je nedugo nakon što je to izrekao.

Prema svemu se odnositi s ispravnim mislima

Nisam htio ispričati priču gospodina Chena jer sam pomislio da bi to moglo narušiti ugled Falun Dafa. No, pomislio sam da bi ista mogla pomoći drugim praktikantima da se probude.

Učitelj je mnogo puta rekao da se prema svemu trebamo odnositi s ispravnim mislima te poricati progon s ispravnim mislima. Veoma su važne naše misli u kritičnom trenutku. Ljudske predodžbe, nedostatak božanskih misli u kritičnom trenutku te čak hranjenje zlih ili pogrešnih misli, veoma su opasne stvari. One odražavaju čvrstoću nečije kultivacije.

Predlažem da praktikanti kojima nedostaju jake ispravne misli uče Fa, posebno knjige Bitno za daljnje napredovanje I, II i III. One će ojačati ispravne misli.

Osoba treba potražiti svoje propuste, pravovremeno ih ispravljajući i odmah odbaciti vezanosti kad ih uoči. Progon će se okončati kada eliminiramo vezanosti i propuste.