Falun Dafa Minghui.org

Najava nove knjige: Hong Yin IV objavljen na engleskom jeziku

(Minghui.org)

Prijevod knjige Učitelja Li Hongzhija, Hong Yin IV, objavljen je na engleskom jeziku 18. januara, na Falun Dafa web stranici www.falundafa.org.

U knjizi se nalaze 141 poema i tekstovi za pjesme koje je napisao Učitelj Li Hongzhi, u periodu od 2004. do 2015.

Hong Yin IV, kao i ostale Falun Dafa knjige, možete besplatno preuzeti s www.falundafa.org.