Falun Dafa Minghui.org

Šta je mladi praktikant video u bici između dobra i zla u drugoj dimenziji

(Minghui.org)

Dok je radio sedeću meditaciju, mladi praktikant, Šijao Či, video je bitku između dobra i zla u drugoj dimenziji:

„Učenici Dafe su izgledali kao božanska bića i vile, tj. vilenjaci. Neki su sedeli na cvetovima lotosa, drugi su jahali na letećim zmajevima. Energija koju su emitovali učenici Dafe se sakupila u ogromnoj kugli svetlosti. Kad praktikanti Dafe nisu bili dobri u slanju ispravnih misli i kad su imali razne misli, emitovana energija je bila vrlo slaba, a svetlosna kugla se smanjivala. U skladu s tim, zlo se ne bi eliminisalo, već bi se podsmevalo, rečima: „Jesi li ti učenik Dafe?“ Ako bi praktikant momentalno korigovao svoje mentalno stanje i skoncentrisao se na slanje ispravnih misli, onda bi emitovana svetlost bila vrlo snažna i svetlosna kugla bi malo porasla. Kad bi celo telo učenika Dafe slalo ispravne misli, ogromna kugla svetlosti bi prišla bliže Zemlji. U ovom času je vrlo blizu Zemlji. Ako učenici Dafe ne postupaju dobro kao jedno telo, ogromna kugla neće se spuštati na niže, već će se udaljavati od Zemlje. Kad ova lopta dospe do Zemlje, to će biti početak Fa-ispravljanja ljudskog sveta.“

„Na kraju Fa-ispravljanja, oni koje su učenici Dafe trebali spasiti objašnjavanjem istine, ali nisu to učinili, gledali su s mržnjom u očima na učenike Dafe. Učenici su bili vrlo žalosni i uzvikivali su: „Žao nam je!“

„Kad učenici Dafe objašnjavaju istinu, oni koji se sete reči ’Falun Dafa je dobra, Istinitost-Blagost-Trpeljivost su dobri’ mogu otići na drugu stranu, preko zlatnog zida. Na drugoj strani je divno. Oni koji ne znaju istinu, neće proći, čak ni ako pokušaju da probiju zid.“

Učenici Dafe moraju imati bistar um. Moraju eliminisati zlo ispravnim mislima, probiti se kroz smetnje, slati ispravne misli i biti dobri u spašavanju živih bića!