Falun Dafa Minghui.org

Probiti se kroz osećanja

(Minghui.org)

Uvek sam smatrala da dobro prolazim test osećanja. Sve dok se ponovo nisam zaljubila, nisam shvatila da se i dalje ne kultivišem dobro. Nedavno sam doživela još jedan test osećanja. Ranije sam smatrala da sam dobra na tom polju i da neće biti problem ako se ponovo sretnem sa sličnom situacijom. Ali sada vidim da stvarnost nije onakva kao sam je ja videla. (Naravno, Dafa ne kaže da praktikanti ne treba da se zaljube, ili da stupaju u brak. Od nas se zahteva da se u našoj kultivaciji što više saobrazimo sa ljudskim društvom. Ali u dubini srca, mi znamo imamo li vezanost, ili ne.)

Svaki put kad bih iskusila test osećanja, nakon pogleda unutar, uvek sam pomišljala da sam pronašla koren problema. Međutim, svaki put sam nalazila samo deo problema i nisam dosezala do korena. Stoga, svaki put kad bi naišao test osećanja, ja sam se pitala zašto se isti problem ponovo pojavljuje. Jedino što je svaki put drugi muškarac bio u glavnoj ulozi. Znala sam da se u nečemu ne kultivišem dobro i ponovo sam živela u svom svetu mašte. Tako je, shvatila sam da sam živela u svetu mašte i da sam pronašla koren problema.

Jednog dana mi je prijateljica pomenula da jedna praktikantkinja u njenom kraju takođe prolazi kroz test osećanja i da je ona otkrila da su osećanja vezana za njenu težnju „slavi“. Bila sam zbunjena i nisam shvatala kako bi osećanja i slava mogli biti u vezi. Onda smo započeli diskusiju…

Kakva je veza između slave i osećanja? Praktikantkinja je rekla da je njen razlog što joj se dopada dati muškarac to što kad ona iskaže svoje misli, one nailaze na njegovo odobravanje. Tako je počela da ima težnju slavi. Jednom kad je težnja nastala, njoj se činilo da su je druga osoba smatra važnom, pa je počela da ima sentimentalna osećanja prema toj osobi.

Čuvši ovo, osetila sam da imam nešto zajedničko s ovim. Zapravo, moja težnja slavi je vrlo jaka. Često imam osećanje gordosti dok sam u komunikaciji. Neke ideje koje predložim impresioniraju druge i nailaze na pohvale. Pohvale bi trebalo da se smatraju testovima za praktikante, pa ovo razotkriva moju vezanost za hvalisavost.

Umirila sam se i pokušala da pogledam unutar u potrazi za sklonošću ka slavi. Dok sam dalje i dalje tragala, shvatila sam da su mnoge od mojih tzv. ideja samo ljudske predstave. Jesu li zaista dovoljno vredne da me zadovolje? Kad su me prijatelji i drugi ljudi hvalili, budila se moja sklonost ka težnji slavi. Kad bih upoznala nekog ko mi se dopada i on bi me hvalio, bila bih jako zadovoljna, i tako bih počela da živim u svom svetu mašte. Pošto sam ih bliže osmotrila, sve su to bile ljudske vezanosti. Koliko god bila dobra moja ideja i koliko god je uverljivo moje objašnjenje, sve to je samo nešto unutar principa nivoa običnih ljudi.

Bez iskakanja izvan principa na površini ljudskog sloja, nećemo uspeti da pronađemo uzrok svojih problema. To je ono gde nisam mogla da se probijem. Otkad sam promenila svoje stanovište, imam drugačije misli naspram osećanja. Takođe sam zapazila da čak ni za praktikanta nije lako osloboditi se ljudske predstave. Čak nam je teško da zapazimo da su naše misli jedna vrsta predstave. Mi praktikanti neprekidno treba da se probijamo kroz sve vrste predstava. Osećanja su takođe vrsta predstave. Iako smo i dalje u kultivaciji, ako ne shvatamo svoj problem, naše predstave će lako izvršiti uticaj na nas. Predstava može da utiče na misli osobe, a misao može da utiče na njeno ponašanje, i ono čega treba da se oslobodimo su slojevi na slojevima različitih predstava i korena naših vezanosti.

Učitelj nas smatra budućim prosvetljenim bićima. Mi neprekidno treba da dižemo svoje standarde ponašanja i razmišljanja. Ako merimo sebe naspram najviših ljudskih moralnih standarda, to će se i dalje uklapati samo u ljudske principe, koji su zahtev za ljudska bića. Šta je sa prosvetljenim bićem? Ponašanje i misli prosvetljenog bića definitivno treba da dospeju dalje nego ljudske. Zato shvatam da suočena sa osećanjima, treba racionalnije da razmišljam: zašto sam kročila na put kultivacije Falun Dafe? Da li stalno sebe smatram praktikantom, strogo uzimajući svoje ponašanje i oslobađajući se vezanosti? Da li sam se potpuno predala kultivaciji i spašavanju živih bića?