Falun Dafa Minghui.org

[Proslava Svjetskog Falun Dafa dana] Falun Gong u mom selu

(Minghui.org)

U mome selu živi oko 700 ljudi. Nakon što je Falun Gong (poznat i kao Falun Dafa) prvi put bio predstavljen javnosti u Changchunu u provinciji Jilin 1992. godine, oko 70 nas ga je počelo prakticirati. Uprkos progonu koji je zatim uslijedio, nas četrdesetak je odbilo da ga se odrekne.

Kada je progon počeo, naše je selo bilo jedno od najtežih pogođenih u regionu. Od starijih ljudi do djece skoro svi praktikanti su bili u pritvoru ili im je nekada priječeno s vremena na vrijeme. Čak i praktikanti od 70 godina nisu bili izuzetak.

Ali, kako je vrijeme prolazilo, ostali stanovnici su vidjeli naše ponašanje i počeli da se slažu sa Falun Gongom.

Izjava partijskog sekretara sela: "Mi ćemo izgraditi veliku kuću za [ljude koji rade Falun Gong] vježbe"

Kada je jedan stanovnik otišao u lokalnu policijsku stanicu radi nekih dokumenata, jedan ga je policajac upitao: "Čuo sam da u vašem selu ima mnogo Falun Gong praktikanata." Da li je to istina?"

"Da", odgovorio je. "I ne samo to, svi ih vole." Ako policija ikada dođe u selo hapsiti praktikante, mi to nećemo dozvoliti. "Službenik ga je onda je pitao: "Zašto ne?"

Onda mu je ovaj čovjek ispričao slijedeće. Bila je zima i oko tri ili četiri stope snijega su blokirale put. Bio je ostalo samo dva dana do isteka roka za predaju žetve, a vozilo nije moglo izaći iz sela zbog visokog snijega. Ako bi rok bio propušten, selo bi onda bilo kažnjeno i njegov fond za obrazovanje bi bio umanjen. "Neko je pokušao da preveze žito volovskom zapregom, ali su se kola zaglavila u snijegu. Vozač je toliko tukao vola pokušavajući da izađe iz snijega da je gotovo ubio vola", objasnio je taj čovjek.

Sekretar partije je bio toliko zabrinut da je pomoću javnog razglasa pozvao sve članove Partije i Omladinske lige da izađu i čiste snijeg. Ali se niko nije pojavio. Umjesto toga, praktikanti Falun Gonga, od tinejdžera do onih u 70-im godinama, su svi izašli i očistili put.

"Kada su konačno uspeli da spreme pošiljku žita, svi su bili sretni i pokazivali praktikantima podignutim palčevima znak odobravanja. Samo razmislite o ovome: Zašto se ne bismo zahvalili Falun Gongu?"

"Sekretar partije je također bio dirnut. Snimio je sliku o očišćenog putu i rekao: 'Kad budemo imali novac u budućnosti, izgradit ćemo veliku kuću za [ljude da u njoj rade Falun Gong] vježbe.'"

"A to je samo jedan primjer. Ranije ove godine, most na zapadnoj strani sela se srušio zbog lošeg održavanja. Ljudi na tom kraju su se veoma zabrinuli da neće biti u stanju posijati svoje usjeve na vrijeme. Još jednom su praktikanti Falun Gonga priskočili u pomoć. Na sopstveni su trošak prevozili građevinski materijal na vlastitim vozilima i popravili most. Poljoprivrednici su tako mogli na vrijeme posijati svoje sjeme.

"Svi znamo da su praktikanti Falun Gonga fini ljudi sa dobrim srcima. Mislite li da bi komunistička partija ikada učinila nešto slično?"

Policajac se nasmiješio i nije rekao ništa.

Štand za prikupljanje potpisa

Nakon što je jedan ljekar u selu počeo prakticirati Falun Gong, ne samo da je pacijentima pružio bolju usluge već je i pomogao onima koji to sebi nisu mogli priuštiti. Svi su za to znali. Nakon početka progona, ovaj praktikant je bio uhapšen i upućen u gradski pritvorski centar. Više je od 90% stanovnika sela potpisalo peticiju kojoj svjedoče o njegovom dobrom karakteru i zahtijevaju njegovo puštanje zato što je nedužan.

Biro 610 je poslao svoje agente u selo da pokušaju zaustaviti napore seljana, ali ih niko nije slušao. "Mi to radimo zbog dobrote naših srca - to je naša vlastita ideja", objasnio im je jedan stanovnik.

Posle hapšenja jednog drugog praktikanta, jedan je mještanin otišao iz policijske stanice u Biro 610, pokušavajući da obezbijedi oslobađanje praktikanta. Iz televizijskog programa NTD koji je gledao, je saznao da je Falun Gong dobro primljen u cijelome svijetu. Uz to su praktikanti uvijek tako ljubazni i spremni pomoći.

Šef Biroa 610, koji ga je slušao, zapitao ga je: "Da li ste i vi praktikant Falun Gonga?"

Čovjek mu je odgovorio: "Svi mi znamo da je Falun Gong dobar i želimo ga prakticirati, ali ja nisam dovoljno dobar." "Rekao mu je da prakticiranje Falun Gonga podrazumijeva da se neko ne brani kada bude napadan ili kritikovan." "Ja tako ne mogu postupati, jer čak ne mogu ni prestati pušiti i piti", dodao je on. "Ali da budem iskren, Falun Gong je zaista dobar."

Šef kancelarije je bio veoma uznemiren i otišao je bez riječi.

Seoski šef pomaže pritvorenim praktikantima

Četiri su starije žene ustale vrlo rano i postavljale transparente o Falun Gongu duž puta sve do sjedišta seoske uprave. Novoimenovani partijski sekretar sela ih video i kontaktirao policijsku stanicu kako bi ih uhapsili.

Kada je policija došla, žene su počele da im govore o Falun Gongu i koliko su imale koristili od prakticiranja. Okružilo ih je mnogo ljudi da bi ih slušali. Jedan im je policajac preporučio da odu u policijsku stanicu i da tamo nastave razgovarati. Znajući da je upravnik policije također nov i da je potrebno da čuje ono što su imale da kažu, žene su se s time složile.

U stanici su nastavili razgovarati o Falun Gongu. Kada su im policajci zatražili otiske prstiju kao dokaz hapšenja, žene su odbile sarađivati, rekavši da su nevine. I zaista, službenici nisu mogli dobiti otiske njihovih prstiju čak i kada su pokušali. "Pa dobro, pretpostavljam da su ovi praktikanti Falun Gonga veoma posebni zato što jednostavno ne možemo dobiti njihove otiske prstiju."

Baš tada se pojavio seoski šef i počeo razgovarati sa upravnikom policijske stanice. Rekao je da žene nisu učinile ništa loše. "Sve će biti u redu ako ih pustite." Međutim ako ih zadržite, šta će biti ako svi praktikanti Falun Gonga iz sela odu u Peking protestovati?"

Ubrzo nakon toga, sve su žene bile puštene.

Više je od 90% ljudi napustilo partijske organizacije

Nakon objavljivanja devet 'Komentara o Komunističkoj partiji' 2004. godine, u Kini je počeo veliki pokret za napuštanje organizacija komunističke partije. To se dogodilo i u našem selu.

"Vjerujem u ovo što govore ovi praktikanti. Partija je ta koja proganja Falun Gong i izmišlja laži da ga okleveće", rekao je jedan seljanin. "Slažem se", rekao je drugi. "Svi smo vidjeli kako je prakticiranje poboljšalo njihovo zdravlje i pomogao da budu uviđavni prema drugima."

Jedan po jedan su bili voljni da napustiti organizacije komunističke partije. Neki su odlazili u domove praktikanata da to učine, neki su sa sobom doveli svoje prijatelje jer su htjeli da to isto i oni učine. Partijski sekretar sela se također složio da napusti Partiju. Jedan stariji čovjek, koji je za sebe tvrdio da je "tvrdokorni komunist", se složio rekavši: "Izgleda da je sa partijom gotovo. Ne želim više biti u njenim redovima."

Više od 90% stanovnika u mom selu su sada prekinuli veze sa Partijom. Kada idu na posao, mnogi sa sobom nose amajliju "Falun Dafa je dobar".

Tipična Falun Dafa amajlija iz Kine. Na njoj piše: "Falun Dafa je dobar, Istinitost – Dobrodušnost –Tolerancija su dobri."

Mnogi stanovnici su bili blagoslovljeni zbog svoje hrabrosti u podršci za Dafa. Nekoliko njih su se jednoga dana odvezli kolima u grad da kupuju. Na povratku su se kola prevrnula u jarak pokraj puta ali su svi bili dobro. Jedan stanovnik sela koji je pomogao praktikantima da zaštite Falun Gong knjige nakon početka progona je imao neobično iskustvo. Na gradilištu na kome je radio je pao sa 7. sprata. U komi je bio dvije nedjelje ali se čudom oporavio.

Policijski službenik: "Falun Gong će biti oslobođen optužbi"

Mnogi stanovnici idu na ulične sajmove. Falun Gong praktikanti također idu tamo da distribuiraju materijale i pitati ljude da li žele da napuste partiju.

Jednog dana neko je požurio da ih dojavi u policijsku stanicu. "Vidio sam nekoliko praktikanata kako na tržnici dijele brošure. Kako to možete dozvoliti? Idite ih uhapsiti!"

Jedan mu se policajac nasmijao kazavši: "Smirite se. Izgleda mi se da će Falun Gong vrlo skoro biti oslobođen optužbi."

Rođak praktikanta koji je bio svjedok ovog događaja je rekao je da mnogi policajci često čitaju Falun Gong materijale, znaju sve o progonu i ne žele više da učestvuju u politici progona.

Muzika za vježbu se ponovo čuje

Prije nego što je Partija zabranila Falun Gong, muzika za vježbu se čula svako jutro na mnogim mjestima u selu. Ali je to prestalo narednih 10 godina.

Prije oko četiri godine, neki praktikanti su ponovo počeli vježbati na otvorenom. Oni se također sastaju da čitaju Falun Gong knjige, naročito tokom ljeta. Povremeno, prolaznici svrate do njih da vide šta oni rade.

(Napisano na poziv Minghui sajta “Proslava Svetskog Dana Falun Dafe” 2018.)