Falun Dafa Minghui.org

Borba protiv smetnje zla tokom teškoće s bolešću

(Minghui.org)

Imam 53 godine i počela sam da vežbam Falun Dafu 1996. U januaru 2018 sam doživela teškoću s bolešću, koja je postala borba na život i smrt protiv smetnje zla. Tokom ovog vremena sam čvrsto verovala u Učitelja Lija i Dafu i na kraju sam prebrodila progon zla. Želim da podelim svoje iskustvo.

Pojava simptoma bolesti

Jedne večeri, posle slanja ispravnih misli u 18h i večere, počela sam da osećam mučninu. Ostalo mi je još vremena pre polaska na grupno učenje Fa, pa sam odlučila da malo prilegnem. Ali kad je bilo vreme da se krene, počela sam da povraćam, da osećam slabost i groznicu. Tada nisam imala dovoljno ispravnih misli, pa sam odlučila da preskočim učenje Fa.

Sutradan više nisam povraćala ali sam se i dalje osećala slaba i u groznici. Iskašljavala sam puno šlajma, i dok sam se okretala u krevetu, u grudima sam osećala cepanje. Mogla sam samo sporo da hodam i nisam imala energije da radim vežbe. Trećeg dana sam rekla sebi: „Ne smem zapostaviti učenje Fa i vežbanje.“ Tako sam počela da radim vežbe jednu za drugom, sa pauzama između. Ali moje stanje se nije popravljalo, i nisam mogla skupiti snage čak ni da jedem. Postala sam toliko slaba i bez daha da više nisam mogla da se popnem uz stepenice, niti da ponesem svog unuka.

Posle sam počela da pljujem krv. Nečista misao mi je isplivala u umu: „Tvoja pluća otkazuju.“ Pomislila sam: „Ja nemam srce, ni pluća, jer moje telo je sačinjeno od visoko energetske materije.“ Zatim je zlo proizvelo simptome raka moje desne dojke i reklo mi: „Imaš rak dojke.“ Odgovorila sam: „Prestani da stvaraš iluzije. Ja nemam bolest u svom telu.“

Učitelj Li je rekao:

„Mi ovde ne praktikujemo či – nema potrebe baviti se sličnim stvarima sa niskog nivoa; mi ćemo vas pogurati dalje od toga i pomoći vašem telu da dos¬tigne stanje bez bolesti.” (Džuan Falun)

Smetnja zla je uporna

Ali zlo je bilo uporno: „Treba da ideš u bolnicu!“ Rekla sam zlu: “Moj Učitelj je rekao: „Kako obični ljudi mogu lečiti bolesti božanskim bićima?“ (Predavanje Fa u Los Anđelesu, 2006)

Recitujući Fa, slala sam ispravne misli da uklonim simptome raka dojke, koje je proizvelo zlo. Na kraju su simptomi raka nestali, ali moji ostali simptomi su se pogoršali i naredna dva dana sam pljuvala krv.

Tokom ovog vremena, smetnja je postala gora. Zlo mi je reklo: “Ma, samo odustani od te prljave ljudske kože.“ Odgovorila sam: „Mada ova ljudska koža ne izgleda sjajno, ona je meni dragocena. I dalje moram da vežbam vežbe, transformišem visoko energetsku materiju, ispunim se i vratim se kući s Učiteljem Lijem!“ Zlo je onda reklo: „Tvoj kolega praktikant, koji je umro od karma-bolesti, je već otišao. I ti treba da ideš.“ Odgovorila sam: „To je njegov put. Ja moram slediti Učitelja do samog kraja.“

U tom času sam se setila reči Učitelja:

„...tokom perioda Fa-ispravljanja, učenici ne smeju otići pre nego što se završi Fa-ispravljanje“ (“Učenici Dafe iz doba Fa-ispravljanja“ iz Bitno za dalje napredovanje II).

”Ono što je bitno za kultivatore su ispravne misli. Kada imate jake ispravne misli, možete se oduprijeti bilo čemu i učiniti bilo što. To je zbog toga što ste vi kultivatori: netko tko je na putu do božanstva i tko nije kontroliran faktorima običnih ljudi niti principima niskog nivoa. ” (Predavanje Fa u Los Angelesu)

Nakon recitovanja ovih reči, rekla sam zlu: „Čulo si šta je rekao Učitelj Li. Mene ne kontrolišu faktori običnih ljudi, tj. principi običnih ljudi.“ Zato me ne brinu rađanje, starost, bolest i smrt.“

Malo kasnije, zlo se vratilo i reklo: „Tvoj primordijalni či je oštećen. Setila sam se da je Učitelj rekao: „...primordijalni či može ukloniti samo neko sa moćima na visokom nivou.” (Džuan Falun).

Zato sam rekla zlu: „Niko me ne sme taći. Imam Učitelja i imam Fa, moj Učitelj je čak stvorio univerzum.“ Zatim sam recitovala tekst iz Lunju: „Dafa je mudrost Tvorca. To je temelj stvaranja, ono na čemu su sazdana nebesa, zemlja i univerzum.“ (“Lunju” iz Bitno za dalje napredovanje)

Posle toga sam poslala ispravne misli: potpuno eliminisati sve te loše misli!

Ojačati ispravne misli

Kad sam prvi put počela da osećam karma-bolest, nisam istinski provodila vreme šaljući ispravne misli da ispravim svoje stanje, niti sam ozbiljno učila Fa. Samo sam to radila formalno i nisam bila iskrena. Posle nekog vremena sam shvatila da nedrim zlo, i nisam mogla da prihvatim da me neprekidno progoni. Pošto sam u to doba stanovala kod mog sina, odlučila sam da se vratim svojoj kući.

Sutradan sam sela i ozbiljno slala ispravne misli, ali nisam mogla da se umirim. Onda sam pomislila na stih Učitelja: „Fa može ojačati ispravne misli” (“Odagnajte smetnju” iz Bitno za dalje napredovanje II).

I tako sam pola sata učila Fa i slala ispravne misli pola sata. Menjala sam između ova dva celog jutra. Šaljući ispravne misli, zamolila sam Učitelja Lija da ojača moje ispravne misli: „Ja sam učenik Učitelja Lija i ja kultivišem zakon univerzuma, koji ispravlja sve nečiste stvari. Kroz kultivaciju Falun Dafe mogu da korigujem svoje vezanosti običnog čoveka i greške. Neću dopustiti starim silama da me ometaju ili da me progone – samo Učitelj može da odredi moju sudbinu!“

Poslepodne sam stala da se odmorim. Zlo se vratilo da ometa: „Ti ne možeš da održiš svoj nivo šinšinga i treba da prestaneš da se kultivišeš.“ Zatim sam recitovala Fa: “... to su i dalje ljudska bića koja se kultiviraju. Dobre strane su božanske i odijeljene su, pa se ljudske vezanosti i dalje pokazuju.” (“Predavanje Fa na konferenciji u glavnom gradu SAD” iz Predavanje Fa na konferenciji VII), i “Celokupan proces kultivacije je neprekidno oslobađanje od ljudskih vezanosti.“ (Džuan Falun).

Rekla sam zlu: „Kultivisaću se pod Učiteljem Lijem sve do kraja. Hoću li uspeti ili ne, to je do Učitelja, a ne do vas!“ Nastavila sam da učim Fa i šaljem ispravne misli s mojim mužem. Konačno sam stala u 17h. U tom času se u mom umu materijalizovala misao: „Sutra ćeš biti dobro.“ Odgovorila sam u mislima: „Ako je to Učitelj Li, onda ti hvala, Učitelju. Ako je zlo, onda prestani da igraš svoje igre. Jedina stvar koja te čeka je eliminacija.“

Sutradan sam prestala da povraćam krv. Međutim, i dalje sam se osećala slaba i sporo sam se kretala. Rekla sam sebi: „Moje telo je sačinjeno od visoko energetske materije, pa zašto sam još uvek u ovom stanju? Nije li to suprotno od Učiteljevih učenja?“ Setila sam se šta je rekao Učitelj Li:

„...osetićete da su vam tela lagana, kao da gazite po vazduhu. Ranije ste se zamarali posle nekoliko koraka, ali sada je lako koliko god daleko išli. Dok vozite bicikl, kao da vas neko gura, i više se ne umarate penjući se uz stepenice – bez obzira na broj spratova. Garantujem da je tako.” (Džuan Falun)

Poslala sam ispravnu misao da momentalno eliminišem ovo abnormalno stanje, i našla sam da mi je telo ponovo puno energije i da mogu brzo da hodam.

Kad sam se oporavila, počela sam da izlazim napolje bez pomoći muža. Odbijajući da se preda, zlo mi je reklo: „Ha! Izlaziš sama. Ti si mrtva!“ Hteli su da me iskoriste. Rekla sam im: „Vi ste ti koji su mrtvi! Mene štiti Učitelj Li, niko mi ništa ne može!“

Recitovala sam učenje Učitelja: „Moji koreni su duboko usađeni u uni¬ver¬zum i ako bi neko mogao da ti naudi, naudio bi i meni. Prosto rečemo, taj bi mogao nauditi celom univerzumu.” (Džuan Falun) Kad je zlo videlo da me ne može dotaći, prestalo je da pravi smetnje.

Pogled unutar nakon teškoće

Ova teškoća je trajala mesec i po dana, i za to vreme nisam kako treba pogledala unutar. Tokom teškoće se nisam brinula mogu li da je prevladam ili ne. Takođe sam odbila da stare sile dobiju oslonac u svom progonu, i imala sam veru u neizmernu moć Učitelja Lija i Dafe. Pošto sam prebrodila teškoću, počela sam da gledam unutar. Pošto sam bila vrla zauzeta brinući o starijima, nisam ozbiljno učila Fa nekoliko prethodnih meseci, i nisam održavala ispravne misli. Šta više, čak sam praktično prestala da objašnjavam istinu. S vremena na vreme nisam bila skoncentrisana dok sam učila Fa, ili nisam održavala svoj šinšing šaljući ispravne misli. Ukratko, ova nedaća je nastala zbog toga što nisam bila marljiva.

Učitelj Li nam je rekao:

“Kad se jave ispravne misli, ništa ne može blokirati vaš put. Zato najviše smetnji imaju i najgore se progone pre svega učenici koji nisu bili mnogo marljivi, koji ne uče Fa dovoljno često, ili čije su misli na drugoj strani dok uče Fa. Uvek je to slučaj. Učenici Dafe koji su se dobro kultivisali, međutim, uistinu ne mogu imati smetnje—čak ni najmanje. Osim toga, njihove ispravne misli su jake, i oni istovremeno pomažu drugima. Oni zbilja pomažu Učitelju da ispravi Fa.” (“Fa predavanje na konferenciji u Njujorku 2010” iz Predavanje na konferenciji XI)

Ovaj put sam uspela da prevladam karma-bolest i smetnju zla, i to u potpunosti zahvaljujući milostivoj zaštiti i podršci Učitelja, kao i neizmernoj moći Dafe. Zbilja sam osetila veličinu Fa i Učitelja! Imati veru u Učitelja i Dafu je jedini način da se istinski prevlada karma-bolest.