Falun Dafa Minghui.org

Čarobni alat „preuzimanja odgovornosti"

(Minghui.org)

Htio bih podijeliti iskustvo koje sam imao nakon prosvjetljenja u Fa princip iz Zhuan Faluna. Nedavno sam imao viđenje nebeskim okom u vezi alata koji nam je dao Učitelj - čarobni alat - koji ja nazivam „preuzimanje odgovornosti."

Kad sam čitao četvrtu lekciju u Zhuan Falunu, pročitao sam sljedeću rečenicu:

„Ljudi su danas upravo takvi i kada se nešto dogodi, najprije će odbaciti odgovornost od sebe, bez obzira na to jesu li u krivu.“

Odjednom sam shvatio da sam izbjegavao mnoge odgovornosti u mojoj kultivaciji. Ovo mi je bilo veliko otkriće, jer me stavilo na istu razinu kao i osobu u Zhuan Falunu koja je optužila stariju ženu da „ne gleda kamo ide" kad ju je udario automobilom. Prosvijetlio sam se u princip da ne bismo nikada trebali pokušati odbaciti odgovornost od sebe dok se kultiviramo, a to uključuje i odgovornosti koje dolaze u objašnjavanju istine, kao i odgovornosti u našem osobnom životu.

Nadalje, vidio sam svojim nebeskim okom, da je ovaj čarobni alat nazvan „preuzimanje odgovornosti", izgledao poput plamenog štapa ili štapa s puno struje koja prolazi kroz njega. Bojao sam se uhvatiti štap jer je izgledao opasno, ali kad sam ga zgrabio, toplina i struja prolazili su kroz moje tijelo, galvanizirajući ga i spaljujući svu karmu i sve loše supstance vezanosti. Što sam čvršće držao plameni štap, to je više moje tijelo bilo ojačano i pročišćeno.

Po mom razumijevanju, sve odgovornosti u našim dimenzionalnim poljima su baš kao ovaj plameni štap. Bojimo se preuzeti odgovornosti jer izgledaju opasno ili bolno, ali zapravo su sve to alati koje nam je dao Učitelj, kako bi nam pomogao ispraviti Fa i pročistiti naša tijela. Čvrsto i iskreno trebamo zgrabiti naše odgovornosti, a ne izbjegavati ih!

Drugi princip u koji sam se prosvijetlio bio je da bih trebao biti poput gospođe koju je udario automobil u Zhuan Falunu i ne bih se trebao raspravljati ili osjećati ogorčeno kad drugi ljudi prebace odgovornost na mene. Ako je netko grub prema meni ili me nepošteno tretira, ja bih trebao preuzeti odgovornost za njihovo djelovanje, gledajući u sebe kako bih pronašao svoje nedostatke. To su također dobre stvari koje nam je dao Učitelj.

Osjećam kako se moje tijelo širi i postaje jače u drugim dimenzijama kada preuzimam odgovornost za stvari. Kad kažem: „Iskreno prihvaćam odgovornost za sve unutar mojeg dimenzionalnog polja", osjećam da je moje tijelo veoma visoko i ogromno, moje ispravne misli ojačaju i mogu ispraviti stvari unutar mog dimenzionalnog polja. Također mogu ustrajati i imati više izdržljivosti kada se suočavam s nevoljama u mojoj kultivaciji.

Ovo je moje osobno razumijevanje koje je ograničeno mojom razinom. Molim Vas, suosjećajno ukažite na bilo kakva nerazumijevanja koja mogu imati.