Falun Dafa Minghui.org

Poziv na dostavu iskustava za 15. Kinesku Fahui na Minghui.org

(Minghui.org)

Ovim putem pozivamo praktikante u Kini da počnu slati iskustva povodom održavanja 15. Kineske Fahui na Minhhuiju.

U „Fa predavanje u Vašingtonu 2018“

Učitelj kaže:

„Prebrodili ste najteži deo putovanja, prošli kroz najteži period. Naravno, ići dobro svojim putem – to je lakše reći nego izvesti, znam. Ali koliko god moglo biti teško, to je ono zbog čega ste došli ovamo. Koliko god teško bilo, to je vaša moćna vrlina. („Fa predavanje u Vašingtonu 2018.” Prevedeno na srpski jezik)

Kao kultivatori, svi znamo da su Dafa učenici prošli već devetnaest godina kultivacije u periodu Fa-ispravljanja, pod zaštitom Učitelja. Ono što smo žrtvovali i postigli u devetnaest godina je izuzetno dragocjeno. Devetnaest godina nije kratki vremenski period u životu osobe, ali su one samo kratak trenutak u našim beskrajnim životnim ciklusima. Toliko smo pretrpjeli u prošlim životima samo da bismo osigurali priliku da danas dobijemo Fa, kultiviramo se i pomažemo Učitelju u Fa-ispravljanju. Dok vrijeme teče mi ne smijemo podbaciti u vlastitoj kultivaciji. Ne smijemo zaboraviti ni naše zavjete i prvobitnu namjeru dok se suočavamo sa iskušenjima društva o ugledu, interesu i osjećajima, kao ni sa uticajem haosa u svijetu. Za nas je imperativ da redovno dijelimo razumijevanja o tome kako nastaviti dobro ići putem kultivacije i kako dobro raditi tri stvari koje Učitelj traži od nas, kao i to kako se oduprijeti svakodnevnim svjetovnim plimama. Samo dijeleći iskustva možemo jedni druge ohrabriti da se poboljšamo.

Nadamo se da će svaki praktikant iz matice Kine cijeniti ovu priliku za kultivaciju koju pruža Kineska Fahui na Minghui.org i da će napisati lično iskustvo o kultivaciji u periodu Fa-ispravljanja, opisati svoj put u poboljšanju xinxinga i svoje ispravno prosvjetljivanje u Fa principe. Radujemo se što ćemo imati priliku vidjeti da su svi postali zreliji i da se bolje kultiviraju dok se pripremaju za učestvovanje u Kineskoj Fahui na Minghuiju.

Da bi se poboljšala čitljivost tekstova, podnesci bi trebali izbjeći preopširno obrađivanje teme, treba se izbjegavati korištenje praznih riječi i otvorenih primjedbi i uzdržati se od korištenja već objavljenih članaka ma Minghuiju za potvrđivanje samog autora. Dužina svakog podneska treba biti ograničena na 2.500 - 5.000 riječi. Naslovi trebaju biti upečatljivi i reflektovati namjeru teme članka. Kod dugačkih podnesaka treba se razmotriti dodavanje podnaslova za pojedine pasuse.

Premda su podnesci dostavljeni na Minghui namijenjeni Dafa praktikantima, mi imamo i čitaoce koji nisu praktikanti. Autorima savjetujemo da imaju u vidu uticaj njihovih članka za objašnjavanje istine na obično ljudsko društvo.

Nadamo se da će još više praktikanata sa entuzijazmom učestvovati u ovom događaju, ali također predlažemo da ne pišete članke u kojima se iznosi samo nekoliko usputnih zapažanja da bi na taj način učestvovali samo radi učestvovanja. Molimo da unesete svoje srce u pisanje članaka i da se fokusirate na njihov kvalitet. Molimo, cijenite vrijeme koje će kolege praktikanti uložiti na kucanje, podnošenje i pregled vaših članaka. Čak i ako ne budemo u mogućnosti da ih objavimo tokom trajanja Fahui, članci visokog kvaliteta će biti objavljivani na opštu korist svih čitalaca Minghuija u kasnijem periodu.

Radujemo se saradnji sa praktikantima iz matice Kine i želimo da Fahui postigne veliki uspeh.

Napomene za podnošenje članaka:

1. Podnesci se primaju od 8. avgusta do 15. septembra 2018.
2. Ovaj se poziv za dostavu članaka odnosi samo na Dafa učenike iz matice Kine.
3. Prilikom pisanja, koordinisanja i slanja članaka, molimo vas da i dalje obraćate pažnju na sigurnost.
4. Kod slanja članaka uz korištenje internog e-mail računa web stranice, molimo vas da naznačite region iz kojeg potičete.
5. Molimo vas da pri slanju navedete: „Dostava članka za Fahui" kako biste olakšali rad urednicima.
6. Molim vas da članke šaljete na sljedeću e-mail adresu: fahui @ minghui.org

Urednici Minghuija