Falun Dafa Minghui.org

Obavijest: Kultivacija i razumno spašavanje ljudi

(Minghui.org)

Dok se bliži 13. svibanj, svjetski Falun Dafa dan, nekoliko praktikanata u Kini je pozvalo sve da, između ostalog, javno izvode vježbe u Dafa kostimima, da drže Fa-konferencije na razini provincija, gradova i okruga i da se održavaju proslave. Razumljivo je da Dafa učenici imaju želju da javno proslave 20. godišnjicu javnog predstavljanja Dafa, ali budući da progon još nije okončan, nije razumno ovo raditi u Kini. Kritična stvar u ovom trenutku je fokus na vlastitu kultivaciju i spašavanje ljudi.

Nadamo se da praktikanti širom Kine mogu, kao uvijek, nastaviti sa objašnjavanjem istine, razotkrivanjem zla i spašavanjem svih bića na razuman i temeljit način te da neće, na osnovu vlastitih razumijevanja, mijenjati ono što praktikanti trebaju raditi, idući čak do zanemarivanja sigurnosti praktikanata pozivanjem drugih da promijene način objašnjavanja istine.

Falun Dafa Udruga
8. travnja 2012.