Falun Dafa Minghui.org

Život i smrt

(Minghui.org)

U „Predavanju Fa na Fa konferenciji u Atlanti 2003," naš cenjeni Učitelj je rekao:

„Čak mogu da povratim prvobitnu materiju bića i faktore koji više nikad ne bi postojali, da povratim faktore koji su prvobitno sačinjavali njihovo biće, i povratim sve faktore koji su ih načinili, onako kakvi su bili, i mogu da eliminišem deo, proces, i istoriju u kojoj je biće grešilo naspram Dafe—mogu da izvedem da se biće ponovo rodi kao da nikad nije prošlo kroz taj deo istorije."

Lično sam iskusio ono čemu gornji pasus Fa uči. Zapisujem ga u nadi da će inspirisati one praktikante koji čine greške.

Pošto nisam mogao jasno da vidim kroz predstave koje su proizvod izopačih osećanja ljudskih bića, zlo je uspelo da me iskoristi, i dao sam zakletvu kakva ne pristaje mojoj poziciji učenika Dafe (Zapisaću konkretne detalje onog što se desilo u posebnom članku). Posle toga, u snu, video sam da su me moji protivnici u bici zarobili i da će me iskoristiti kao taoca da bi u zamenu dobili ono što žele. Rekao sam im da to neće ići, jer moj otac im ne bi oprostio taj postupak. Jedan od njih mi reče: „Čak ni tvoj otac ništa ne može da učini jer ti si se sam zakleo. Čak i ako odlučimo da ti uzmemo život, on tu ništa ne bi mogao!“ (U mom snu, moj otac je bio kralj nebeskog raja, i ja sam po njegovom nalogu došao da pomognem Učitelju u Fa-ispravljanju). Dok je njihov razdragan smeh odjekivao u pozadini, ja sam shvatio da sam vezan zakletvom koju sam dao usled mojih osećanja. U ishodu, sva živa bića koja su me sledila su zbog mene uhvaćena i moji protivnici su ih masakrirali. Prizor je bio toliko mračan, kao da je nebo postalo sasvim crno, a krvi je bilo toliko da je teklo kao reka. Pred sobom sam video nebrojena živa bića. Toliko ih je bilo da je „nebrojeno“ jedina reč koja može opisati koliko ih je bilo, ali nijedno od njih se uopšte nije žalilo. Ona su spremno dala život za mene, iako sam ja taj koji je učinio grešku. Bio sam zapanjen koliko su lako prihvatila svoju sudbinu da budu pobijena, bez da iskažu i najmanji trag zameranja ili žaljenja. Istinski sam shvatio da kao učenik Dafe iz doba Fa-ispravljanja, svaka moja reč i postupak određuju život ili smrt nebrojenih živih bića. Koliko je samo tačno da sebi ne možemo priuštiti jednu jedinu grešku!

Probudivši se, dugo nisam mogao da zaboravim ono što sam u snu video. Rekao sam Učitelju: „Znam da sam učinio grešku. Definitivno ću se popraviti!“

Nakon nekog vremena, tokom meditacije, ja sam ugledao da pošto sam bio dobar, moja živa bića su se ponovo rodila. Rodila su se sa čistotom koja prevazilazi onu koju su imali u prethodnom životu. U srcu sam osetio ogroman mir i spokoj. Iskusivši situaciju života i smrti, istinski sam došao do razumevanja koliko težine nose reči Učitelja, koji je rekao: „Ako si pao, nemoj samo tu ležati " (iz „Objašnjavanje Fa tokom Festivala lanterne na Fa-konferenciji Zapada SAD). Nije strašno pasti. Nije strašno ni pogrešiti. Strašno je ne ustati nakon pada.