Falun Dafa Minghui.org

Priče iz kultivacije Bude Milarepe (6. deo)

(Minghui.org)

Tokom istorije, Himalaji su bili područje sa mnogim kultivatorima. Ljudi su ondje vodili jednostavan, skroman život, ispunjen pesmom i muzikom i poštivali su Buda Fa. Prije skoro hiljadu godina, u ovome kraju je bio jedan kultivator po imenu Milarepa. Dok su mnogi Bude i Bodisatve morali proći kroz mnogo života i prebroditi mnoge nesreće prije kultivacije do ispunjenja, Milarepa je postigao istu moćnu vrlinu u samo jednom životu, a kasnije je postao poznat kao osnivač Bele sekte tibetanskog budizma.

(Nastavak 5. dela)

Milarepa reče: „Kada sam odlučio da se ubijem, lama se užurbano kretao tamo ovamo, govoreći da stanem i molim se učitelju za pomoć. Posle nekog vremena učitelj se odljutio i pozvao Dakmemu. Kad je stigla njegova žena učitelj je pitao gde su Ngokton Chodor i ostali učenici.

Žena reče: „Kad je Ngokton sledio vaša upustva da uzme Naropine ukrase i brojalice, video je Snažnog čoveka da se sprema da počini samoubistvo. Snažni čovek je zatražio od Ngoktona da izvede ritual kako bi oslobodio njegovu dušu od patnje nakon smrti. Sada svi pokušavaju zaustaviti Snažnog čoveka.

Učitelj je bio u suzama kad je to čuo i povikao je: „Kako dobar učenik! Poseduje sve osobine učenika Tajne Mantrayana [Vajrayana], kakva šteta. Jesu li svi ušli?“ Jedan učenik je dotrčao do Ngokton Lame i rekao: Učitelj se razljutio. Poslao me da pozovem tebe i Snažnog čoveka da uđete.

Čuvši ove reči, uspaničio sam se i prekinuo ga: „Bojim se da niko ne bi voleo da uđem. S mojim grehovima, čak i ako je učitelj u dobrom raspoloženju, još nisam dostojan da budem u njegovom prisustvu. Trebam se nakaniti i poći, plašim se da će me jedino grditi i tući.“ Nakon što sam to rekao, nastavio sam gorko plakati . Ngokton Lama reče učeniku: „Idi učitelju i prenesi mu šta je Snažni čovek rekao. Hajde da vidimo da li Snažni čovek može videti učitelja. Moram ostati ovde da se pobrinem za njega. Inače, moglo bi doći do incidenta“. Učenik se vratio i ispričao učitelju sve u detalje. Učiteljeva žena im se pridružila..

Učitelj reče: „Sve što je rekao bila je istina u prošlosti, ali situacija je sada drugačija i ne treba više da se plaši. Ovog puta Snažni čovek će biti moj počasni gost. Dakmema, reci mu da uđe!“ Njegova žena je došla do mene i rekla sa zadovoljstvom: „Učitelj sada ima najbolje simpatije prema tebi. Ovog puta ćeš biti njegov počasni gost i rekao mi je da pođem po tebe. Moraš znati da se nije ljutio na mene. Požuri, budi srećan i uđi.“ Sumnjičav, nisam mogao da verujem svojim ušima. Ušao sam u kuću ošamućen.

Pošto su svi već seli, učitelj reče: 'Što se tiče onog što se desilo u prošlosti niko od nas nije pogrešio. Morao sam da očistim Snažnom čoveku njegovu grešnu karmu, pa sam namerno dao da radi teške poslove i sagradi kuće. Na ovoj način, Visuddhimagga (Put pročišćenja) može očistiti njegove grehe. Ovo je sada završeno, tako da nisam pogrešio. Dakmema je žena i previše mekana, suviše milosrdna, pa je teško kriviti je. Ipak, falsifikovanje pisma je bilo glavno kršenje zakona. Ngokton nije pogrešio, ali treba da mi vratite ukrase i brojanice, a ja ću vam ih dati kasnije. Što se tiče Snažnog čoveka, željan je bio dobiti darmu i iscrpeo je svaki metod da bi dobio. Pa, stvarno, ne mogu ga kriviti.'

'Ngokton nije znao da je to lažno pismo od Dakmeme pa je Snažnog čoveka podučio stihovima i izvodio mu abhisheku. Ovo me učinilo nesposobnim da dam Snažnom čoveku ikakvu patnju. To je bio razlog zašto sam bio besan i ignorisao vaše zahteve. Međutim, molim vas da znate da se ovaj bes razlikuje od besa obične osobe. Sve što se manifestovalo u prošlosti je bilo za darmu. Svabhava (prava priroda) se treba uskladiti sa Bodhi (prosvetljenjem ili buđenjem). Ako ne razumete proces oslobađanja, nemojte razvijati netačno shvatanje. Štaviše, da je moj sin, Snažni čovek, uspeo izdržati devet glavnih patnji, velikih muka, on bi bio oslobođen (što znači nebi se više reinkarnirao unutar šest puteva transmigracije). Bez ograničenja skandhi (elementi koji čine mentalno i fizičko postojanje pojedinca), on bi primio budinstvo. Trenutno, to nije postigao zato što mu je preostalo još malo karme, a sve je bilo prouzrokovano Dakmeminim mekanim srcem.'

'Bilo kako bilo,najveći dio njegove karme je temeljno pročišćen tokom osam glavnih isposništava i bezbroj manjih. Od danas ću ga podržati, izvesti mu abhisheku i naučiti ga stihovima. Preneću mu suštinu najvećih tajni i stihova. Osim toga, obezbediću mu sve uslove da se dobro kultiviše. Snažni čoveče, sada možeš biti sretan!'

„Tad sam pomislio: Je li ovo stvarnost ili je ovo san? Ako je san, nadam se da se nikad neću probuditi. Srcem ispunjenim radošću, briznule su mi suze radosnice poput potoka. Plakao sam kao kad se klanjam pred učiteljem. Njegova žena, Ngokton Lama i mnogi drugi prisutni, pomislili su da je učiteljev način eliminisanja karme bio impresivan. Neki su shvatili da su učiteljevi snaga i milost stvarno ogromni. Neki su pomislili da se učitelj ne razlikuje od Buda. Učiteljeva žena i Ngokton Lama su suosjećali i bili su vrlo srećni zbog mene. U suzama su metanisali učitelju i rekli: 'Zaista želimo da vam se zahvalimo.' Tako smo završili ritual sa srećnim osmehom i suzama.“

Te večeri smo se okupili da obožavamo Budu sa darovima. Nakon što smo završili, učitelj reče: 'Danas ćemo za tebe imati ceremoniju rukopoloženja od pratimoksha zaveta.' Nakon što mi je glava obrijana i odeća promjenjena, učitelj mi reče: 'Tvoje ime je već određeno kada smo se prvi put sreli. U snu sam video učitelja Naropu kako mi daje tvoje ime - Mila Dorje Gyaltsen.' To je postalo moje novo, darma ime. Dobio sam zapovesti od svetovnog čoveka i Bodisatvine zapovesti od učitelja.

Učitelj je zatim ojačao posudu od unutrašnjih darova svojom mentalnom snagom (tajna kultivaciona praksa je sačuvala upotrebu ove darme u ritualima). Iz posude je iznenada emitovalo šareno, jako svetlo, koji su svi mogli videti na ceremoniji. Nakon prestavljanja slatke rose ojačavanja kao vid obožavanja praučitelja i Buda, učitelj Marapa je uzep gutljaj od toga i zatim pružio meni. Završio sam sve u jednom gutljaju. Ovo je sjajna pratitya-samutpada (uslovni nastanak)!

'Moji unutrašnji darovi su jedinstveni i posebniji od četiri tipa abhisheka (vaza abhisheka, tajna abhisheka, pranajama abhisheka, i četiri abhisheka). Obaviću ih za tebe sutra ujutro', rekao je učitelj.

„Sledećeg jutra, na abhisheki je osnovana velika mandala sa 62 božanstava od Chakrasamvara. Otkrivši mandalu, učitelj je rekao: Ovo je površna mandala napravljena od boja u ljudskom svetu. Sada, pogledajte istinsku mandalu! S ovim rečima on je ukazao na prazan prostor. Odmah, videli smo desetine predivnih mesta u Chakrasamvara s dakinima i drugim uzvišenim bićima okolo. Učitelj i Bude rekoše zajedno: Tvoje ime će biti Sherpa Dorje.'

„Učitelj mi je zatim artikulirao Tajnu Tantru, govoreći mi stihove za meditaciju i tajne vežbe. Stavio je ruku na glavu i rekao: 'Sine, kad si prvi put došao znao sam da si ti učenik s urođenim kvalitetom. Noć pre nego što si došao, imao sam san. Taj proročni san je ukazao da ćeš uspeti u Buda darmi. Dakmema je takođe imala sličan san s porukom od dakina. Zato što si ti učenik koji mi je doveo dakine, pozdravio sam te i pretvarao se da orem zemlju.'“

'Popio si vino koje sam ti dao i preorao celokupnu zemlju što je bio znak da ćeš dobiti stihove i dostići Ispunjenje. Kasnije si mi dao bakarnu lampu s četiri ručke kao poklon, što znači da ćeš postati jedan od mojih četiri glavnih učenika. Lampa nije imala oštećenje ili rđu što je nagoveštavalo da ćeš biti bez briga i uživati u toplini Kundalini. Lampa je bila prazna što je značilo da ćeš doživeti nestašicu hrane i gladovati u budućnosti. Da bih pomogao tebi i tvojim učenicima da imate benefite od darme, i da bi učenici što bolje shvatili suštinu stihova, napunio sam lampu uljem i upalio je. Da bih vam pomogao da imate reputaciju što veću i širu kucnuo sam u lampu da jače odzvoni. Da bih vam uklonio karmu morao sam zavesti mir, poboljšati, magnetizovati i potčiniti. Poterao sam te iz reda za abhisheku i učinio sam mnogo nerazumnih stvari prema tebi, ali ti nisi imao loše misli. To znači da ćeš ti i tvoji učenici imati poverenje, marljivost, mudrost, saosećanje i druge kvaifikacije koje učenik treba da ima. S ovim osobinama i bez pohlepe može se izdržati bol i ostati odlučan do prosvetljenja i postignuća Bude. Darma koju te učim usmeno će napredovati i rasti bez ograničenja. Sine, trebao bi biti sretan!'

„Na ovaj način učitelj mi je dao proročanstvo, ohrabrenje, utehu i pohvalu. Od tada sam počeo radosno putovati kultivacijom ispravne darme.“

Rechungpa upita: Učitelju, nakon što ste dobili stihove, da li ste odmah otišli u planine da bi se kultivisali ili ste ostali kod učitelja Marpe?

„Učitelj je tražio od mene da nastavim vežbati na njegovom mestu bez briga. Takođe mi je obezbedio veoma dobru odeću i hranu i rekao da meditiram u miru u pećini iznad litica u blizini sela.“

„Dok sam meditirao u pećini, stavio sam upaljenu puter lampu na glavu. Sedeo bih mirno, bez pomeranja ili napuštanja mesta, sve dok se lampa ne bi ugasila. Na ovaj način sam meditirao celi dan i noć i tako 11 meseci.“

„Jednog dana, učitelj i njegova žena došli su s dobrom hranom iz mesečnog rituala obožavanja. Učitelj reče na ulazu u pećini: Sine, sada si meditirao tačno 11 meseci. Srećan sam što si zadržao toplo sedište i ostao marljiv. A sada, razvali vrata i dođi da razgovaramo. Možeš se odmoriti i podeliti svoje razumevanje sa mnom.“

„Nakon što sam čuo ove reči od učitelja iz unutrašnjosti pećine, rekoh: Ne treba mi odmor, ali ću izaći jer to je učiteljeva zapovest. Kad sam hteo da razbijem vrata postao sam neodlučan, misleći da bi bila šteta prekinuti ovo. Uz to oklevanje, gubio sam hrabrost da srušim vrata. Učiteljeva žena je došla i pitala me: Sine, da li ste srušili vrata?“

„Nemam hrabrosti da to uradim, odgovorih.“

Ona reče: Nećeš biti kriv ni najmanje ako izađeš. To je dubina Tajne Mantrayane. Učitelj je teške naravi tako da je bolje da ne izgubiš sudbinsku predodređenost. Pomoći ću ti da razbiješ vrata, da možeš izaći. Ovim rečima ona je uništila vrata pećine i vratio sam se s njom i učiteljem do hrama.“

„Nakon ulaska u hram, učitelj reče: Sada ćemo mi, otac i sin, izvršiti ritual Abhisamaya (razumevanje darme). Dakmema, molim te, pripremi darove. Za vreme ceremonije, učitelj reče: Sine, sada, koje je tvoje razumevanje stihova? Da li si dobio bilo kakvo ispravno prosvetljenje koje možeš podeliti sa mnom? Ne žuri da mi kažeš.“

„Klečući pred učiteljem s dlanovima sastavljenim u suzama, otpevao sam sedam pesama kao poklon.“

„Nakon sedam poklonjenih pesama, obratio sam se učitelju: Učitelju i učiteljeva ženo, moji roditelji, vi niste drugačiji od Vajradhara. Večno sam vam zahvalan na vašem neuporedivom saosećanju i podršci. Vaš učenik oseća vašu neuporedivu dobrotu. Sada, dozvolite mi da kažem neka od mojih ograničenih shvatanja. Molim da se vi, na vašem nivou, sažalite i pružite mi milost da me saslušate.“

„Naš um i telo nastali su zbog dvanaest karmičkih razloga, uključujući neznanje. S jedne strane, naše ljudsko telo se sastoji od krvi, mesa i uma kako nalaže karmička veza. S druge strane, za one s vrlinom i urođenim kvalitetom, ljudsko telo je brod neprocenjivog blaga koji plovi rekom povezujući život i smrt u oslobođenje. Za one koje počine zlodela i zločine, to je gomila iskušenja i nesrećnih sudbina. U zavisnosti od toga da li neko čini dobro ili zlo, isto ljudsko telo može ići gore ili dole, ili dovesti do razlike između sreće i bola. Shvatio sam da je izbor koji se vrši na tim raskrsnicama – ili kako da iskoristimo ovo ljudsko telo – u stvari najvažnija stvar u životu.“

„Sva patnja ima korene u moru reinkarnacija. Vrlo je teško to proći. Srećom, danas sam blagosloven da me milostivi učitelj vodi i pokazuje mi pravac u ogromnom, bezgraničnom moru života i smrti.“

„Shvatio sam da je za početnika koji proučava Budizam ili Taoizam, potrebno da prvo uzme utočište u Buda, Dharma i Sangha, a zatim da proučava Dharmu. Kad učite darmu, najvažnije je pratiti učitelja, jer učitelj je izvor svake sreće. Trebalo bi poslušati sva upustva od učitelja. Pored toga treba pratiti samaya pravila, koja su takođe bitna.“

„Među bezbroj živih bića, ljudska bića su veoma retka; među mnogo populacija ljudskih bića, još je teže naći nekog ko može da čuje darmu, zna put oslobođenja i ide putem Bude. To je, među mnogim živim bićima, udio sa predodređenom prilikom da nauče Buda darmu još ređa, to je teško dobiti!“

„Iako smo srećni što imamo ljudsko telo, ne možemo garantovati sigurnost naših života. Niko ne zna kog dana možemo umreti, u kojem danu možemo izgubiti ovo dragoceno ljudsko telo. Zbog toga treba da cenimo i negujemo ovo ljudsko telo.“

„Sve u ovom univerzumu sledi zakone uzroka i posledice. Radi dobro i rezultiraće u povoljan ishod, čininjenje zla će dovesti do negativnih posledica. Poznavajući takve zakone uzroka i posledice, nekom bi bila jasna u osnovi sreća u odnosu na patnju, inteligencija nasuprot gluposti, bogastvo nasuprot siromaštvu. Sve ovo je prolazno, i ti dobri ili loši efekti mogu se promeniti. Vrlina se gradi od dobrih dela, bogastvo od napornog rada, porodični odnosi od sentimentalnosti, kao i radost i uzbuđenje, ali svi su kratkotrajni. Drugim rečima, oni će se menjati, smanjivati i nisu pouzdani. U poređenju s patnjama, nečija radost je retka. Bol iz tri domena reinkarnacije je još nezamisliviji. Tokom beskrajnih reinkarnacija u beskrajnom okeanu života i smrti, sva živa bića su temeljno pretrpela bolove i tuge. Razmišljanje o beskrajnom umoru i patnji, naravno, motivira me da se posvetim svim srcem darmi, žudnji za oslobađanjem, kao i odlučnosti da postignem budinstvo.“

„Čist um i telo su osnova za učenje Buda dharme, tako da je prvi korak pratimoksha zavet. Nakon toga, postepeno ćemo proučavati pravednu dharmu. Trebalo bi zaštititi pravila o obuci, kao što bi neko štitio oči, ne nanoseći im štitu ni degeneraciju. Međutim, traženje sopstvenog oslobađanja je samo ograničena praksa Hinayana [Malih kola]. Da bi se sažalili nad svim živim bićima i oslobodili ih iz okeana patnje potrebno je veće milosrđe i Bodhi stanje. Uživanje i naklonost svih živih bića su poput roditeljskih veza; kako da ih odužim? Zato bi sve milosrđe na putu Bodhi trebalo vratiti svim svesnim bićima. Dakle, promatrajući sva živa bića kao moje roditelje, zaklinjem se da ću postići budinstvo, postignuti sjajnu Bodhi ljubaznost i naučiti sve zapovesti Bodisatve.“

„Osnivanjem puta Velikih kola kao što je ovaj, može se ući u Mantra Vajrayana. Sa čistim mislima, slijediš pravog učitelja, dobijaš učenja, suštinsku prirodu reinkarnacije i primaš četiri vrste Abhisheka za proglašenje i mudrost. Duboki uvid iz abhisheke praćen je uzastopno jasnim posmatranjem, istrajavajući marljivo u kultivaciji i primajući nesebičnost. Budinim učenjem i racionalnim mislima, neko bi tražio sebe, ali ne bi mogao da pronađe sebe. Ovo je princip nesebičnosti prosvetljenog čoveka. Ovom nesebičnošću se može praktikovati pravedni mir u meditaciji, uzdržati se od pogrešnih misli i sprečiti ih da ponovo dođu. Takvim ne-konceptualnim umom, može se nastaviti meditacija bez pokreta. S prolaskom meseci i godina, može se ući u spokoj.“

„Na ovaj način hrani se ispravna volja koja sprečava pospanost. Prosvetljenje bi se postepeno povećalo, očigledno bez suštinske prirode i kristalno jasno bez diskriminacije. To je jednostavno vidljivo i jednostavno je manifestacija nečije odlučnosti. Neki tako smatraju to svetim fenomenom, jer zemaljska osoba teško može doživeti takve posebne pojave. Tek nakon ulaska u prvu od deset preliminarnih faza, osoba može videti takve stvarne, svete scene. To jest, dharma se može studirati praćenjem ovih scena. Druge scene koje se vide u meditaciji, kao kad se vidi slika Bude, samo su mali testovi tokom prakse i nemaju značajnu vrednost.“

„Pre nego što uđete u meditaciju sa ili bez vidljivih scena, prvo treba razviti saosećajno srce; sve ovo je zbog svesnih bića. Osoba održava čist um prije ulaska u meditaciju. Na kraju, sve zasluge i vrline se vraćaju živim bićima. Da bi sve to učinili bez diskriminacije, to je najsvetiji način. Sada stvarno razumem ove principe!“

„Gladni ljudi znaju da hrana može zaustaviti glad. Ali 'znajući' samo po sebi nema smisla i ne može se riješiti problem gladi. Da bi se riješio, treba stvarno jesti hranu. Slično tome, neko može da zna neke teorije praznine. Ali to znanje je samo po sebi beskorisno, jer je potrebno to iskusiti, pojačanim posmatranjem i mudrošću. Za jogine, praznina znači da nema objašnjenja, nema diskriminacije i jednakosti s praktikantima Tantre. Ovo je moje ograničeno razumevanje. Da bi se to u potpunosti praktikovalo, trebalo bi da se izdrže umor i glad, i poput mrtvog tela napusti sva sentimentalnost. Bez straha od smrti i bez poremećaja u umu, u stanju si da pažljivo pratiš darmu. Ispred neuporedivo dobronamjernog učitelja i učiteljeve žene, ja, Milarepa nemam poklone poput robe ili novca. Mogu samo da vam posvetim celokupno svoje dosadašnje životno iskustvo i dostignuće. Prateći darmu, posvetiću se svečanoj Čistoj zemlji kao poklon vama.“

„Zatim sam otpevao još jednu pesmu.“

„Učitelj je slušao do kraja i vrlo srećno rekao: 'Sine, da li si dostigao ovaj nivo?' Njegova supruga je takođe bila izuzetno zadovoljna: 'Sine moj, trudio si se i stekao mnogo mudrosti.' Dugo smo razgovorali o vežbanju, a kasnije sam se vratio meditaciji u pećini.“

„Učitelj je otišao u Ü jednom da širi dharmu. Nakon rituala bogoslužja jedne večeri, on se setio nekih nejasnih delova učenja učitelja Narope. Dakini su mu takođe dale neke nagoveštaje pa je učitelj odlučio da ponovo ode u Indiju da se vidi s učiteljem Naropom.“

„Nekoliko dana nakon što se učitelj Marpa vratio u Ledrak, usnuo sam san. Mlada dama u zelenom došla je do mene. Nosila je svilenu odeću s koštanim ukrasima. Njeno čelo, tj. područje između obrva i njen struk su bili ukrašeni žutim eliksirom. Rekla mi je: 'Sine, već dugo vežbate. Upravo sada, dobili ste Mahamudre, stihove i osnove šest metoda darme za postizanje budinstva. Ali i dalje nemate stihove izbacivanja i prenosa da odmah postignete budinstvo, zar ne?" Pomislio sam, 'Ova dama izgleda kao dakini, ali, da li je stvarna ili je to demon? Bez obzira na sve, moj učitelj zna sve Budine dharme. Ako je ovo instrukcija od dakinija moram to naučiti od učitelja. Tako sam srušio ulaz, napustio pećinu i otišao do učitelja. Učitelj reče: 'Sine, zašto si prestao meditirati u osami? Šta si došao da uradiš? Molim te, reci mi zašto. Budi oprezan s demonima!'“

„Odgovorio sam: Sinoć je jedna dama ušla u moj san, govoreći mi da potražim darmu izbacivanja i prenosa. Ne znam da li je to bio demon ili predviđanje dakine. Ako su to bile dakini, želio bih da naučim stihove izbacivanja i prenošenja. Učitelj je tiho razmišljao neko vreme, a onda je rekao: Ovo je od dakine, to nije bio demon. Kada sam napustio Indiju, učitelj Naropa je govorio o stihovima za izbacivanje i prenos. Želeo je da nauči i zamolio me da potražim spise. Nas dvoje smo proveli zajedno celi dan. Bilo je puno knjiga o sličnim temama, ali nismo našli onu za izbacivanje i prenos. Pre nekoliko dana, kada sam bio u Ü, imao sam i nagoveštaj da potražim ovu dharmu. Plus, postoje neki stihovi za koje mi je potrebno objašnjenje od učitelja. Zato sam odlučio ponovo da odem u Indiju da upoznam učitelja Naropu. Kad su to čuli, svi su ga zamolili da ne ide: 'Učitelju, molim vas ponovo razmislite o tome zbog svoje starosti.' Učitelj nije slušao, bio je odlučan.“

„U to vreme, poštovani Naropa bio je u meditaciji. Učitelj Marpa se raspitivao okolo, rizikujući svoj život i tražeći ga bez uspeha. Ipak, zato što je video znak da bi mogao da susretne učitelja Naropu, nastavio je posvećeno i na kraju ga sreo u šumi. Učitelj je zatražio Naropu da ode u Pullahari da nauči darmu izbacivanja i prenosa. Učitelj Naropa je pitao: Pošto se raspitujueš o tome, da li je ideja tvoja, ili je to predviđanje od Bude?“

„Učitelj Marpa je odgovorio: Nisam došao do same ideje, niti su mi dakini pomenule. Imam učenika čije je ime Topaga, a dakini mu je dala nagoveštaj. On me je pitao o tome i to je razlog zašto sam došao u Indiju ovaj put.“

„Poštovani Naropa je bio iznenađen: Ah, ovo je vrlo retko! Na tamnom mestu poput Tibeta, nisam očekivao takvog velikog mudraca da baci svetlo na sneg u planinama kao sunce. Potom je pritisnuo dlanove, stavio ih preko glave i počeo da peva:

'Između tame na severu, snežne planine postaju svetle kao sunčeva svetlost. Čuvši ime Topaga, pozdravljam iskreno, iz srca!'

„Nakon pevanja, ponovo sastavi dlanove, zatvori oči, i nakloni se ka zemlji tri puta u pravcu severa. Drveće u toj regiji se tri puta pokloni zajedno sa njim. I danas, planine i drveće blizu Pullaharija još uvek drže ovaj stav, kao da se naginju i klimaju glavom ka Tibetu na severu.“

„Poštovani Naropa je zatim učitelju Marpi predao stihove dakinija i kompletnu darmu za izbacivanje i prenošenje.“

„Da bi videli karmičku vezu, poštovani učitelj Naropa je otkrio mandalu. Učitelj Marpa se prvo naklonio božanstvima u mandali umesto ka učitelju Naropi. Na osnovu ovog predskazanja, učitelj Naropa je znao da Marpino potomstvo neće dugo trajati, dok će se njegova dharma neprestano prenositi kao velika reka koja večno traje.“

„Nakon što je dobio darmu, učitelj Marpa se vratio na Tibet.“

„U skladu s predskazanjem nakon metanisanja učitelja Marpe, njegov sin je umro u mladosti. Nakon smrti njegovog sina, učenici su se okupili i nekoliko glavnih učenika pitali su učitelja Marpu: Učitelju, vi se ne razlikujete od drugih Buda. Zato što nama, živim bićima, nedostaje vrline, vi takođe izgledate kao da ste ostarili. Kako ćemo našu darmu, koja se prenosi usmenim putem, dalje širiti u budućnosti? Može li nam učitelj dati proročanstvo?“

„Učitelj je rekao: Dobio sam usmena učenja od učitelja Narope. Bilo na osnovu sna predskazanja ili predodređenih sklonosti, ona će napredovati. Učitelj Naropa je imao dobra proročanstva. Molim vas, vratite se da se molite i sutra mi ispričajte o vašim saznanjima u snu. Sutradan su svi učenici podelili svoje snove. Bili su vrlo dobri, ali nisu u potpunosti odgovarali predskazanju.“

„Otišao sam kod učitelja i detaljno opisao moj san o četiri stuba.“

„Učitelj Marpa je bio izuzetno srećan i rekao: Ovo je sjajan predznak u snu. 'Dakmema, pripremi najbolju hranu i darove za obožavanje!' Nakon što je njegova žena pripremila hranu i kad su se učenici okupili, učitelj je rekao: Mila Dorje Gyaltsen je sinoć imao tako redak san. Glavni učenici su potom zatražili od učitelja da objasni znakove iz sna. Složio se sa zadovoljstvom i zapevao je pesmu kojom je objasnio san.“

„Kad je učitelj Marpa završio, svi učenici su bili izuzetno srećni.“

„Učitelj je s učenicima tada podelio mnoge tajne stihove. On je objašnjavao darmu učenicima u toku dana i zamolio učenike da meditiraju tokom noći. Svima se dah ubrzao i senzacije su im se povećale.“

„Jedne noći, dok je izvodio majčinu tantru abhisheka za učenike, učitelj je pomislio da se učenje svakog učenika zasniva na njihovoj karmičkoj situaciji. U zoru sledećeg jutra, učitelj je vizualizovao uslovni nastanak i znao da će Ngokton Chodor širiti Hevajru darmu, Meton Tsonpo će praktikovati jasnu svetlost, Tsurton Wange će pratiti prenos svesti, dok ću se ja fokusirati na Tummo (unutrašnju toplinu). Pored toga, svaki od nas je imao svoju karmičku situaciju i budućnost.“

„Nakon ove vizualizacije, učitelj je pokazao Ngokton Lami objavljivanje šest parametara i četiri načina, kao i dodatne stihove. Učitelj mu je dao Naropinih šest ukrasa, brojanicu od rubina, pribor za ritual i objašnjenje spisa na sanskritu kako bi mogao širiti darmu u budućnosti.“

„Za Tsurton Wange, učitelj ga je naučio otvaranje fontanele (prostor u kojem se kosti još nisu spojile u lobanji fetusa ili novorođenčeta) za prenos svesti, metoda kojom bi se moglo letjeti kao ptica na nebu. Učitelj mu je takođe dao Naropinu kosu, nokte, tablete s nektarom i krunu pet Buda, kako bi spasio ljude prenošenjem svesti.“

„Za Meton Tsonpa, učitelj ga je naučio metodama emitovanja sjajnog čistog svetla noću. Učitelj mu je tada dao tučak i bubanj Narope Vajra, i podsetio ga da se koncentriše na Bardo (srednje stanje između smrti i ponovnog rođenja).“

„Učitelj mi je dao učenje o unutrašnjoj topoti, sličnoj proizvodnji vatre od drveta. Nakon što su mi dali šešir poštovanog Maitripe i Naropinu haljinu, rekao je: Trebalo bi da vežbaš u snežnim planinama.'“

„Nakon završenog darma proročanstva, sve lame su došle da prisustvuju ritualu obožavanja. Kada su svi seli jedni pored drugih, učitelj reče: 'Predao sam vas stihove zasnovane na vašim karmičkim situacijama. Trebalo bi da širite darmu zasnovanu na njima i sigurno ćete imati prosperitetnu budućnost! Moj sin je već preminuo. Ja sam vas tretirao kao svoje sinove, dajući vam svu snagu i stihove. Trebate biti marljivi i uspešni u spašavanju živih bića!“

„Svi glavni učenici su se kasnije vratili odakle su došli. Učitelj mi je rekao: 'Ostani ovde još nekoliko godina. Ja ću ti pružiti abhisheku i posebne stihove. Senzacije i shvatanja možeš podeliti sa mnom. Požuri i meditiraj!' Zatim sam se vratio u pećinu gdje je učitelj Naropa napravio proročanstva.“

„Učitelj i njegova supruga često su mi davali hranu i predmete iz darova. Bili su izuzetno ljubazni prema meni.“

(Nastaviće se)