Falun Dafa Minghui.org

Obavještenje: Prijava studenata na muzički program na Fei Tian Akademiji umjetnosti i na Odsjeku za muziku na koledžu Fei Tian

(Minghui.org)

Muzički program na Akademiji umjetnosti Fei Tian i Odsjek za muziku koledža Fei Tian sada primaju studentske aplikacije.

1. Zahtjevi za prijave izvan Kine:

1) Kandidati moraju imati muziku kao glavni predmet u prethodno završenoj školi, trebaju biti Falun Dafa praktikanti ili biti iz porodice praktikanata Falun Gonga, a prihvatit će se i prijave onih koji se izjašnjavaju kao potencijalni praktikanti Falun Gonga. Svi studenti moraju biti zdravi.

2) Godine starosti: minimalno 15 godina starosti ili između 13-14 godina starosti ako imaju izuzetno dobre kvalifikacije.

3) Stručna osposobljenost: Muzički program: Muzičke sposobnosti na nivou predškolskog konzervatorija, minimum.

4) Stručna osposobljenost: Muzički program: Muzičke sposobnosti na nivou predškolskog konzervatorija, minimum.

5) Instrumenti:Tražimo izvođačke sposobnosti za sljedeće instrumente: violina, viola, čelo, kontrabas, flauta, harfa, klarinet, oboa, truba, fagot, francuski rog, trombon, pipa i erhu. (Oni koji sviraju pipa ili erhu moraju imati dosegnut profesionalni nivo.)

6) Elementi za aplikaciju: Generalni životopis, profesionalni životopis, iskustvo u kultiviranju. Generalni životopis treba sadržavati ime kandidata, pol, starost, datum rođenja, mjesto rođenja, visinu, težinu, adresu stanovanja, e-mail adresu i kontakt telefon.

7) Nedavne fotografije (u posljednjih mjesec dana): poregled cijelog tijela, frontalni

8) Svjež video snimak za audiciju: Ako postoji problem sa uploadovanjem video fajla, kandidati mogu kontaktirati Minghui urednički savjet.

9) Sve potrebne materijale poslati objedinjeno kako bi se prijava smatrala zvanično zaprimljenom

10) Preliminarni rezultati konkursa će biti poznati u roku od tri sedmice od primitka prijave.

11) Ako prijava ne bude prošla preliminarni nivo, ili pak nisu dostavljeni svi traženi materijali, ili neki od podataka nije dostavljen ili se utvrdi falsifikat podataka, ili materijali nisu dostavljeni u traženom obimu, podnosioci neće dobiti pojedinačni odgovore.

12) Osobe koje su prošle preliminarnu kvalifikaciju će dobiti termin za audiciju na „Fei Tian umjetničkoj akademiji“ i Odsjeku za muziku na koledžu Fei Tian.

2. Zahtjevi za prijave iz Kine:

Pored gore navedenih zahtjeva, molimo vas da imate na umu da aplikanti moraju imati dostignut minimalni profesionalni nivo potreban za ulazak u konzervatorij ili muzičku školu van Kine.

Email adresa za prijave izvan Kine: admission@feitianacademy.org

Email adresa za aplikacije unutar Kine: feitian@minghui.org

Broj telefona: +1 845-796-8230

Fei Tian Akademija umjetnosti i Fei Tian College

2. februar 2019. godine