Falun Dafa Minghui.org

Razmjena iskustava s praktikantima veteranima koji napreduju sporo

(Minghui.org)

„Kultivacija” je sveti i tajanstveni koncept već tisućljećima. Ljudi obično misle da kultivacija znači postati redovnik, živjeti na dalekoj planini, odvojiti se od svakodnevnog društva, prozreti iluzije ovoga svijeta, dosegnuti starost i postati božansko biće.

U budizmu, kultivacija znači obrijati glavu, staviti mantiju i slijediti propise.

Ali što je krajnja priroda kultiviranja? Učitelj Li Hongzhi objasnio je to jednostavnom rečenicom:

„Često pričamo o 'kultivaciji'. Ali šta to uistinu znači? To zapravo zna mali broj ljudi. Kultivacija je usavršavanje i ispunjavanje života." ("Fa predavanje u Vašingtonu 2018."

Učitelj je Falun Dafa praktikantima dodijelio veliku misiju. Oni dobro hodaju svojim putevima, tako da mogu ostaviti novi put kultiviranja životima budućeg univerzuma. Svaka njihova misao i djelovanje bit će model za buduće živote.

S procesom Fa ispravljanja, praktikanti mogu osjetiti promjene u sebi. Oni imaju dublje razumijevanje hitnosti spašavanja ljudi i prirode kultiviranja.

Budući da se Fa-ispravljanje bliži svome kraju, demoni se žestoko bore. Neki veterani praktikanti upadaju u mnogo demonskih smetnji u ovoj fazi, a oni koji nisu dobro učili Fa doživljavaju više poteškoća.

Vidio sam da su neki veterani praktikanti popustili u studiranju Dafa učenja. Osjećaju da mogu malo popustiti, jer misle da su testovi i nevolje završeni i gotovi. Ali Učitelj nas je više puta podsjetio da je finalno vrijeme kritično i da će svaka vezanost za ljudske predodžbe rezultirati snižavanjem nečijeg kultivacijskog stanja i neispunjavanjem misije praktikanta.

Učitelj je rekao:

„Samo oni koji ga se drže do kraja su pravo zlato. Samo oni koji ga se drže do samog kraja mogu ostvariti Ispunjenje." („Podučavanje Fa i odgovaranje na pitanja u Yanji" iz Zhuan Falun Fajie)

Budući da sam i sam praktikant veteran, apsolutno razumijem da moramo ispuniti naše misije, biti marljivi, surađivati i slijediti Učiteljeve upute. Želio bih podijeliti neke stvari koje su se nedavno dogodile i zamke koje su neke praktikante spriječile da napreduju na višu razinu.

Zamka 1: Slijediti osobu umjesto slijediti Fa

Praktikant iz drugog grada s nama je podijelio iskustvo o kolegici praktikantici koja je toliko mnogo puta čitala Fa i zapamtila ga tako dobro, da kad ga nije aktivno recitirala, Učiteljev glas kako podučava Fa bi odzvanjao u njenom umu.

Smatrao sam da je to čudesno i divio sam joj se. Razgovarao sam s nekoliko praktikanata i dogovorili smo se da ćemo sljedećeg dana posjetiti tu praktikanticu.

Dok sam sljedeće jutro izvodio vježbe, činilo mi se da nešto nije u redu s našim putovanjem. Dok sam meditirao, čuo sam glas koji je govorio: „Ti slijediš osobu umjesto da slijediš Fa!"

Bio sam zapanjen i odmah sam shvatio svoju pogrešku. Ispričao sam se Učitelju i rekao da sam u krivu te da ću se ispraviti na temelju Fa.

Kada sam podijelio svoje razumijevanje s drugim praktikantima, svi su razumjeli i bili odlučni da ne dopuste da ova stvar ometa naše napore da spasimo ljude. Svi smo naučili lekciju.

Zamka 2: Puniti um s ljudskim predodžbama umjesto s Fa

Ja sam u kontaktu s nekoliko praktikanata koji koordiniraju projekte. Primijetio sam da se moraju nositi s mnogim stvarima. Kada komuniciramo, oni uglavnom govore o karmi bolesti i o nevoljama koje su iskusili kolege praktikanti. Um im je pun loših stvari i nisu u stanju dopustiti da ispravne misli preuzmu kontrolu.

Koristeći moje nebesko oko, vidio sam da je energija koja ih okružuje bila vrlo niska kad bi se usredotočili na te loše stvari. Vjerujem da će koordinatoru s tako niskom energijom biti teško dobro raditi s grupom praktikanata.

Vjerujem da bismo trebali dopustiti Fa učenju da nam ispunjava um gdje god se nalazili. Kada razmjenjujemo iskustva jedni s drugima, trebali bismo više govoriti o onome što smo naučili iz studiranja Fa i gdje smo se poboljšali. Pozitivna razmjena iskustava može očistiti naša tijela kao i našu okolinu.

Zamka 3: Težiti ili ne težiti

Učitelj je rekao:

Kultiviranje u trima religijama uči nedjelovanje,

korištenje uma nepravilno, je djelovanje;

Samo činiti dobra djela, još uvijek je djelovanje,

Vezanosti otpustiti istinsko je nedjelovanje.

(„Nedjelovanje" iz Hong Yin)

Ne tako davno praktikant veteran i ja smo razmijenili shvaćanja o pojmu „gledanja prema unutra." Bila je to dobra razmjena, ali osjećao sam da je on previše usredotočen na razvoj tehnike za gledanje prema unutra. Spomenuo je i drugog praktikanta koji je bio vrlo dobar u gledanju u sebe.

Kada je govorio o tome da je drugi praktikant dobar u gledanju unutar sebe, moje nebesko oko je nenamjerno vidjelo i tog praktikanta. S moje razine, vidio sam da njegovo istinsko tijelo ima mnogo nedostataka.

Kasnije sam ponovno razmišljao o toj viziji i shvatio da su obojica u težnji za dubljim značenjem učenja na ljudskoj razini. Kada su previše usredotočeni na svoju težnju, oni su skloni razvijati ljudske predodžbe i lako se mogu „uvući u bikov rog."

Ako je praktikant previše oprezan u svakoj trivijalnoj stvari, nehotice to postaje vezanost koja ga sprječava da napreduje i čisti svoje tijelo.

Zamka 4: Biti previše vezan za svoju djecu ili unuke

Nedavno sam upoznao stariju praktikanticu u drugom gradu i osjetio da je njezino energetsko polje vrlo slabo. Nakon razmjene iskustava, shvatio sam da ona ima snažnu vezanost za svog unuka, ali je rekla: „Dobra briga o unuku također je način da se potvrdi Fa."

Puno je dragocjenog vremena provela s djetetom jer je htjela dokazati da praktikant može bolje brinuti o djetetu od obične osobe. Međutim, ostalo joj je malo vremena da spašava ljude.

Nakon razmjene iskustava, shvatila je da njezina sentimentalna vezanost za unuka nije u redu. Vidio sam da je nestao prozračan, crni stupac koji ju je slijedio, a njeno energetsko polje postalo je svjetlije.

Zamka 5: Ne kultivirati se svakodnevno

Učitelj je rekao:

„Neophodno je da Dafa učenici svakodnevno osiguraju svoje kultiviranje."

(Podsjećanje)

„Samo ako se budete dobro kultivirali, moći ćete dobro ispuniti vašu misiju Dafa učenika." (Pozdrav Fa konferenciji u Južnoj Americi)

Fa se različito manifestira na svakoj razini postojanja kozmičkog tijela. Za praktikanta, mora postojati velika razlika od početka kultiviranja do vremena koje je blizu kraja.

Ako je početak bio poput ulaska u osnovnu školu, sada bismo trebali dostići fakultetsku razinu. Međutim, neki veterani praktikanti još uvijek dijele iskustva kako nadvladati lijenost u obavljanju vježbi ujutro i kako otpustiti vezanost gledanja televizije. To su elementarna pitanja, koja su trebala biti odavno prevladana.

Zašto onda neki praktikanti još uvijek imaju karmu bolesti u ovoj fazi Fa-ispravljanja? Zašto su neki praktikanti čak izgubili svoja tijela zbog karme bolesti?

Kako ja to vidim, glavni faktori koji pridonose da praktikant nema visoko pročišćeno tijelo su, da se ovaj praktikant ne može odvojiti od vezanosti za slavu, dobitak i emocije u svakodnevnom životu; on nije uspio postati iskusan kultivator veteran; i nije uspio razumjeti prirodu kultivacije i njezinu ozbiljnost.

Kad smo razmjenjivali iskustva o dostizanju viših područja, neki praktikanti su smatrali da je to samo po sebi vezanost. Mislim da bi praktikanti veterani trebali gledati prema unutra, da vide koliko su napredovali od ljudskog bića do božanskog bića i koliko su blisko slijedili proces Fa-ispravljanja.

Trebamo pogledati našu razinu suosjećanja i vidjeti jesmo li dostigli standard koji je postavio Fa.

Učitelj je rekao:

„Suosjećanje je trajno stanje Božanskog" („Zašto odbijate?" iz Hong Yin III)

Što se tiče transformacije naših tijela, Učitelj je rekao:

„Kada se gleda nebeskim okom, cijelo tijelo je prozirno - poput prozirnog stakla i u njemu nema ničega. Ovakvo stanje će se pojaviti. Jasnije rečeno, to tijelo je već Buddha-tijelo, zbog toga jer je sastavljeno od visokoenergetske supstance, koja je drugačija od našeg vlastitog tijela". (8. Lekcija iz Zhuan Falun)

Trebamo također promatrati možemo li ući u mirnoću dok meditiramo. Učitelj je rekao:

„Sposobnost da se postigne mirnoća je gong i dubina meditacije određuje nečiju razinu." ("9. Lekcija" iz Zhuan Falun)

Ako često budemo promatrali napredak u kultivaciji i ako dopustimo da nas vode gore navedeni aspekti, bit će lakše uočiti nedostatke i tako se poboljšati te dosegnuti standard koji nam je Učitelj postavio.

Zaključak

Vjerujem da možemo fundamentalno razumjeti posebno porijeklo Dafa praktikanata i našu misiju u ovom ljudskom svijetu, tek nakon što se uzdignemo iznad ljudskog područja i razumijemo Fa sa stajališta Fa. Došli smo ovdje kako bismo dobili ovaj Fa. Poštujemo Učitelja i ovaj Fa. Vjerujemo Učitelju i vjerujemo ovom Fa.

Njegujmo ovaj Fa našim životima i potvrđujmo Fa našim postupcima. Usavršimo i ispunimo naše misije zajedno i postanimo Učiteljevi kvalificirani učenici.