Falun Dafa Minghui.org

Stanje bez sebičnosti dok prolazimo kroz testove

(Minghui.org)

Tijekom posljednjih nekoliko godina mnogi praktikanti ne uspijevaju eliminirati neispravne predodžbe oformljene u običnom ljudskom društvu, a pogotovo kad prolaze kroz testove poput karme bolesti. Neki praktikanti su progonjeni skoro do ivice smrti, ali ipak se nisu željeli promijeniti.

Razlog zbog kojeg ne uspijevamo promijeniti ove ljudske predodžbe je taj jer kultivacijom nismo istinski oplemenili srce. Nakon brojnih godina kultivacije smo postupno shvatili da vanjski pritisak nikad neće promijeniti našu čvrstu vjeru u Dafa. Međutim, pod pritiskom u običnom ljudskom društvu, ako ne slijedimo Fa standarde i zahtjeve, nećemo uspjeti povisiti razinu. Stoga, treba nam biti vrlo jasno da nas bilo što u ljudskom svijetu može navesti da razvijemo vezanosti. To znači da nam srce nije dovoljno dobro kultivirano. Zar nije svaka situacija na koju naiđemo u kultivaciji namijenjena za našu kultivaciju?

Zbog čega nas stare sile progone? Je li zbog toga što nemamo dovoljno visoku razinu xinxinga ili zbog toga što ne možemo jasno sagledati stvari? Mi znamo da to nisu razlozi. Stare sile sve mogu jasno vidjeti i sve su čule Učiteljev Fa. Stoga, zbog čega nas i dalje progone?

Moje osobno shvaćanje je da one ne preispituju same sebe. Koriste vlastite koncepte koje su stvorile tijekom povijesti i u različitim okruženjima ne bi li procijenile stvari i odbijaju promijeniti te koncepte. Ne percipiraju vlastitu sebičnost. Obuzete sebičnošću, mogu jedino vidjeti tuđe nedostatke.

U Fa- ispravljanju univerzuma stare sile čak ne shvaćaju da su i one bića koja Fa- ispravljanje treba ispraviti. Stare sile i dalje smatraju da one pomažu Dafa učenicima da se povise te da doprinose Dafa. Stoga, i dalje rade isto kao što su radili ranije.

Kad Dafa učenici smo svjesni da u nama još postoje dijelovi koji još nisu potpuno dobro kultivirani te koji nisu ispunili Fa standarde. U današnjem kompliciranom okruženju zar to nije odlična prilika za nas? Kad Fa – ispravljanje završi sva živa bića će shvatiti istinu. Tada neće ni biti potrebe za objašnjavanje istine i spašavanje živih bića. Čak i ako se budemo željeli kultivirati tada, više neće postojati okruženje za kultivaciju.

Ponašanje starih sila nam pomaže shvatiti što je zlo i zbog čega postoji Fa- ispravljanje. Kad se suočimo s bićima koja nije moguće spasiti znamo kako se odnositi prema njima. Da se ništa od ovoga nije manifestiralo, bi li mogli shvatiti? Svi smo vidjeli konačne rezultate kad ne uspijemo eliminirati vezanost za sebičnost. Važno je nikada ne zaboraviti da je temelj naše kultivacije unaprjeđivanje xinxinga.

Tijekom konflikta moramo ostati ljubazni i gledati unutar sebe i ne gledati na situacije na temelju sebičnosti i izvitoperenih predodžbi. Iz osobnog iskustva sam shvatila da je to teško postići, ali ipak je to nešto što moramo uraditi.

Ovo je samo moje osobno shvaćanje i molim da mi kažete ako ste uočili neke nepravilnosti.