Falun Dafa Minghui.org

Forbes izveštava o nasilnom uzimanju organa u Kini

(Minghui.org)

21. marta 2019, američki časopis Forbes je objavio članak pod nazivom: „Hoćemo li do kraja saznati istinu o nasilnom uzimanju organa u Kini?“ autorke Ewelina U. Ochab.

Rekonstrukcija uzimanja organa živih praktikanata Falun Gonga, 12. januara 2013 u Hong Kongu

Članak Forbes počinje pominjanjem Međunarodnog dana UN za pravo na istinu u vezi masovnih kršenja ljudskih prava i za dostojanstvo žrtava.

Autorka dalje opisuje oduzimanje organa pod pokroviteljstvom države i Komunističke Partije Kine (KPK) od živih zatvorenika savesti. “Tokom poslednjih godina, nekoliko istraživača (uključujući advokate i istražitelje) pokrenulo je pitanje nasilnog uzimanja organa u Kini, tj. ilegalne prakse vađenja organa iz pojedinaca koji na to nisu dali pristanak.“

Dalje nastavlja: “Uprkos tvrdnjama Kine da se u toj zemlji godišnje izvrši oko 10.000 transplantacija, i to u skladu sa zakonom, istražitelji sugerišu da je ovo daleko od istine. Istražitelji ukazuju da je broj takvih transplantacija 60.000 – 100.000, znatno više nego što zvanična Kina procenjuje.“

Počinioci zločina su zvaničnici KPK, koji deluju u sprezi sa hirurzima, upravama zatvora i oficirima vojske.

Istražitelji su otkrili da su zatvorenici savesti izvor većeg dela takvih organa, a među njima posebno pripadnici Falun Gonga, Tibetanski budisti, Ujguri i hrišćani iz kućnih crkvi.

Zatvorenici savesti stradaju usled nasilnog uzimanja organa, ili preciznije, u tom procesu bivaju ubijeni.

Prinudno uzimanje organa sve više u fokusu u mnogim zemljama

U izveštaju se navodi da je pitanje uzimanja organa privuklo pažnju Evropskog Parlamenta, SAD, Kanade i UK, kao i drugih zemalja. Jedan od najvećih problema je nedostatak dokaza, budući da se žrtve uzimanja organa kremiraju.

U izveštaju se dalje navodi da je Tribunal za Kinu, nezavisni narodni tribunal, započeo istragu nasilnog uzimanja organa u Kini. Tribunal je saslušao nekoliko svedoka, koji su izneli činjenice o toj praksi.

Potraga za svedocima i dokazima

Praktikantkinja Falun Gonga, koja je nekoliko godina zatvarana i mučena u Kini, je izjavila: “Svaki praktikant Falun Gonga prolazi kroz lekarske preglede i uzimanje krvne slike. Izuzetak nisu ni oni koji su razvili mentalne poremećaje.“

“Ostali zatvorenici nisu prolazili kroz ovo. Još u to doba sam znala da lekarski pregledi nisu radi našeg zdravlja. Nakon pregleda sam otkrila da su neki praktikanti nestali. Nisam znala gde su odvedeni… Nikad ništa nisam čula o praktikantima koji su na taj način odvedeni.“

“Tek kad sam čula da KPK uzima organe praktikantima Falun Gonga, shvatila sam zašto vrše ovakve lekarske preglede. Tada sam spoznala dubinu njihove obmane.“

U članku se dalje navodi da ovo nije izolovana izjava, i da o sličnim lekarskim pregledima svedoče drugi praktikanti Falun Gonga.

Tribunal za Kinu traga za još svedoka i dokaza, a plan je da se s konačnom ocenom izađe u junu.

U članku se navodi da su parlamentarci UK takođe preduzeli korake na osnovu informacija o toj temi, i zatražili od vlade UK da preduzme radnje i ispita navode.

Ostaje nada da će „Rad Tribunala za Kinu i UK parlamentaraca baciti više svetla na situaciju zatvorenika savesti u Kini i na taj način odati počast žrtvama.“

Članak se završava rečima: „… radi dostojanstva žrtava, u prošlosti i u budućnosti, moramo istražiti i otkriti istinu, s krajnjim ciljem da se prekinu takva grozna kršenja ljudskih prava.“