Falun Dafa Minghui.org

Solidno se kultivisati i slediti tradicionalne vrednosti – prepoznati i eliminisati požudu

(Minghui.org)

Pre neki dan sam pročitao članak o priči o Jan Jingovoj lojalnosti njegovoj starijoj ženi. Priča nas je potakla na razmišljanje, s obzirom na kako moje, tako i iskustvo kolega praktikanata u eliminisanju požude. Želim da podelim ovu priču sa sa kolegama praktikantima.

Jan Jing je bio poznati filozof i diplomata u drevnoj Kini, i bio je premijer kod Či Jin Gonga, kneza kneževine Či tokom perioda Proleće-Jesen. Knez Jin Gong je jednog dana posetio kuću Jan Jinga. Upitao je Jan Jinga: „Je li ti ovo žena?“ Jan Jing potvrdi da jeste. Či Jing Gong uzdahne i reče: „Stara je i ružna. Imam mladu, lepu kćer. Hoćeš li da je oženiš?“

Čuvši ove reči, Jan Jing ustade i reče s poštovanjem, ali vrlo ozbiljno: „Gospodaru, istina je da moja žena više nije mlada i lepa, ali ja s njom živim decenijama. Gledao sam njenu lepotu dok je bila mlada. Osim toga, ona mi je poverila ceo svoj život, bez obzira na moj društveni položaj i moj izgled. Velika je čast što je knez spreman da uda svoju kćer za mene. Kao čovek koji se drži svojih obećanja, ja sam već prihvatio poverenje svoje žene. Kako da izdam svoju odanost radi vaše sjajne ponude?“ Videvši da je Jan Jing odlučan, Či Jing Gong je odustao od svoje ideje.

Drugom prilikom, jedan od ministara, Ten Wu Yu, je video Jin Jangovu ženu i pokušao da ga ubedi da je ostavi. Jan Jing mu reče: „Čuo sam da je protivzakonito napustiti staru ženu, a oženiti mladu lepoticu da ti bude konkubina je promiskuitetno. Protivno je nebeskim principima napustiti moral radi lepote, i protivno je da neko ko je bogat i poznat izgubi svoju etiku. Nemoguće mi je da budem promiskuitetan, da ignorišem moral i dižem pobunu protiv tradicionalne discipline.“

Preko 2.000 godina, ljudi poštuju Jan Jingov plemenit karakter.

U današnjem društvu, mnogi brakovi su se rasturili, a neke kolege praktikanti su se razveli. S gledišta kultivatora, to je obično rezultat vezanosti za požudu, kojom manipuliše demon sentimentalnih osećanja. Avet Komunističke partije je uništila tradicionalne kineske vrednosti, dovevši do ozbiljnog udaljavanja od tradicionalnih standarda i moralnosti.

Willard Cleon Skousen, bivši službenik FBI, napisao je knjigu pod nazivom Goli komunista. U njoj se navodi 45 ciljeva komunizma, uključujući ’Infiltrirati se u crkve i zameniti religiju ’društvenom religijom’… Diskreditovati porodicu kao instituciju. Ohrabriti promiskuitet i lak razvod… Slomiti kulturni standard moralnosti promovisanjem pornografije i opscenosti u knjigama, časopisima, filmovima, na radiju i TV.“ Ovo su neki od koraka koje komunizam preuzima da bi preobrazio ljude i ovladao njima, da bi na kraju ovladao svetom bez upotrebe rata.

U razgovoru sa praktikantima, shvatio sam da većinu onih koji nisu prošli test požude, predstavljaju oni koji nisu uspeli da zapaze degenerisane moderne predstave koje su se ukorenile u njihovom umu. Neke reči i ponašanje koje nije u skladu s Fa je prihvaćeno kao normalan deo života. Kad ljudima nedostaje moralni standard, oni prihvataju brak i razvod kao uobičajene pojave.

Praktikanti Falun Dafe treba da pročišćavaju sebe kroz kultivaciju i treba da hodaju ispravnim putem po ovom haotičnom svetu. Za nas je kritično da služimo kao dobar primer za ljude budućnosti. Moramo biti odgovorni prema sebi, kao i živim bićima u našim svetovima, i nikad da ne izneverimo očekivanja Učitelja. Učitelj neće reći svojim učenicima šta da rade u konkretnim slučajevima, ali Učitelj nas je učio Fa principe vezane za požudu i nagon.

Vezanost za požudu je jedna od prvih vezanosti koje kultivator treba da odstrani. Čim sam počeo kultivaciju, ja sam ispravio svoje ponašanje i prekinuo vezu sa koleginicom. Sada se trudim da moje ponašanje sledi tradicionalne moralne standarde i trudim se da ne ostavim nikakve nedostatke koje bi zlo moglo iskoristiti.

Međutim, nedavno nisam uspeo da prođem test požude u snu. To me je jako brinulo. Moji nagoni su od nedavno jaki. Kad sam pokušao da pomognem jednoj praktikantkinji, koja je u ovom smislu činila greške u svojoj vezi, rđava ideja mi je bljesnula u mislima. Osećao sam se oslabljen i da su me stare sile opsenile. Nekoliko puta sam sledio rđav tok misli, što mi je donelo neugodnost u celom telu. Shvatio sam da je to smetnja od demona požude. Duboko žalim što sam podlegao takvoj smetnji. Stvari su se popravile kad sam poslao ispravne misli da eliminišem demona požude.

Nalazim da je široko prihvaćeni koncept ljubavi između muškarca i žene jedna materija, koja poput magle obuhvata ljudsko telo. Sva požuda, nagoni i vezanost za konfor i življenje lepog života su sačinjeni od degenerisane materije koju mi kultivatori treba da eliminišemo. Njih koristi zlo, koje pokušava da blokira našu volju da se marljivo kultivišemo. Iznenada sam se probudio i odlučio da sasvim eliminišem svu ovu degenerisanu materiju. Pre nego što sam napravio proboj, trebalo mi je da puno puta šaljem ispravne misli. Nakon što su degenerisane materije eliminisane sloj po sloj, moje telo se osetilo lakše.

Učitelj kaže:

„Požuda i nagon su ljudske vezanosti i treba da ih se oslobodimo.“ (Predavanje 6, Džuan Falun)

U istočnoj. kao i u zapadnoj kulturi se smatra da je nesrećan brak rezultat karme. Muškarac i žena treba da otplate svoje dugove jedno drugom kroz nedaće, umesto da beže jedni od drugih. U očima bogova, nedostatak sreće nikad nije bio razlog za razvod.

Život za životom, stvarale su se mnoge sudbinske veze, usluge, zameranja, sentimenti i animoziteti. Kao praktikanti Dafe, mi nemamo potrebe da se uplićemo u te stvari. Davati prednost našim sentimentima iz prošlosti, iz prethodnih života, ne donosi nam ništa dobro. Dafa nas može osloboditi od ranijih sentimenata. Dok god dobro učimo Fa, prepoznajemo demone požude i eliminišemo svoje vezanosti za požudu i nagon, moći ćemo dobro da se kultivišemo, i dalje se uklapajući u format kultivacije u ljudskom svetu. Razmišljanje na osnovu Fa-ispravljanja je jedini način da razrešimo probleme i ispunimo svoju misiju. Nakon što popravimo svoj šinšing, manifestovaće će se neizmerna moć Dafe!

Izneseno je moje sopstveno razumevanje. Molim da mi se ukaže ako bilo šta nije na mestu.