Falun Dafa Minghui.org

Od glavnog koordinatora do regularnog praktikanta

(Minghui.org)

Želim da podelim s vama neka od svojih iskustava u kultivaciji nakon što se moja uloga koordinatora lokalnih projekata promenila u tihu saradnju sa drugima. Moj put kultivacije je uznapredovao i sada imam dublje razumevanje Fa principa po pitanju solidne kultivacije, gledanja unutar, pomaganja Učitelju da ispravi Fa i ispunjenja mojih zaveta. Iskusio sam slobodu i lakoću istinske nesebičnosti.

Uhapšen, zatvoren i mučen

Jednog jutra, petorica policajaca u civilu su mi upala u kuću. Pretražili su mi stan i oduzeli mi mnoge Dafa materijale. Bio sam pod ogromnim pritiskom, kako fizičkom tako i mentalnom, i nisam mogao da se setim ničeg iz Učiteljevih učenja. Ali sam imao jednu jasnu, odlučnu misao: Šta god da se desi, slušaću i slediti samo Učitelja. Niko mi ništa ne može. Zbog ove misli sam uspeo u svemu da postupim racionalno.

U policijskoj stanici sam bio vezan za gvozdenu stolicu. Koliko god se rđavo ponašali prema meni, ja nisam bio ljut i ostao sam miran. S policajcima sa razgovarao s milošću. Objasnio sam im kako sam u prošlosti mučen i moja iskustva su dokaz u mom sudskom sporu protiv bivšeg lidera Komunističke partije Kine (KPK).

Takođe sam im rekao da je razlog što praktikanti Falun Dafe toliko trpe leži u tome što žele da ljudi saznaju istinu i distanciraju se od KPK, koja je krivično gonjena. Rekao sam im da ako će policajci, kao i obični ljudi, saznati istinu i imati priliku da istupe iz KPK, meni ne smeta da se mučim. Objasnio sam zašto sam podneo tužbu protiv bivšeg lidera KPK i objasnio sam im princip karmičkog vraćanja. Rekao sam im da imam zakonsko pravo da ga tužim, i da je policija prekršila zakon kad me je uhapsila.

Isprva me je šef policije loše tretirao, ali mu se ponašanje promenilo kad me je saslušao. Kad sam odbio da odgovorim na sva pitanja, on je sam napisao odgovore. Kad je jedan policajac upitao kako da opiše sve materijale pronađene kod mene kući, rekao sam mu da ne zabeleži ništa o materijalima, inače ću biti osuđen na 3 godine zatvora.

Dvojici policajaca je dodeljeno da me nadziru, dok su ostali otišli na ručak. Došao sam sebi i setio se stihova Učitelja:

“Zatvoren kao što jesi,
nemoj biti tužan ili žalostan
Nastavi s ispravnim mislima i djelima,
i Fa je s tobom
Smireno razmisli o svojim vezanostima
Ukloni svoje ljudske misli
i zlo će prirodno izumrijeti
(Ne budi tužan, Hong Yin II)

Neprekidno sam recitovao ove stihove i izvinjavao se Učitelju. Zamolio sam ga da pomogne i ojača me, kako bih bio oslobođen. Obećao sam da ću ceniti svaku priliku da se kultivišem, idući napred, gledajući unutar i da neću dopustiti da moje predstave kontrolišu ono što govorim i radim. Postepeno sam mogao da se setim Fa koji sam bio naučio napamet.

Prilika da se preispitam

Pored puno recitovanja Fa i slanja ispravnih misli, pogledao sam unutar i preispitao svoje ponašanje u poslednje vreme. Imao sam raspravu s jednom praktikantkinjom. Pošto sam nastupao s jakim ljudskim vezanostima, u to su se uključili i neki drugi praktikanti. Nisam kultivisao sebe, već sam gledao izvan i krivio drugog. Smatrao sam da sam vrlo ispravan. Dugo vremena sam je nipodaštavao. Jedne noći dok sam bio u zatvoru, ona me je u snu upitala da li sam pogledao unutar.

Dok sam bio zatvoren, pronašao sam puno vezanosti i ljudskih predstava, koje nisu bile u skladu s Fa. Odlučio sam da budem ljubazan prema praktikantima i da kultivišem sebe.

Zahvaljujući trudu praktikanata i zaštiti Učitelja, pušten sam na slobodu. Kad sam se vratio, shvatio sam da svaki praktikant može sam da se snađe, pa sam imao više vremena.

Ranije sam koordinirao mnoge Dafa projekte, poput sastavljanja i distribucije flajera, postavljanja banera i objašnjavanja istine ljudima licem u lice. U svakom projektu sam bio u prvoj liniji. Postepeno su praktikanti počeli da se oslanjaju na mene. Sve sam planirao i dodeljivao zaduženja. Kad sam uhapšen, lokalni praktikanti nisu znali šta da rade i bili su uzrujani. Neki su popustili u kultivaciji, dok su se drugi osećali izgubljeni.

Shvatio sam da više ne mogu tražiti od praktikanata da me slepo slede. Svako ima svoj sopstveni put kultivacije i nema forme koju treba slediti. Takođe sam shvatio da sam grešio što sam sve priređivao za druge praktikante i naveo ih da se oslanjaju na mene i dive mi se. Zapravo sam ih ometao da idu svojim sopstvenim putem kultivacije, koji je Učitelj priredio. Moji postupci nisu bili na liniji s Fa. Da sam ih sprečio da dostignu ispunjenje, učinio bih velik greh i morao bih snositi posledice.

Zato sam uveo neke promene i neki praktikanti su se ponudili da koordiniraju projekte. Kad bi nastali problemi, oni su sami donosili odluke na osnovu Fa principa. Nisu prethodno dolazili da me pitaju, kao ranije. Neki sposobni praktikanti su preuzeli projekte i obavili ih bez konsultacija sa mnom.

Na kraju sam postao običan praktikant i više nisam bio zauzet prosleđivanjem info materijala, ili rešavanjem problema za druge praktikante. Počeo sam u tišini da kultivišem sebe i svim srcem da radim ono što treba.

Oslobodio se vezanosti za ego

Ona koleginica praktikantkinja je imala neke prednosti u odnosu na mene. Mirno sam prihvatio način kako ona radi stvari i pokušao sam da promenim svoj običaj da je gledam s visine. Kad sam ja nju prihvatio, prihvatila je i ona mene. Više nemam želju da je promenim. Dopuštam joj da nosi svoju ulogu i sarađujem s njom. Jednog dana smo dugo pričali, i taj put nismo se raspravljali, ili branili sebe kao ranije.

Kad je ona uhapšena i zatvorena, nismo joj zamerali na njenim nedostacima, već smo se koordinarali u nastojanjima da je izbavimo.

Dok sam u tišini sarađivao, neki praktikanti su me ogovarali iza leđa. Ovaj put nikog nisam krivio i ljutio se, već sam gledao unutar. Nisam se raspravljao i branio se; imao sam milosti prema njima. Učitelj je video da iskreno želim da se kultivišem, pa je eliminisao mnoge loše stvari za mene. Nisam imao nikakvih primedbi, ili osećaja da su nepravedni prema meni.

Znao sam da su sve žalbe na mene posledica moje vezanosti za ugled. Voleo sam da čujem kako me hvale i imao sam jaku vezanost za taštinu. Odbijao sam da saslušam bilo čije mišljenje. Kad sam identifikovao ove vezanosti, osetio sam mir i spokoj. Više nisam tako emotivan kao ranije, već relaksiran.

Osetio sam zadovoljstvo kad sam se oslobodio svog ega. Sve oko mene je postalo uzvišeno i spokojno. Dok se kultivišem, osećam da je sa mnom fašen Učitelja.