Falun Dafa Minghui.org

[Proslava Svjetskog Falun Dafa dana] Falun Dafa je čudesan

(Minghui.org)

Dočekujući s radošću 20. Svjetski Falun Dafa dan, željela bih ovdje podijeliti nevjerovatne priče sa moga puta kultiviranja Falun Dafa i rada na podizanju svijesti.

Policijski službenik: Ja vam se moram nakloniti tri puta

Jedne sam prilike, dok sam se vraćala kući, vidjela jednog čovjeka kako mi ide u susret. Prišla sam mu i uručila primjerke Falun Dafa informativnih materijala. Pogledao je materijale i rekao: “Oh, pa ja vas poznam! Ja se vama moram nakloniti tri puta.” Onda je počeo da mi se klanja, a ja sam ga brzo u tome zaustavila.

Rekao mi je da je on policajac koji je jednom prilikom pretresao moju kuću zbog moga prakticiranja. „Kada sam vršio premetačinu vaše kuće, uzeo sam sebi jednu od vaših Falun Dafa knjižica i dao je mojoj majci. Ona je godinama bila teško bolesna i paralizovana od struka prema dolje. Nakon što je pročitala knjižicu, osjećala se vrlo prijatno. Čitala ju je svaki dan. Nakon nekog vremena je uspjela pomaći noge i hodati. Nastavila ju je čitati i za manje od šest mjeseci se u osnovi oporavila od paralize. Također joj više nisu bili potrebne naočale da vidi stvari. Kako joj je postajalo sve bolje i bolje, mogla je ponovno kuhati i obavljati kućne poslove. Ova Falun Dafa knjižica ima čudesnu moć! Moja majka me je zamolila da se vama i Falun Dafa zahvalim na propisan način, ako vas ikada ponovno sretnem. Tako smo puno zahvalni Učitelju Li Hongzhiju!”

Govoreći to policajac je već jecao nastavljajući se zahvaljivati Falun Dafa.

Policijski službenik: Dajte nam dva primjerka!

Dok sam ispred bolnice objašnjavala istinu o progonu Falun Gonga i dijelila kalendare, neko je povikao: "Evo policije!" Vidjevši policajce kako idu prema meni, krenula sam da potrčim. No u tom je trenutku jedan policajac rekao: "Ne trčite. Dajte i nama dva primjerka." Shvatila sam da mu je možda poznata istinu o progonu i dala sam mu dva zadnja preostala kalendara i pitala ih jesu li su članovi Komunističke partije Kine (KPK). Kazali su mi da su obojica članovi i zamolili me da im pomognem da istupe.

Kada su posmatrači vidjeli kako se policija prijateljski ponaša prema meni, i oni su također počeli tražiti Falun Dafa materijale i htjeli napustili KPK. Nisam imala dovoljno materijala, ali sam im pomogla da napuste partiju.

Nesebičan gest i čudesan oporavak otkrivaju veličinu Dafe

Jedna je praktikantica veteran patila od karma bolesti i izgubila svijest. Odveli smo je u bolnicu. Kada je doktor napokon došao, njene su zjenice već bile proširene. Sestra je uklonila medicinske instrumente, a doktor nam je rekao da se pripremamo za njenu sahranu.

Kćerka stare praktikantice, koja je i sama bila i praktikantica, zatražila je od bolnice da je zadrži nekoliko dana. Ostala sam pored nje nakon što je kćerka otišla kući da se odmori. Molila sam Učitelja da joj pomogne u jačanju njenih ispravnih misli i govorila u njene uši: "Falun Dafa je dobar, Istinitost-Dobrodušnost-Tolerancija su dobri." Nastavila sam joj to recitovati, a onda sam počela osjećati da moje tijelo više ne postoji. Radila sam to danonoćno oko nedelju dana.

Prvih nekoliko dana ljekar i direktor bolnice su dolazili da poslušaju rad njenoga srca. Zatim su je prestali obilaziti i pitati za nju. Jedne sam noći osjetila kako joj se ruka trza pa sam pozvala sestru. Došao je i doktor i ponovno je mogao čuti otkucaje njenoga srca. "Ona je živa", rekao je. Ujutro, kada su došli doktor i direktor bolnice, oči su joj bile otvorene. Direktor je to prokomentarisao: „Ona se stvarno oporavila. Vi ste tako divna kćerka.” Objasnila sam im da ja nisam njena kćerka, a oni su bili iznenađeni. Objasnila sam im da ja prakticiram Falun Dafa i da sam njenu kćerku srela u logoru za prisilni rad.

Direktor je čvrsto uhvatio moju ruku i rekao: „Dobro obavljeno. Ja vama se zaista divim.” Niko ko je ovom bio svjedok, uključujući i druge pacijente i njihovu porodicu, nije mogao vjerovati da se osoba, koja nije rođak, može toliko brinuti za neizlječivo bolesnu osobu. “Ona je čudesna! Njezine su riječi vratile osobu iz mrtvih!”

Direktor nam je dao 50% popusta na medicinske troškove i rekao: „Možete da razgovarate sa bilo kim od više od 300 članova osoblja bolnice o Falun Dafa i u bolnici možete koristiti bilo kakvu opremu koju želite.“ Uredio je za mene sobu sa kompjuterom, štampačem i CD pisačem da bih, u bolnici, mogla štampati Falun Dafa materijale i pržiti CD-ove.

"Ako se slažete, pozvat ću televiziju i zamoliti reportera da promovira Falun Dafa, i da kaže da je Učitelj Li Hongzhi dobro naučio svoje učenike", rekao je on.

Praktikantica i ja smo pomogli čitavom bolničkom osoblju da napusti KPK. Jedna me je osoba upitala koliko mi porodica praktikantice plaća da radim ono što sam učinila za nju. Rekla sam da sam samo pomagala kolegici praktikantici i da za to nisam bila plaćena. Porodice drugih pacijenata su mi žustro počele nuditi novac da se brinem o njihovim starijim i voljenima. Rekla sam im da ne želim njihov novac: “Ponesite Falun Dafa knjige kući i neka ih oni čitaju. Ispričajte im moju priču i recite im da izgovaraju 'Falun Dafa je dobar, Istinitost, Dobrodušnost, Tolerancija se dobri.' Od toga će imati velike koristi."