Falun Dafa Minghui.org

Moje razumijevanje gledanja unutar sebe

(Minghui.org)

Kao Falun Dafa praktikanti, svi znamo da trebamo gledati unutar sebe. Ali mnogi od nas možda ne znaju kako to dobro raditi.

Na primjer, kada se ugrožava nečije osobne interese, osoba se naljuti. Znamo da to pokazuje vezanost za vlastiti interes, čega se treba osloboditi. Međutim, to je samo simptom. Ako pogledamo dublje, iza toga stoji ljudska predodžba: naljutimo se kada izgubimo i sretni smo kad dobijemo. Kao praktikanti trebali bi promijeniti tu predodžbu: trebali bi biti sretni kada izgubimo i nikada ne tražiti osobnu korist.

Pitao sam druge praktikante da li mogu prepoznati ljudske predodžbe. Dobar dio njih nije mogao. Ako ne možemo reći što su, kako ih onda možemo promijeniti?

Predodžbe su ljudska načela, sklonosti, načini razmišljanja i osjećaji. Na primjer, ljudi vole da ih se poštuje, da se prema njima lijepo postupa i da ih se hvali, vole dobre stvari i udobnost, i nadaju se da će stvari ići kako to oni žele. Inače se uzrujaju.

Ali biti izložen stvarima koje ljudi ne vole, prilike su za kultivaciju. Kao što je Učitelj rekao:

"Na primjer, nakon što stigne na posao, osoba se možda jako naljuti ako čuje dvije druge osobe kako ružno govore o njoj;"

"Kasnije ti kolega kaže da je taj i taj u javnosti loše govorio o tebi i prijavio te šefu, stavljajući te u vrlo nezgodnu situaciju.;" (4. Lekcija, "Transformacija karme", Zhuan Falun)

"Lutanje je vrlo teško - on tumara u društvu, proseći hranu i susrećući svakojake vrste ljudi koji ga ismijavaju, psuju i iskorištavaju." (8. Lekcija, "Onaj tko prakticira dobit će gong", Zhuan Falun)

Ovako možemo eliminirati karmu i podići razinu. Učitelj nam je rekao da dobivamo kada trpimo maltretiranje. Trebamo promijeniti našu predodžbu i prihvatiti to.

Kada se sukobimo s drugima, bez obzira na to jesu li oni praktikanti ili ne, neki od nas skloni su misliti, da je druga strana učinila ovo i ono pogrešno. Što više ovako razmišljamo, to smo više ljuti. Ovo je klasičan primjer gledanja prema van, a ne prema unutra te procjenjivanja situacije koristeći ljudska načela, što je upravo ono što bi praktikanti trebali nadići.

Neki praktikanti stalno misle da su drugi ljudi u krivu. Zapravo, ako prema nama ne postupaju nepravedno, naše ljudske naravi neće biti otkrivene, da bi se njih oslobodili.

Učitelj je rekao:

"Reći ću vam jednu istinu: cijeli proces kultivacije čovjeka je proces pri kojem se neprekidno odstranjuju čovjekove vezanosti." (1. Lekcija, "Istinski voditi ljude prema višim razinama", Zhuan Falun)

"Ako ne promijeniš ljudsku logiku koju si ti, kao običan čovjek, formirao duboko u svojim kostima tijekom tisuća godina, ti nećeš moći probiti ovu površinsku ljudsku ljusku i dostići Ispunjenje." ("Opominjući savjet", Bitno za daljnje napredovanje)

Ako ljudska načela smatramo zakonima Univerzuma, zauvijek ćemo ostati na ljudskoj razini.