Falun Dafa Minghui.org

[Fa konferencija u New Yorku] Kultiviranje u Falun Dafa kao djelić Epoch Timesa

(Minghui.org)

Pozdrav Učitelju, pozdrav kolegama praktikantima!

Ja sam Falun Dafa praktikantica iz Hong Konga. Poslije završetka koledža, radila sam određeno vrijeme u Epoch Timesu na oblikovanju kineskih karaktera. Zatim sam, nakon nekoliko godina, postala stalni prodavac. Od dizajniranja letaka za objašnjenje istine, rada na medijskim projektima, kontaktiranja ljudi iz vodećeg društvenog sloja do otpora lošem poslovnom ponašanju i pregovaranja sa vlasnicima velikih poslovnih grupa, osjetila sam da svaki taj korak uključuje kultivaciju. To je proces oslobađanja od vlastitog ja u cilju donošenja koristi cijelom poslu.

Moj otac je običavao govoriti: “biznismeni su lažljivi”. Zato sam i sama imala jaku predrasudu prema svemu što ima veze sa biznisom, osjećajući prezir prema prodavačima. I nakon što sam počela prakticirati Falun Dafa i pročitala Učiteljeva učenja, još uvijek sam se držala tih predstava. Učitelj je rekao: „U prošlosti je postojala izreka da je devet od deset trgovaca nepošteno. Ovo je izreka svakodnevnih ljudi. Ja kažem da je to pitanje ljudskog srca”(4. Lekcija, Zhuan Falun)

I dalje sam se držala svojih ideja, sve dok me direktor Epoch Timesa nije zamolio da budem prodavač na puno radno vrijeme. Na početku sam se bojala izmijeniti. Moja najveća snaga je u grafičkom dizajnu, koji sam radila za Epoch Times duže od 10 godina. Mogla sam se kultivirati istovremeno se ne odričući mog dobro plaćenog, svakodnevnog, posla. Znala sam da Učitelj želi da mediji uđu u pozitivan ciklus. Zato sam pomislila da je došlo vrijeme da se odreknem svog „udobnog gnijezda“. Učitelj je želio da se oslobodim sebičnosti i da budem uključena u sveukupni razvoj.

Oslobađanje ljudskih shvaćanja

Kada sam prihvatila novu poziciju, nisam imala pojma o osnovnim konceptima prodaje. Zato sam samo išla sa drugim praktikantima u posjetu potencijalnim klijentima, gdje smo im objašnjavali istinu. Oni bi bili dirnuti našom prezentacijom i bili spremni sponzorisati male iznose, ali su rijetko potpisivali ugovore. Bila sam zadovoljna i osjećala da su ti ljudi spašeni. Jedan mi je kolega rekao: „Ti si kao učitelj koji uči djecu. Međutim, ako djeca ne odustanu od svojih shvaćanja, ona neće prihvatiti ono što si rekla."

Da li sam zaista razumjela njihove barijere? Mogu li samo nastaviti da govorim ono što želim, ili trebam da pokušam učiniti da oni to razumiju i prihvate ono što smo im rekli? To je kritično pitanje kada se radi o prodaji, ali i kada pišem članke, radim dizajn ili dizajniram karaktere kao što sam ja nekada radila, ili načina na koji govorim. Ako ja nastavim da govorim, druga strana neće govoriti. Kako onda mogu saznati za prepreku koja ih sprečava da razumiju?

Kada radimo u medijima, i ako smo samo fokusirani na ono što želimo kazati, i ne obraćamo pažnju na osjećanja i na ono što ti ljudi vole, onda nismo u stanju da im objasnimo istinu na osnovu njihovih misli i shvatanja. Ako ne odustanem od svojih ideja protiv biznisa, onda neću moći razumjeti tržište i kupce. To dovodi do suštine pitanja: “Ako naši mediji ne objavljuju reklame, kako ćemo preživjeti?"

Kad god je Učitelj govorio o tome kako naši mediji trebaju ući u pozitivan ciklus, ja sam bila nespokojna. Epoch Times iz Hong Konga je u tom trenutku bio jako daleko od toga da normalno posluje. Praktikanti su imali lične konflikte. Nedostatak radne snage i resursa zbog vanjskog pritiska i potiskivanja nam je onemogućavao da poslujemo bez gubitka. Kao besplatne novine, mi možemo doprijeti do određenog broja ljudi i pomoći im da saznaju istinu. Ali na taj način nismo dopirali do vodećih slojeva društva. Videći da su praktikanti iscrpljeni i bezvoljni, bila sam zabrinuta, ali nisam imala rješenja.

Shen Yun, pod Učiteljevim vođstvom, je postavio dobar primjer za realizaciju različitih Dafa projekata. On obučava ljude ciljajući na dostizanje veoma visokog nivoa. Shvatili smo da se svaka metoda može koristiti za spašavanje ljudi i dobili bolju ideju za smjer kojim mediji trebaju ići.

Razlozi koji stoje iza i protiv proboja

Nebeska klima se drastično promijenila 2014. godine. Mnogi su korumpirani kineski zvaničnici bili uhapšeni, što je potvrdilo predviđanja Epoch Timesa. To je bila velika prilika za naše medije.

Direktor mi je omogućio da sa mnom radi jedna osoba, genijalno nadarena za biznis. Upijala sam sve znanje koje mi je davala. Njen smisao za poslovanje se u potpunosti uklapao u utjelovljenje Fa u ljudskom svijetu. Pomogla mi je da razumijem mnoge stvari.

Kada sam otpustila svoju vezanost za vlastito ja, bila sam u stanju bolje cijeniti tradicionalne vrijednosti koje su njegovali ljudi u Hong Kongu. Tako sam bila u stanju govoriti o vrijednostima Epoch Timesa i istinu o Dafa na način koji je bio prikladniji za vodeće slojeve društva. Kada bih naišla na one sa drugačijim idejama, mogla sam ipak zadržati mir i razumjeti njihov način razmišljanja, što mi je omogućavalo da uklonim prepreku koju imaju.

U to smo vrijeme svakodnevno posjećivali klijente, potpisivali ugovore sa renomiranim međunarodnim i domaćim brendovima. Svakodnevni su nam ljudi, iz poštovanja i divljenja, davali kontakte vlasnika čuvenih kompanija. Uspeli smo doprijeti do ljudi iz vodećih slojeva društva i objasniti im istinu o Dafa i medijima.

Također sam otkrila da kad god imamo međusobne sukobe i kada ne gledamo unutar sebe, klijenti neće biti zadovoljni. Tada neće biti nade za potpisivanje ugovora. Stoga, bez obzira na vrstu sukoba s kojim smo se suočili, naučili smo da se oslobodimo vezanosti za vlastito ja i da radimo zajedno. Shvatila sam da je način na koji se ljudi ponašaju vezan za stanje naše kultivacije. Naše stanje i gledanje na stvar će uticati na to da li oni mogu biti spašeni.

Nažalost, rijetko smo bili u stanju obnoviti ugovore s velikim brendovima iz dva razloga. Jedan je bio to što mnogi ljudi u tim velikim kompanijama ne znaju istinu. Postoji otpor kako unutar kompanije tako i otpor njihovih klijenata. Oni su i prema našim novinarima također loše postupali kada su pokušavali da dobiju njihove intervjue. Teško je doprijeti do tih čelnih ljudi i razjasniti im istinu licem u lice. Drugi razlog je taj što je kineska policija otišla u njihova sjedišta u Kini i tamo prijetila ljudima.

Moramo napraviti proboj u vodeće slojeve društva i promijeniti situaciju u kojoj smo marginalizovani.

Sarađivati kao jedno tijelo

Epoch Times je u Hong Kongu 2016. godine počeo prodavati svoje novine na 200 kioska. Međutim, da dopremo do trgovina na glavnim ulicama, koštalo bi desetine hiljada američkih dolara. Distributivne se kompanije nisu htjele uključivati. Kako bi smo nastavili štampati, u isto smo vrijeme distribuirali besplatne novine. Kako bi smo izgradili medijski brend, rekli smo praktikantima da novine ne distribuiraju na mjestima gdje objašnjavaju istinu. Međutim, jednog sam dana vidjela praktikanticu u financijskom kvartu kako dijeli novine. Zamolila sam je da prestane to raditi a ona mi je odgovorila: „Ti prestani. Nikada neću prestati dijeliti novine."

Iznenadila sam se kada sam vidjela da neki praktikanti ne mogu razumjeti zašto prodajemo novine, umjesto da ih dijelimo besplatno. Svih ovih godina, praktikanti su na ove novine gledali kao na sredstvo za objašnjavanje istine i spašavanje ljudi. Oni imaju razlog što tako misle. Ali, da bismo doprli do vodećih slojeva društva ne možemo novine tretirati kao letak. Trebali bismo ih pretvoriti u pravi tržišni brend, kao što je to učinio Shen Yun.

Učitelj je rekao:

“Kada su novine tek započele, svi vi ste na njih gledali kao alat za objašnjavanje istine i niste razmišljali puno dalje od toga. Neki ljudi su ih čak smatrali letcima. Naravno, sada su stvari drugačije i vi ste postupno shvatili da više ne trebate gajiti misli da je ovo samo nešto privremeno, shvatili ste da trebate dobro voditi ove novine i upravljati njima kao normalnim poduzećem.”(“Fa predavanje na sastanku Epoch Timesa“, Predavanje Fa na konferenciji X

Nije lako postići konsenzus i formirati jedno tijelo. Epoch Timesu je bio potreban normalan način rada, što je zahtijevalo promjenu načina razmišljanja njegovog osoblja. Normalan rad traži od uključenih praktikanata da o sebi prestanu razmišljati kao o volonterima što znači da se ne može po volji dolaziti i odlaziti s posla. Zaposlenik se treba ponašati i pridržavati zahtjeva kompanije, čak i ako on ili ona imaju drugačije razumijevanje. Trebamo se odreći vlastitog ja kada imamo nerješive sukobe s drugim praktikantima. Čovjek mora predano sarađivati, čak i ako to znači da onaj s kime radimo uopšte nije dobar. Normalan rad zahtijeva jasan opis posla i odgovornost. I treba se biti odgovoran za svoje riječi i ponašanje.

To je nezapamćeno visok zahtjev i dobar test xinxinga za sve uključene praktikante. To je put koji Epoch Times mora preduzeti da bi postigao normalno poslovanje. Tek tada možemo pustiti korijenje u društvu i prepustiti ovaj medij budućnosti.

Svakodnevno grupno učenje i sedmično grupno učenje nam osiguravaju da će se naši napori spojiti u jedan. Meni je svakodnevno grupno učenje Fa izuzetno važno. Ali ponekad se nisam mogla fokusirati. Misaona me je karma činila pospanom. A i razne su se informacije pojavljivale da bi se miješale. Znala sam da ne mogu tako nastaviti.

U ljeto 2016. godine sam počela recitovati napamet Fa tokom grupnog učenja. Iznenadila sam se vidjevši da kada se koncentrišem mogu recitovati prvu lekciju. Postepeno sam počela recitovati cijeli Zhuan Falun na grupnom učenju. Ako se ne mogu koncentrirati, tada nisam u stanju pravilno recitovati. Bez obzira na konflikte ili probleme sa kojima sam se susretala, nakon učenja Fa, sve je izgledalo veoma lako i glatko. Zato sam se uključila i u jutarnje grupno učenje. To mi pomaže da imam na umu da sam ja Dafa praktikant i da ću se moći racionalno suočiti sa bilo kojim testom.

Prodaja Epoch Timesa u prodavnicama

Početkom ove godine, direktor me je zamolio da pregovaram sa lancem prodavnica da se u njima prodaju naše novine. Možda se nebeska klima bila promijenila. Kada sam pozvala robne kuće tražeći za to njihove odgovorne ljude i objasnila im istinu, oni su prihvtili prodaju i dali nam povoljne uslove.

Prodaja u robnim kućama je bio samo jedan korak. Sama distribucija novina je bila još veći izazov. Svakodnevni mediji su angažovali kompanije za distribuciju da urade taj posao, a cijena za to su desetine hiljada američkih dolara. Trebala nam je pomoć praktikanata da dostavljaju novine u prodavnice u njihovim kvartovima.

Da bismo izbjegli moguće negativne uticaje, obavijestili smo samo odgovarajuće menadžere prije potpisivanja ugovora. Konačne smo ugovore potpisali nedelju dana prije početka prodaje. Direktor je odmah kontaktirao Falun Dafa Asocijaciju i održao sastanak sa praktikantima koji su trebali bili uključeni u distribuciju. Praktikanti su počeli radili zajedno i za kratko vrijeme, novine su se počele prodavati u 500 prodavnica u Hong Kongu.

Još uvijek je bilo potrebno da se napravi aranžman u posljednjem trenutku prije početka prodaje, jer smo morali da uzmemo u račun vrijeme praktikanata i njihove putove za dostavu novina. Grupa u čijem su vlasništvu prodavnice nas je stalno podsjećala da se novine trebaju dostaviti ujutro prije 8 časova. Pokušali su nas ubijediti da prodaju vršimo u samo 300 prodavnica, u slučaju da to ne možemo postići. Ali sam ja znala da će sa 500 prodavnica biti obuhvaćene ne samo prodavnice na prometnim čvorištima, već da će biti uključene i prodavnice u nekim od lokalnih zajednica. Što je značilo da će više ljudi moći vidjeti novine na tržištu. Vikend prije početka prodaje, napravili smo testnu vožnju sa svim uključenim praktikantima.

Svi su naši menadžeri, u ponoć 1. aprila, napravili još jednu probnu vožnju i provjerili svaku lokaciju. Svi raspoređeni ljudi su bili na svojim mjestima. Osim nekoliko prodavnica koje nisu bile voljne prodavati naše novine i zbog potrebe za nekom vrstom komunikacije, sve ostalo je dobro prošlo.

Prvog dana, samo 10 prodavnica nije uzelo naše novine, jer o tome nisu bile obaviještene. Drugog su dana skoro sve prodavnice uzele novine. Kontakt osoba je rekla: "Vi ste momci drugog dana bili prilično brzi u razvrstavanju stvari." Znala sam da su praktikanti sposobni za sve dokle god u posao unose svoje srce.

No, drugoga je dana, nadzornica grupe prodavnica zadužena za naš projekat bila veoma uznemirena kazavši mi da je imala mnogo pritužbi iz prodavnica i njihovih internih marketinških odjela, iz raznoraznih razloga. Rekla mi je da ako opet bude puno pritužbi, ona će prestati prodavati naše novine. Odmah sam kontaktirala naše ljude u svim kvartovima i saznala da su neki od njih krivo razumjeli stvari, dok su drugi kršili kulturu vodeće kompanije zbog svojih dobrih namjera. Osjećala sam se loše i donekle bila ogorčena. Znala sam da to nije pravo stanje.

Učitelj je rekao:

„Što vi budete smatrali izazove većima, to će vam biti teže da ih realizirate jer "pojava proizlazi iz uma." Na taj način će zadatak postati još teži. Kada kažem da "pojava proizlazi iz uma", time želim također reći da teškoće proizlaze iz toga što vi preuveličavate važnost same stvari i gledate na sebe u slabijem svjetlu. Ne uzimajte bilo koju od tih stvari kao nešto veliko, jer kada se radi o nečem tako značajnom kao spašavanje živih bića vi biste samo trebali raditi ono što trebate raditi i to raditi na pribran način. Kada naiđete na stvari koje ne zvuče baš najbolje ili koje nisu ono čemu ste se vi nadali, ne uzimajte to k srcu i samo časno i s pouzdanjem radite ono što trebate raditi. Ako ne dopustite da vas ometa smetnja od strane zla, loši faktori neće dolaziti od vas, zlo će postati trivijalno, a vi ćete postati ogromni i masivni te će vaše ispravne misli biti obilne. To je zaista tako.” (“Fa predavanje na sastanku Epoch Timesa“, Predavanje Fa na konferenciji X)

Gledajući unutar sebe, vidjela sam da su moje brige proistekle iz priznavanja aranžmana starih sila. Da sam radila u kompaniji svakodnevnih ljudi, možda bih primila slične pritužbe. Ali ne bih se uspaničila. Zašto sada paničim? Zato što sam se plašila da prodavnice neće prodati naš novine zbog pritiska Komunističke partije Kine, ili zbog njihovih kolega i poslovnih partnera koji nisu saznali istinu. Nije li to priznavanje aranžmana starih sila? Ako ne budem imala čvrst um, to bi značilo da bi se nevolje na drugoj strani mogle povećati. Znala sam da se trebam s time nositi kao sa običnim poslom.

Sutradan sam nazvala nadzornicu i objasnila joj šta se dogodilo i kako smo riješili probleme. Rekla sam joj da je to samo početna faza. Nakon perioda prilagođavanja sve će biti u redu. Rekla je: "Znam da ste vi ljudi bili prilično kooperativni." Ali mi je također nagovijestila da sve nije tako mirno na njenoj strani. Znala sam da je pod pritiskom. Zato sam nazvala svaku prodavnicu koja nije bila voljna uzeti novine. Na kraju su bili riješeni mnogi problemi.

Radeći različite projekte, shvatila sam da dok god držimo čvrste ispravne misli, za mnoge će se stvari pobrinuti Učitelj, kome pomaže božansko. Nije naša sposobnost bila ta koja je učinila da se to desi, već koliko bismo srca unijeli u to. Naše stanje kultivacije i naša namjera da spasimo ljude, su se odrazili u tom procesu.

Održavanje preliminarnog plesnog takmičenja u Hong Kongu

Pokušali smo 2012. godine održati plesno takmičenje u Hong Kongu, ali je to bilo sabotirano od strane KPK razbojnika. Zbog miješanja KPK, ugovori za mjesto održavanja preliminarnog takmičenja 2016. godine su također bili poništeni dva puta u veoma kratkom roku. Na kraju se ta manifestacija održala na Tajvanu.

Ponovo smo održali plesno takmičenje 2018. godine, a smo ovoga puta potpisali ugovor sa međunarodnom institucijom. Nažalost, i oni su podlegli pritisku KPK i prekršili taj ugovor tri sedmice prije samog natjecanja. Ispostavilo se da ih je vlada Hong Konga pozvala i zahtijevala da ne rade sa nama. Nismo se uplašili niti smo htjeli odustati. Počeli smo da kontaktiramo privatne dvorane.

Dvije nedelje prije takmičenja smo saznali da nam je dostupan sportski centar prestižnog univerziteta u Hong Kongu. Bili smo oprezni da ne bi dopustili zlu da dobije ove informacije. Agenti KPK su vjerovatno svuda prikupljali informacije o mogućim dvoranama. Pratili smo sve njihove poteze i mudro ih rješavali. Dok se činilo da će se takmičenje održati na Tajvanu, mi smo u tišini potpisali ugovor sa sportskim centrom. Bio je to zastrašujući proces nalik nekom uzbudljivom filmskom hitu.

Dan prije nego što smo platili najamninu, primili smo obavijest da promjenimo mjesto održavanja. Objasnila sam to sportskom centru i otkazala mjesto održavanja. Sada je zaista bilo izvjesno da će se natjecanje održati na Tajvanu. Sutradan je došlo još jedno obavještenje da se ipak zadržava Hong Kong kao mjesto održavanja natjecanja. Bila sam šokirana i imala pomiješana osjećanja. Podsjetila sam se da me to ne treba uznemiravati. Odmah sam kontaktirala sportski centar i rezervisala mjesto.

Možda zbog svih tih manevara, kriminalci iz zle KPK nikada nisu shvatili gdje će se tačno održati preliminarno takmičenje. Ujutro prije početka takmičenja, takmičari i osoblje su autobusom prebačeni na mjesto održavanja natjecanja. Dva sata prije početka takmičenja, šef organizacije zle KPK je okupio svoje siledžije ispred dvorane pa su počeli sa uzvikivanjem uvreda. Pokušali su i provaliti u sportski centar. Osoblje Centra je pozvalo policiju i poslalo nekoliko desetina zaštitara. Iskoristila sam priliku da objasnim istinu administrativnom osoblju univerziteta, tražeći od njih da sami pogledaju takmičenje. Kada su vidjeli da takmičenje nema nikakve veze sa onim za što su nas zločinci optuživali, popustila je napetost koja im se čitala na licima. Visoki zvaničnik sigurnosnog odjela na univerzitetu je prošao pored razbojnika i ušao u sportski centar. Rukovao se sa mnom i kazao: „Tvoja će priredba proteći bez problema."

Toga je dana padala jaka kiša. Zli razbojnici su bili potpuno mokri. Ostali smo unutra i završili preliminarno takmičenje bez ikakvog ometanja.

Jedan mi je službenik rekao da je prije radio u zakonodavnom vijeću. Među svim protestnim grupama, najviše se divio Falun Gongu, jer je Falun Gong jedina grupa koja je stvarno miroljubiva i racionalna, ali i ustrajna. Bila sam jako dirnuta izborom koji je ta osoba napravila. Razmišljala sam o uloženim naporima praktikanata u Hong Kongu tokom proteklih godina. Bila sam puna strahopoštovanja, razmišljajući o Učiteljevim aranžmanima za spašavanje živih bića.

Na polasku, više se od desetak stražara rukovalo s nama posmatrajući nas kako se ukrcavamo u autobus. Policija je formirala živi zid da bi blokirala razbojnike i pobrinula se da odemo sigurno.

Uspjeh plesnog takmičenja u Hong Kongu je postavio dobru osnovu za prijavljivanje za narednu godinu. On je probudio živa bića, pokazavši međunarodni uticaj naše medijske grupe i istovremeno gušeći zlu KPK i njene sljedbenike.

Otklanjanje nedostataka kultivacijom

Razmišljajući o putu kojim idu praktikanti iz Hong Konga u potvrđivanju Dafa i spašavaju živih bića, shvatila sam da niko nije savršen. Svi se moramo kultivirati. Na svakome od nas postoje elementi uređeni od strane starih sila i nedostaci na ljudskom nivou.

Nekima nedostaje uljudnost, koja se njeguje u tradicionalnoj kulturi, što se mora prevazići. Neki su zaraženi partijskom indoktrinacijom. Neki su nametnuli stroge standarde koje su sami stvorili. Ipak, svako ima svoje zasluge.

Težimo da se kultiviramo i da sarađujemo sa cijelim tijelom. Mislim da je način da se negira aranžman starih sila to da se oslobodimo vezanosti za vlastito ja i da slijedimo Fa, uzajamno nadoknadimo nedostatke onog drugog, proširimo naše kapacitete i koristimo drugima. Tek tada možemo “…steći ispravno Prosvjetljenje nesebičnosti i altruizma” (“Bez propusta u Buda-prirodi”, Bitno za daljnje napredovanje)

Hvala Učitelju i hvala kolegama praktikantima!

(Predstavljeno na Fa konferenciji u New Yorku 2019. godine)