Falun Dafa Minghui.org

Od urednika

(Minghui.org)

Prije nekoliko dana, menadžer projekta za američki Epoch Times, prezimenom Yang i urednica imena Jade, pisali su Dafa učenicima unutar Kine. Raspitivali su se o Minghui mjestima za proizvodnju unutar Kine, poput pitanja na kojim lokacijama se nalaze, u kojim gradovima, koje su kvalitete, koliko ljudi je uključeno u proizvodnju i distribuciju, koji predmeti se proizvode (na primjer Minghui Weekly) i u kolikom opsegu. Naveli su da su im potrebne te informacije. Do sada su Dafa učenici u Liaoning i Zhejiang provinciji primili takve upite. Neki praktikanti koji inače ozbiljno shvaćaju pitanja o sigurnosti su bez razmišljanja podijelili tražene informacije jer im je rečeno "ovo je upit statističke prirode iz glavnog ureda Epoch Timesa i Učitelj je odobrio ovaj projekt."

U periodu Fa – ispravljanja, u ovo vrijeme kada progon KPK još nije završio, sve takve tajne radnje su samo ponašanje KPK-ovih agenata. Sa polazišnom točkom pomaganja Učitelju u Fa – ispravljanju, pozivamo sve relevantne Dafa učenike da budu jasne glave i da nikada ne surađuju sa takvim stvarima, zaustavljajući takav oblik smetnje.